2016-07-29 20:19

2016-07-29 20:50

Skicka in ditt bidrag till På hugget

PÅ HUGGET: Tävling

Fem etapper

Etapp 1: maj, etapp 2: juni, etapp 3: juli, etapp 4: augusti och slutligen etapp 5: september.

Tävlingsklasser

Gädda, gös, öring, abborre och udda klass (övrig sötvattenfisk).

Bestämmelser

Fisken måste fångas sportsmannamässigt (spinn, fluga, haspel, mete) inom NWT:s spridningsområde - Dalsland, Värmland och Västerdalarna.

För deltagande i tävlingen krävs foto på fångad fisk plus bestyrkta uppgifter (se talongen på bilden)

Tävlingen pågår under tiden 1 maj - 30 september 2016.

Anmälan måste vara skriftlig och vara tävlingsredaktionen tillhanda senast den 10 efter varje etapp.

Ungdomsklass

För pojkar och flickor upp till 14 år som i övrigt inte vinner några priser.

Normark lottar ut ett stort antal priser.

Succén med storfiskarmärket fortsätter!

NWT storfiskarmärke minigränser: abborre 1,8 kg, gädda 13,0 kg,

gös 8,0 kg, öring 9,0 kg, asp 5,0 kg, braxen 4,0 kg, harr 1,5 kg, id 2,5 kg,

lake 4,9 kg, lax 10.0 kg, mört 0,8 kg, regnbåge 6,0 kg, ruda 1,5 kg,

röding 5,0 kg, sarv 1,0 kg och sutare 2,5 kg.

 

Adress: NWT på hugget, NWT, Järnvägsgatan 8,

685 30 Torsby

Priser

Samtliga tävlingsbidrag deltar i utlottning efter tävlingsperiodens slut.

Etappvinst: Fiskeutrustning för 700 kr. (Ev. vinstskatt betalas av vinnaren)

Fem etapper

Etapp 1: maj, etapp 2: juni, etapp 3: juli, etapp 4: augusti och slutligen etapp 5: september.

Tävlingsklasser

Gädda, gös, öring, abborre och udda klass (övrig sötvattenfisk).

Bestämmelser

Fisken måste fångas sportsmannamässigt (spinn, fluga, haspel, mete) inom NWT:s spridningsområde - Dalsland, Värmland och Västerdalarna.

För deltagande i tävlingen krävs foto på fångad fisk plus bestyrkta uppgifter (se talongen på bilden)

Tävlingen pågår under tiden 1 maj - 30 september 2016.

Anmälan måste vara skriftlig och vara tävlingsredaktionen tillhanda senast den 10 efter varje etapp.

Ungdomsklass

För pojkar och flickor upp till 14 år som i övrigt inte vinner några priser.

Normark lottar ut ett stort antal priser.

Succén med storfiskarmärket fortsätter!

NWT storfiskarmärke minigränser: abborre 1,8 kg, gädda 13,0 kg,

gös 8,0 kg, öring 9,0 kg, asp 5,0 kg, braxen 4,0 kg, harr 1,5 kg, id 2,5 kg,

lake 4,9 kg, lax 10.0 kg, mört 0,8 kg, regnbåge 6,0 kg, ruda 1,5 kg,

röding 5,0 kg, sarv 1,0 kg och sutare 2,5 kg.

 

Adress: NWT på hugget, NWT, Järnvägsgatan 8,

685 30 Torsby

Priser

Samtliga tävlingsbidrag deltar i utlottning efter tävlingsperiodens slut.

Etappvinst: Fiskeutrustning för 700 kr. (Ev. vinstskatt betalas av vinnaren)

KONTAKTA OSS!

TELEFON: 054–19 90 00

E-POST: PAHUGGET@NWT.SE

POST: PÅ HUGGET, NYA WERMLANDS-TIDNINGEN, BOX 28, 651 02 KARLSTAD