2011-04-05 08:04

2015-01-16 17:21

Så tycker läsarna

I FOKUS: Regionfrågan

Katastrof för vården

Jag tror inte det blir till fördel för Värmland att slås ihop med Västra Götaland. Vad skulle Göteborg göra för Värmland? När det gäller vården så vore det katastrof att förlora tillgången till specialistsjukvården på Regionsjukhuset i Örebro när vi blir svårt sjuka. Dit går det också jumbolansförbindelse från Karlstad. Göteborg är mer än dubbelt så långt som till Örebro och sämre förbindelser. Varför ska det ändras på allt?

/Yvonne Flognfelt

Slå inte ihop landskapen! Låt Värmland vara Värmland och inget annat. Bevara vårt gamla landskap som det är. Det har ett stort hjärta och varma mysiga skogar. Låt det vara speciellt för Värmland! Och för att inte tala om dialekten!

/Anonym

NEJ till storregion!

/Anna Greta i Säffle

Värmland ska vara Värmland! Vi här uppe i norr vet vad som händer när det blir en större region. Vi var en rik kommun som Finnskoga-Dalby. När vi blev en del av Torsby kommun försvann alla rikedomar härifrån!

/Anonym

Varning för Västra Götaland

Jag har varit Karlstadsbo i 40 år och bor sedan sex år i Ljungskile och är av den bestämda uppfattningen att Värmland INTE ska gå med i Västra Götaland. Det har varit så rörigt med sjukhusfrågor och kommunpolitik och Halland håller sig utanför trots att de ligger i närheten. Vänersborg och Göteborg blir för långt bort och gör att de i norra Värmland kommer utanför helt.

/Stig Eklund

Värmland klarar aldrig att existera som självförsörjande, utan ska höra till Närke.

/Anonym

Nej tack till Västra Götalands-regionen! Vi kommer bara bli Götalands glesbygd och utkant. Värmland bör istället höra till samma region som Örebro och Dalarna!

/EW

Själva eller Örebro. Absolut inte västerut!

/Anonym

Inga fler sammanslagningar!

Konstigt att vissa människor ej har förmågan att lära av misstagen. Titta bara på Vägverkets alla sammanslagningar med regioner över hela Sverige som lett till ett katastrofalt vägnät, endast runt storstäder satsas det. Det är illa nog att vi är med i EU och får bidra till alla andra stater. Samarbete ger däremot styrka!

/Anonym

Låt inte svampen ta oss!

Örebro är en fara för Värmland. Det är en stad som i stort sett saknar bärkraftig industri. En tjänstestad som vuxit tack vare sin förmåga att dra till sig offentlig och privat förvaltning.

Under de senaste decennierna har detta skett i konkurrens med Karlstad. Örebro har blivit regioncentrum för en lång rad myndigheter och nu vill staden svampa till sig resten genom bildandet av en storregion med Värmland.

Göteborg däremot är centrum i en kraftfull industriregion som kompletterar Värmland på en rad områden. Karlstad skulle bli en stark utpost i regionens norra del. Större än Skövde och Vänersborg, som båda tjänat på bilandet av Västra Götalandsregionen. Centralsjukhuset skulle få en viktig roll genom avståndet till Sahlgrenska.. Kommunikationerna västerut skulle gynnas.

Värmland behöver tillhöra en storregion för att klara framtidens utmaningar, men bör absolut inte gå samman med svampen Örebro.

/Morgan S:sson, Karlstad

Större = sämre

Jag tror inte på en större region. Bland annat därför att allt som blir större, oftast blir sämre. Till exempel större barngrupper på dagis, större klasser, större skolor, större matlag i skolan och för pensionärer, mm. Mindre enheter kostar mer, men håller på längre sikt. I mindre enheter är de flesta nöjda med servicen, då den blir mer personlig och ser till individen. Svårare att kommunicera och hålla reda på vad de inblandade gör. Sammanslagningar bådar inte gott.

/Lotta Neckman

Klart vi ska gå in i Region Västra Götaland. Bättre utvecklingsmöjligheter både för hälso- och sjukvård, arbetsmarknad och företagsamhet.

/ En som redan påbörjat samarbete med Västra Götaland

Värmland + Västra Götaland? Så klart JA.

