2013-10-10 06:00

2015-01-13 23:14

Läxor kan vara ett brott mot skollagen

KARLSTAD

Är det verkligen nödvändigt med läxor? Det tycker inte läraren och pappan Stefan Wennberg i Karlstad. Nu har han anmält Hultsbergsskolan till Skolinspektionen – för att lärarna ger läxor.

Glosor, floder, ekvationer och formler. Timme efter timme, år efter år, vid köksbordet. Läxor har varit en del av det svenska skolsystemet under en lång tid. Läraren Stefan Wennberg undrar varför. Han har letat men hittar ingen forskning som stöder läxor som arbetsmetod för barn på låg- och mellanstadiet. Tvärtom för läxor med sig mycket negativt anser han.

– Jag började fundera över det på allvar när jag och min fru bodde isär under en period. Jag hade barnen ensam varannan vecka och det blev väldigt påtagligt hur mycket tid läxorna tog. Dessutom är de ofta förknippade med tjat och konflikter. Det skapar stress hos alla och hur mycket går in när man är sur eller arg? Nä, ingenting. De tröttnar och får en negativ inställning till hela skolan.

Brott mot skollagen

Stefan Wennberg jobbar själv på ett lågstadium och började leta efter forskning om läxor. Han hittade inte mycket och ingenting som gav stöd åt att läxor har en positiv effekt på mindre barns studieresultat.

– Läxor har inte den effekt på studieresultat som vi tror. Det hamnar långt, långt ner på en lista över parametrar. Jag ser det som ett brott mot skollagen som säger att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det står ingenting där eller i läroplanen om att lärare ska ge läxor. Barn behöver varken läxor eller sommarskola, de behöver en annan skolform. Glosor och annat kan läras in på skoltid, av utbildade pedagoger, inte av föräldrar hemma.

Alla argument för läxor har han argument emot.

Elevmålen ska nås i skolan

– Det är inte heller så att läxor tränar barnet i eget ansvar. Om barnet säger att det har en läxa och föräldern säger gör den då, utan att hjälpa till, händer ingenting för utom at barnet blir förtvivlat. De ser inte kopplingen mellan läxor och eget ansvar. Av den anledningen finns det heller ingen mening med att träna på läxor inför högstadiet. Det skapar bara negativ stress för de små barnen. Läxor ska heller inte var ett sätt för föräldrarna att få reda på vad barnen gör i skolan. Läxor är en arbetsmetod, visserligen usel, och inte föräldrainformation.

Den norske läkaren Ståle Fredriksen går så långt som att hävda att läxor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna eftersom barnen inte får den vila och återhämtning de behöver. Och det finns läxfria skolor i Sverige, såsom Rotundaskolan i Västerås.

– Där har de som argument mot läxor att alla barn ska kunna nå målen genom lärande som sker av pedagoger i skolan.

Glosor, floder, ekvationer och formler. Timme efter timme, år efter år, vid köksbordet. Läxor har varit en del av det svenska skolsystemet under en lång tid. Läraren Stefan Wennberg undrar varför. Han har letat men hittar ingen forskning som stöder läxor som arbetsmetod för barn på låg- och mellanstadiet. Tvärtom för läxor med sig mycket negativt anser han.

– Jag började fundera över det på allvar när jag och min fru bodde isär under en period. Jag hade barnen ensam varannan vecka och det blev väldigt påtagligt hur mycket tid läxorna tog. Dessutom är de ofta förknippade med tjat och konflikter. Det skapar stress hos alla och hur mycket går in när man är sur eller arg? Nä, ingenting. De tröttnar och får en negativ inställning till hela skolan.

Brott mot skollagen

Stefan Wennberg jobbar själv på ett lågstadium och började leta efter forskning om läxor. Han hittade inte mycket och ingenting som gav stöd åt att läxor har en positiv effekt på mindre barns studieresultat.

– Läxor har inte den effekt på studieresultat som vi tror. Det hamnar långt, långt ner på en lista över parametrar. Jag ser det som ett brott mot skollagen som säger att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det står ingenting där eller i läroplanen om att lärare ska ge läxor. Barn behöver varken läxor eller sommarskola, de behöver en annan skolform. Glosor och annat kan läras in på skoltid, av utbildade pedagoger, inte av föräldrar hemma.

Alla argument för läxor har han argument emot.

Elevmålen ska nås i skolan

– Det är inte heller så att läxor tränar barnet i eget ansvar. Om barnet säger att det har en läxa och föräldern säger gör den då, utan att hjälpa till, händer ingenting för utom at barnet blir förtvivlat. De ser inte kopplingen mellan läxor och eget ansvar. Av den anledningen finns det heller ingen mening med att träna på läxor inför högstadiet. Det skapar bara negativ stress för de små barnen. Läxor ska heller inte var ett sätt för föräldrarna att få reda på vad barnen gör i skolan. Läxor är en arbetsmetod, visserligen usel, och inte föräldrainformation.

Den norske läkaren Ståle Fredriksen går så långt som att hävda att läxor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna eftersom barnen inte får den vila och återhämtning de behöver. Och det finns läxfria skolor i Sverige, såsom Rotundaskolan i Västerås.

– Där har de som argument mot läxor att alla barn ska kunna nå målen genom lärande som sker av pedagoger i skolan.

  • Anna Sims

null
null
null

Välkommen att kommentera på nwt.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.