2016-05-07 06:00

2016-05-07 06:56

Bygg inte bort naturen

KRÖNIKA

Naturen har alltid varit ett livselixir för mig. När jag är där mår jag bra.

Jag flåsar gärna runt över stock och sten med kompass och karta i näven.

Men naturen funkar annars också.

En promenad, en skid- eller cykeltur – de är alla lika främjande för kropp och själ.

Forskning visar att naturen är starkt nyttig för vår hälsa.

Och det är viktigt att vi har naturen inpå knutarna. Det är då vi också utnyttjar den.

I konflikt med naturen står byggandet. Vi blir allt fler och skogen måste därför naggas i kanten.

Där jag själv bor, i Karlstads utpost mot nordöst, finns naturen inom bekvämt räckhåll.

Jag konstaterar med viss sorg i hjärtat att närheten håller på att byggas bort. Mellan Stockfallet och mer lantligt belägna Edsgatan ska Karlstad expandera stort under de närmaste åren.

Det känns sådär. Visst, någonstans måste ju folk få bo. Samtidigt är jag egoistisk och förfasas över att mina härliga tassemarker nu ska bli till gator och hus.

Stadsplanerarna har ett stort ansvar när de utvecklar våra samhällen. Planerar man smart finns det utrymme för både natur och bebyggelse.

Sett ur det perspektivet är det så populära ordet förtätning knappast något som står i samklang med hur forskare inom miljöpsykologi ser på saken.

De har visat på att folk som bor i gröna miljöer mår bättre. Gröna miljöer får oss mindre deppiga, tidig dödlighet minskar, barn blir friskare och så vidare.

Det är mycket bonus med grön miljö och våra skogar. Var rädd om dem.

Jag flåsar gärna runt över stock och sten med kompass och karta i näven.

Men naturen funkar annars också.

En promenad, en skid- eller cykeltur – de är alla lika främjande för kropp och själ.

Forskning visar att naturen är starkt nyttig för vår hälsa.

Och det är viktigt att vi har naturen inpå knutarna. Det är då vi också utnyttjar den.

I konflikt med naturen står byggandet. Vi blir allt fler och skogen måste därför naggas i kanten.

Där jag själv bor, i Karlstads utpost mot nordöst, finns naturen inom bekvämt räckhåll.

Jag konstaterar med viss sorg i hjärtat att närheten håller på att byggas bort. Mellan Stockfallet och mer lantligt belägna Edsgatan ska Karlstad expandera stort under de närmaste åren.

Det känns sådär. Visst, någonstans måste ju folk få bo. Samtidigt är jag egoistisk och förfasas över att mina härliga tassemarker nu ska bli till gator och hus.

Stadsplanerarna har ett stort ansvar när de utvecklar våra samhällen. Planerar man smart finns det utrymme för både natur och bebyggelse.

Sett ur det perspektivet är det så populära ordet förtätning knappast något som står i samklang med hur forskare inom miljöpsykologi ser på saken.

De har visat på att folk som bor i gröna miljöer mår bättre. Gröna miljöer får oss mindre deppiga, tidig dödlighet minskar, barn blir friskare och så vidare.

Det är mycket bonus med grön miljö och våra skogar. Var rädd om dem.