2012-08-27 08:22

2015-01-13 16:33

Bra att konsten skapar debatt

STATENS KONSTRÅD

Hos Statens Konstråd, som rekommenderat verket, tycker man det är bra att verket och offentlig konst diskuteras. Och var debatteras det bättre än på ett universitet?

I en tidigare intervju i NWT förklarar Karlstads universitets rektor Åsa Bergenheim valet av konstverk och hur det finansierats.

Hon säger att ”Nobody puts Baby in a corner” är ett budskap som riktar sig till alla människor, inte minst till studenter och personal, men också till Karlstad som stad, Värmland och Sverige. Hon tar fasta på citatet som internationell symbol för feminism och kvinnofrid och tycker det är meningen att det ska väcka tankar hos alla som ser det.

En gåva

Hon säger också att de pengarna som använts, 85 000 kronor, är en gåva till universitetet öronmärkta för utsmyckning av biblioteket. Resterande 85 000 kronor av verkets kostnad har Karlstads kommun stått för.

Vanligtvis är det Statens konstråd som, i samråd med verksamhetsledningen i statliga byggnader, tar fram förslag på lämpliga konstverk och utsmyckningar och köper in dem. I det här fallet har Karlstads universitet gjort valet på egen hand och endast rådfrågat Statens konstråd.

Den som tog emot samtalet med rektor Åsa Bergenheim var Henrik Orrje, enhetschef på Statens konstråd i Stockholm.

Telefonrådgivning

– De hade en önskan om att köpa in konst med egna anslag och det får de göra. Vi hade telefonrådgivning och eftersom jag sett det liknande konstverket på Vasaplan mitt i stan i Umeå och vet att konstnärerna är etablerade och agerar på en marknad tyckte jag det var ett klokt val att anlita dem. Det är ett av de kriterier vi tittar på, säger Henrik Orrje.

Han har själv uppmärksammat kritiken kring konstverket och tycker det är ytterst lämpligt att ett unviersitet köper in samtida konst.

– Universitet är en plats där människor ska formas och utvecklas. Det ska vara högt i tak för tankar och idéer, så där om någonstans finns det utrymme för debatt. Har konstverket genererat det är det bra både för Karlstads universitet och för konsten.

Är all typ av konstdebatt alltid bra för konsten?

– Nej, inte kategoriskt. Men med goda förutsättningar att använda en debatt och få fram nya perspektiv och insikter så verkar konst ihop med vetenskap och har alltid gjort. Jag förstår ledningen som gör det här köpet och det är intressant att både nya och äldre lärosäten fortsätter köpa in samtida konst. All form av kultur får oss att ändra på invanda tankemönster, konst ska uppröra.

I samband med invigningen av verket onsdag den 29 augusti har universitetsledningen bjudit in studenter, personal och allmänhet till öppen debatt kring konstverket.

I en tidigare intervju i NWT förklarar Karlstads universitets rektor Åsa Bergenheim valet av konstverk och hur det finansierats.

Hon säger att ”Nobody puts Baby in a corner” är ett budskap som riktar sig till alla människor, inte minst till studenter och personal, men också till Karlstad som stad, Värmland och Sverige. Hon tar fasta på citatet som internationell symbol för feminism och kvinnofrid och tycker det är meningen att det ska väcka tankar hos alla som ser det.

En gåva

Hon säger också att de pengarna som använts, 85 000 kronor, är en gåva till universitetet öronmärkta för utsmyckning av biblioteket. Resterande 85 000 kronor av verkets kostnad har Karlstads kommun stått för.

Vanligtvis är det Statens konstråd som, i samråd med verksamhetsledningen i statliga byggnader, tar fram förslag på lämpliga konstverk och utsmyckningar och köper in dem. I det här fallet har Karlstads universitet gjort valet på egen hand och endast rådfrågat Statens konstråd.

Den som tog emot samtalet med rektor Åsa Bergenheim var Henrik Orrje, enhetschef på Statens konstråd i Stockholm.

Telefonrådgivning

– De hade en önskan om att köpa in konst med egna anslag och det får de göra. Vi hade telefonrådgivning och eftersom jag sett det liknande konstverket på Vasaplan mitt i stan i Umeå och vet att konstnärerna är etablerade och agerar på en marknad tyckte jag det var ett klokt val att anlita dem. Det är ett av de kriterier vi tittar på, säger Henrik Orrje.

Han har själv uppmärksammat kritiken kring konstverket och tycker det är ytterst lämpligt att ett unviersitet köper in samtida konst.

– Universitet är en plats där människor ska formas och utvecklas. Det ska vara högt i tak för tankar och idéer, så där om någonstans finns det utrymme för debatt. Har konstverket genererat det är det bra både för Karlstads universitet och för konsten.

Är all typ av konstdebatt alltid bra för konsten?

– Nej, inte kategoriskt. Men med goda förutsättningar att använda en debatt och få fram nya perspektiv och insikter så verkar konst ihop med vetenskap och har alltid gjort. Jag förstår ledningen som gör det här köpet och det är intressant att både nya och äldre lärosäten fortsätter köpa in samtida konst. All form av kultur får oss att ändra på invanda tankemönster, konst ska uppröra.

I samband med invigningen av verket onsdag den 29 augusti har universitetsledningen bjudit in studenter, personal och allmänhet till öppen debatt kring konstverket.

  • Anna Sims

null
null
null

Välkommen att kommentera på nwt.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.