2007-11-09 06:00

2015-01-06 00:17

Floating hjälper unga att varva ner

Floating hjälper kroppen att slappna av och varva ner.
– Kroppen får energi att läka sig själv, säger Sven-Åke Bood, floatingforskare i Karlstad.
Bakom en stor datorskärm bland en massa pärmar och papper sitter Sven-Åke Bood. Han förestår ensam på floatingen, som finns på Karlstads universitet. Universitetet är även ledande inom forskning kring Rest, som handlar om att stänga alla sinnesintryck ute.
– När man ligger i en tank ska man stänga av alla sinnesintryck, det är det som floating handlar om – att kunna slappna av, säger Sven-Åke.

Karlstads floating har

funnits sedan år 2000 då man började med en floatingtank.
– Men på senare år har det blivit riktigt drag efter floating, så nu vi har fått expandera och skaffa ytterligare tre tankar.
I en av tankarna finns det en mikrofon för att kunna guida patienten genom psykoterapi. I alla tankar finns högtalare så att man ska kunna lyssna på avslappnande musik. Före och efter floatingen finns det även en massagestol som man kan använda för att mjuka upp kroppen.
De som kommer till floatingen är oftast äldre kvinnor, men antalet ungdomar som känner sig stressade av skolan ökar.
– Samhället blir mer och mer stressat, därför behöver även ungdomar lära sig att slappna av, och floating är en avslappningsterapi som fungerar.

De flesta som kommer

till floatingen vill minska stress och smärta, eller öka sin kreativitet. Oftast kommer de självmant, men det händer även att en läkare skriver en remiss för krånglande nacke och rygg.
– Helst av allt skulle vi vilja att floating blev en erkänd behandlingsmetod, för det finns forskning som visar att det verkligen fungerar.
En behandlingsomgång brukar innefatta ungefär ett besök i veckan i sammanlagt tolv veckor. Patienten duschar både före och efter behandlingen i floatingtanken som pågår i 45 minuter. Vattnet i tanken är 34,5 grader, alltså ungefär lika varmt som kroppen.
– Meningen är att man inte ska få några sinnesintryck. Det känns nästan som att sväva. Och efter Fuglesang-hysterin kommer det nu att finnas floatingtankar som är byggda som rymdskepp...

Tanken rymmer 500 kilo

salt blandat med vattnet, så kroppen flyter som en kork – och därför är det inte farligt om man skulle råka somna. I tanken pendlar man i en drömprocess mellan det primära och sekundära.
– Det leder till att ångest och stress minskar och att man får bättre sömn, säger Sven Åke Bood.

MP 3, Sundsta Älvkullegymnasiet
Bakom en stor datorskärm bland en massa pärmar och papper sitter Sven-Åke Bood. Han förestår ensam på floatingen, som finns på Karlstads universitet. Universitetet är även ledande inom forskning kring Rest, som handlar om att stänga alla sinnesintryck ute.
– När man ligger i en tank ska man stänga av alla sinnesintryck, det är det som floating handlar om – att kunna slappna av, säger Sven-Åke.

Karlstads floating har

funnits sedan år 2000 då man började med en floatingtank.
– Men på senare år har det blivit riktigt drag efter floating, så nu vi har fått expandera och skaffa ytterligare tre tankar.
I en av tankarna finns det en mikrofon för att kunna guida patienten genom psykoterapi. I alla tankar finns högtalare så att man ska kunna lyssna på avslappnande musik. Före och efter floatingen finns det även en massagestol som man kan använda för att mjuka upp kroppen.
De som kommer till floatingen är oftast äldre kvinnor, men antalet ungdomar som känner sig stressade av skolan ökar.
– Samhället blir mer och mer stressat, därför behöver även ungdomar lära sig att slappna av, och floating är en avslappningsterapi som fungerar.

De flesta som kommer

till floatingen vill minska stress och smärta, eller öka sin kreativitet. Oftast kommer de självmant, men det händer även att en läkare skriver en remiss för krånglande nacke och rygg.
– Helst av allt skulle vi vilja att floating blev en erkänd behandlingsmetod, för det finns forskning som visar att det verkligen fungerar.
En behandlingsomgång brukar innefatta ungefär ett besök i veckan i sammanlagt tolv veckor. Patienten duschar både före och efter behandlingen i floatingtanken som pågår i 45 minuter. Vattnet i tanken är 34,5 grader, alltså ungefär lika varmt som kroppen.
– Meningen är att man inte ska få några sinnesintryck. Det känns nästan som att sväva. Och efter Fuglesang-hysterin kommer det nu att finnas floatingtankar som är byggda som rymdskepp...

Tanken rymmer 500 kilo

salt blandat med vattnet, så kroppen flyter som en kork – och därför är det inte farligt om man skulle råka somna. I tanken pendlar man i en drömprocess mellan det primära och sekundära.
– Det leder till att ångest och stress minskar och att man får bättre sömn, säger Sven Åke Bood.

MP 3, Sundsta Älvkullegymnasiet

  • MALIN ERIKSSON

null
null
null