Klart är att hela Värmland kommer att klara en framtida utveckling på ett bättre sätt med en partner som redan är stark. Värmland måste förstå att ett närmande till Europa är ett måste om vi skall kunna utveckla våra naturliga förutsättningar inom handel, turism och industri. När det gäller sjukvård och utbildning så har Västra Götaland redan det bästa som går att erbjuda och kommer även i framtiden hålla en tätplats. Kalstads Universitet har sin tillblivelse och utveckling att tacka Göteborgs Universitet för. Att vända utvecklingen mot Örebro St. Petersburg faller på sin orimlighet. Arbeta snabbt för en sammanslagning med Västra Götaland!

/J B. S

Heja Svealand!

Samarbetet med sjukhusoperationer är stort med Örebro och så går ju E18 rakt igenom som binder ihop Värmland med huvudstäderna. Jag tror inte Värmland klarar sig självt när jag tittar i framrutan och när Örebro gjort en kovändning och vill ha med Värmland tror jag det är det bästa. Vi hör ju till Svealand så jag hejar på Örebro!

/Leif SV Persson, Karlstad

Örebro är det mest logiska

Efter att ha upplevt en sammanslagning av Karlstadskontoret med Göteborg så vill jag absolut inte bli hopslagen med den regionen igen. Man kanske skall vara sosse för att ivra för den lösningen. En hopslagning mot Örebro och Stockholm är ju mera logiskt. Bilda en mittenregion. Helst skulle jag vilja att landstingen togs bort och staten tog över sjukvården. Efter att ha sett landstingsdirektörernas löner är jag ännu mera övertygad om att landstingen borde tas bort. En redovisning av landstingens kostnad vore intressant läsning. Då menar jag allt som betalas av vår landstingsskatt. Idag har man inte en aning om hur pengarna fördelas men jag önskar att någon på NWT kunde redovisa detta för oss okunniga.

/Känner frustration över en kommande Region Väst-tillhörighet

Värmland ska vara egen region

När ska vi sluta med all denna fokus på en storregion och istället inse att det enda alternativet är att förbli oss själva?

Värmland är tillräckligt starkt för detta. Är vi sämre än Halland och Gotland? Och vad har blivit bättre i Bengtsfors, Skövde och Gullspång när de införlivades med Västra Götaland?

Vilket av alternativen som förespråkas är helt ointressant, vi försvinner i båda alternativen. Låt Värmland vara som det är. I senaste valet röstade jag på det enda parti som tycker att vi ska vara egen region, enbart på grund av denna fråga. Hoppas ni lever upp till detta...

/J. Lundborger

Med Värmlands fantastiska läge lagomt från Stockholm, Göteborg och Oslo tror jag att detta underbara landskap har en framtid av egen kraft.

/Gunnel

Värmland är bra utan inblandning!

/Anonym

Jag tycker självklart vi ska vara en egen region. Det klarar vi av.

/Elisabeth

Värdera Värmland!

Det pågår en debatt om regionfrågan i olika forum, men det verkar mer som om frågan ägs av landstingets tjänstemän. Dessa har efter år av dålig landstingsekonomi tappat självförtroendet och tror inte på sitt eget landsting. Många tycker att det enklaste är att stjälpa över ansvaret till västra Götalandsregionen, så löser de alla problem som vi inte har kunnat lösa i Värmland själva.

Gotland och Halland går sina egna vägar och har ett lika avigt läge geografiskt som Värmland. I Halland och på Gotland verkar tjänstemännen och politikerna ha tillräckligt med energi och kraft för att gå vidare på egen hand utan mastodontregioner.

Att välja mellan Västra Götaland och Örebro (Svealand) regionen som alternativ är marginella skillnader. Bor man i östra Värmland är det säkert bättre att en anslutning sker till Örebro och bor man i sydvästra Värmland är en anslutning till Västra Götaland säkert bättre. Har man inte känsla av ett värde på ett Värmland som bevarar sin egenart, då sätter man inte heller värde på detta. De som skall fatta besluten i denna frågar har tydligen redan gett upp Värmland som en egen enhet. Då finns det inte heller någon anledning att Västra Värmland försöker tvinga på östra Värmland en anslutning till Västra Götaland. Har egenvärdet av Värmland som enhet fallit för bekvämligheten, då bör frågan om en anslutning avgöras i en kommunal folkomröstning, där resultaten i varje kommun får bli vägledande och kommunerna flyttas in i den region som väljarna vill.

/Ulf Söhrman, Filipstad

Dyrt om Göteborg dränks

Jag vill helst ha ett län som det är nu. Ska vi ha storregion tycker jag Örebro ligger bättre till så vi tar vara på Bergsslagen och stålindustrin som är den bästa näringen i landet. Det är enklare att komma till Örebro när det gäller sjukvård och så ligger vi mitt emellan Stockholm och Oslo. Örebro är en tillväxtregion mot Stockholm och då kan vi få del av det också. Och ska man tro klimatforskare så kommer Göteborg att bli dränkt och det blir en jäkla kostnad för Värmland. De klarar en meters stigning och prognosen säger fem meter.

/Man i Hagfors

Vad hände med varumärket Värmland?

Jag var på mötet i veckan med Tomas Riste, Tore Olsson och en tjänsteman från landstinget och försökte ställa frågor, men det var kaos. Min fråga rör sjukvården som fungerar fint då Örebro är back up-sjukhus till Karlstad. Ska det ske i Göteborg sen då? Jag är själv by pass-opererad och har erfarenhet av samarbetet så jag tycker absolut en region med Örebro. Sedan tycker jag det spårar ut totalt med varumärket. Det är inte CCC och flygplatsen som är Värmlands varumärke, det är Selma och Fröding. Man fokuserar på fel saker.

/Bengt Nilsson, Kristinehamn

Demokrati kostar

Inget pekar på att Värmland kommer att utvecklas bättre i en storregion när beslutsfattare hamnar i storstäder och beslut tas långt bort med än mindre kunskap om länet utanför Karlstad. Inte kommer Värmland att få mer pengar till vägar, järnvägar och vård för att besluten tas i Örebro, Vänersborg eller Göteborg. Allt tal om ökad tillväxt tack vare storregioner är bara ett tomt, sockrat, prat utan faktaunderlag för att få värmlänningarna att glatt svälja idén. Varför klarar inte dagens länspolitiker av att hantera länets frågor, utan måste ge upp och lämna bort sin makt? Är samarbete över länsgränserna, i frågor som behöver det, ett för stort nederlag för egot? Geografisk närhet mellan beslutsfattare och dem besluten berör måste finnas kvar. Demokrati måste få kosta!

/Mats Johansson

Storregion utplånar det lilla

Jag vill inte ha en storregion, för då blir vi utplånade! Jag har bott i Lekvattnet och sedan vi gick i hop med Torsby kommun så försvann det mesta, skola och allt. Förr bodde över 700 där men nu är det väl knappt 100. Jag tror att det blir likadant för Värmland om vi slås ihop.

/Kvinna i Torsby

Jag tycker vi ska gå österut eftersom vi ligger på vägen mellan Oslo och Stockholm. Jag tycker inte om det här med storregioner, det hade räckt med staten och större kommuner och inga mellanregioner att betala skatt till.

/Nirak

Vi bor mitt i Värmland och vill absolut till Örebro om vi inte ska vara själva. Det blir för långt ner till Göteborg och jag åker mycket Örebro, till sjukhuset.

/Par mitt i Värmland

Jag tycker absolut vi klarar oss själva och behöver inte krusa för varken den ena eller den andra. Vi har alla erfarenheter vi behöver, så mycket kultur och så mycket annat. Örebro, vad är det? De skulle vara glada om de fick lita sig till Värmland.

/Kerstin Ekblad, Kil

Jag vill gärna att vi fortsätter med Värmland eller går mot Örebro, som har bra sjukvård. Det normala Svealand ligger mellan Oslo och Stockholm och vi hör inte alls till Västra Götaland.

/Pensionär i Koppom

Behöver en folkomröstning!

Jag tycker Värmland är Värmland och ska vara eget. Jag tror att ekonomi och bestämmande försvinner från länet, en storstad delar nog inte med sig till landsbygden. Jag ser inget positivt med det alls och vill ha en folkomröstning. Det är folket och inte politikerna som ska bestämma!

/Dick Andersson, Grums

Vi måste gå med i Västra Götaland tycker jag. Det är bättre än Örebro och vi klarar oss inte själva. Så är det bara.

/WO, Karlstad

Det ska vara som det är, alternativt en storregion med Örebro och Dalarna. Vi har mer med varandra att göra, genom sjukvård och turism, Göteborg är för långt bort.

/SB, Munkfors

Jag anser att Värmland ska vara en egen region. Samarbete : JA men ingen sammanslagning!

/Britta, Kil

NEJ till storregion! Namnet Värmland försvinner och bestämmandet går till Göteborg. Säg NEJ!

/Anonym

Säg NEJ alla Värmlänningar! Snart är det försent.

/Anonym

Nej till storregion! Det blir sämre för de mindre orterna, vi ska också leva. Heja Värmland inte Västra Götaland!

/Anonym

Jag är uppvuxen i Värmland sen generationer bakåt och självklart klarar sig Värmland självt. Värmlänningar är ett segt släkte vet ni.

/Gunnel

Låt vägbyggen avskräcka

Väst, öst eller inte, tycker jag ska avgöras som en folkomröstning. En opartisk (om sådan finns) konsult tar fram alla fakta, för och nackdelar som redovisas i god tid före röstningen. De som tror att infrastrukturen ska få sig ett uppsving i Värmland, bör se vad som hänt sedan 1992 då Trafikverket tillhört Region Väst med regionkontor i Göteborg. De stora infrastrukturobjekten har byggts bland annat i Göteborgsområdet och E6 genom Bohuslän. I år lär finnas endast ett par mindre byggstarter på vägobjekt i Värmland.

/Kjell Ögren

Tro på Värmland!

Jag tycker att Värmland bör välja att försöka vara en egen region. De problem Värmland står inför är till för att lösas, och dagens problem kommer inte försvinna bara för att vi ställer hoppet till någon annan region. Vill vi satsa på Värmland måste vi börja med att tro på oss själva. Bäst för Värmland vore också att knyta till sig de grannkommuner som är en del av landskapet Värmland: Främst Karlskoga, Degerfors, hela Gullspång, och även Hällefors, Åmål, Bengtsfors och fler Dalslandskommuner. Vilket kanske ger cirka 80 000 fler i länet. Chansen finns nu, går vi med i en storregion kommer Värmland knappast att kunna gå ur den de närmaste 50 åren när man väl gått ihop med Örebro eller Göteborg.

/Anders Eriksson

Värmland klarar sig bäst själv. Ingen storregion

/Roland Ringstedt

Vi ska tillhöra en Svealandsregion

Vi är ett skogslandskap med mer gemensamt med Dalarna och Örebro med flera. Dessutom kommer Degerfors hamna i en annan region om Värmlands län bildar ett med Västra Götaland. Svealand verkar mycket bättre.

Jag förstår inte hur politikerna tänker! De flesta jag känner vill hellre att Värmland ska ingå i en Svealandsregion. Vi är en skogs- och industriregion precis som grannlänen Dalarna med flera österut. Karlstad ligger perfekt på vägen mellan Stockholm och Oslo, och tågen mellan Stockholm och Oslo går via Karlstad och Värmland.

Vi skulle tjäna på att vara det expansiva Svealands västra gräns mot Norge. Nej tack till Västra Götaland! Ja tack till Svealand!

/P. Engström

Det blir mer rättvist för värmlänningen om vi har egen region och samarbetar över gränserna som till exempel vi som bor i Filipstad får vård i Örebro om det behövs, som ligger närmast oss!

/En östvärmlänning!

Värmland på egna ben

Jag tror att det vore olyckligt om vi går ihop med någon annan för att bilda storregion. Bodde i forna Skaraborg när Västra Götalandsregionen bildades och inte blev det bättre i bygderna, det blev centralisering till Göteborg och sämre för landsbygden kort sagt. Näh, Värmland kan och ska fortsätta stå på egna ben.

/JP

Värmland klarar sig själva. Lämna Göteborg utanför. Våra pengar hamnar bara i Göteborg och vi blir ännu fattigare...

/SB

Sälj inte ut Värmlands själ!

Vi som bor i Värmland får inte låta några politiker sälja ut/ge bort detta landskap. Värmland är inte bara ett landskap, utan så mycket mer; en själ. Som det hette i filmen Bröllopsfotografen: ”Värmland mitt hjärta”. Jag hoppas att moderater och miljöpartister i Landstinget får sin vilja igenom. Att Värmland förblir självständigt, eller att folket får rösta om frågan. Att sälja ut vårat landskap tycker jag liknar att ge Sverige till Norge för att få bättre ekonomi.

/Birgitta Cervall

Vem skulle bry sig?

Storregioner överhuvudtaget, vilket jäkla nys om att det skulle bli bättre på landsbygden i Värmland av att det mesta styrs från Göteborg eller Örebro. Vilken örebroare eller göteborgare är intresserad av att det finns en läkare på vårdcentralen i Töcksfors, när inte ens Karlstad-styrda landstinget är det idag? Värmland klarar sig själv!

/Lilja

Vi ska ta över dem

Hur kommer det sig att vi inte har råd att vara en egen region som växer? Växjö växer fantastiskt bra och de är endast dryga 80 000 invånare? Regionfrågan i Värmland är snarast en konstruktion för att rädda inkompetenta politiker. Sjukvården bör inte alls komma in i debatten. Sverige är med i EU. Är det nån som inbillar sig att den Stockholm-styrda skulle våga segregera sjukvården ytterligare? Hur blir det med den planerade ambulanshelikoptern förresten? Den måste fram NU! Örebroalternativet är inte ens värt att pröva. Se bara på alla fattiga kommuner som gökungen Örebro har skapat omkring sig! För övrigt är Värmland ett större landskap än lilla Närke. Skall nån ta över nånannan så är det vi som tar över dem!

/Klay

Slå ihop kommuner och skapa kraft

En mindre omvälvning för länet vore att slå samman kommunerna och därigenom skaffa oss mer kraft för utveckling. Till exempel Arvika/Eda/Årjäng, Kristinehamn/Storfors, Torsby/Hagfors/Sunne, Säffle/Åmål, Karlstad/Hammarö/Grums, Forshaga/Kil/Munkfors, Filipstad/Hällefors, Karlskoga/Degerfors. Det vill säga åtta kommuner med totalt ca 330 000 invånare. Det blir en bättre och starkare region än den vi har nu! Det blir många trötta politiker som får kliva åt sidan men vi behåller den politiska makten över vår framtid!

/Överblick

Bättre argument!

Om vi går sydväst eller öst så kommer väl Göteborg eller Örebro bli huvudort? Både landsting och länsstyrelse kommer att flyttas från Värmland? Hur mycke skulle vi spara med centraliserad administration? Pengar som då skulle kunna användas för sjukvård? Ja- och nej-sägare bör bedöma ekonomin med olika förslag. För att tjäna på en centralisering måste all verksamhet tas bort ”lokalt”. ”Vanligt folk” bryr sej nog inte om folk sitter här eller där.

Ja säger: Vi får välja själva och får större inflytande.

Nej säger: Minskat inflytande och längre beslutsvägar.

Lite bättre förklaringar, inklusive pengar, måste upp på bordet från både ja- och nej-sägare

/Funderar Henry

Folkomröstning för hållbart beslut

Kör inte över värmlänningarna! Den här frågan är alldeles för stor och avgörande för värmländska bygders framtid, för att avgöras utan att vi får en chans att göra oss hörda.

Örebroalternativet för hela Värmland alternativt för östra delen - bör seriöst utredas och belysas. Tunga typiskt värmländska näringar, tillväxtkorridoren som går via E 18 och sjukhussamarbetet med Närke är en del av de tungt vägande skälen. Vår övertygelse är att för Göteborgarna blir vi en udda provins som får svårt att hävda inflytandet i en etablerad region. Hör med Gullspång hur det är att vara en liten utkant spåren förskräcker. Respektera folkets rätt att påverka!

/Kristinehamnare

Bilda kluster!

Värmland måste välja enligt Regeringen. Med bra tågförbindelser och internationell forskning kan värmlänningarna hävda sig i världen. Lokala klusterbildningar i olika näringar är den enda vägen till tillväxt oavsett region. Västra Götaland är vår bästa chans för hopplöst inåtvända Värmlandspolitiker!

/Bo-Jacob

Satsa på en Svealandsregion

Det är fel att ingå en region med Västra Götaland. Det finns fler fördelar med att istället ingå i en region Svealand.

Dalarna, Örebro län, Gävleborg och Uppsala län borde vara det naturliga valet.

Värmland har inte så mycket gemensamt med Göteborg. I århundraden så har de viktigaste kontakterna för värmlänningarna inom Sverige, skett i riktning mot ovannämnda län och Stockholm. Vi har en längre gemensam historia med skogslänen än med Göteborg. Folk har flyttat mellan de östra och norra länen kring oss i århundraden.

Hela strukturen kring Värmland är uppbyggd i en öst-västlig riktning. Vi har redan en färdigbyggd infrastruktur som

är betydligt mer effektiv än infrastrukturen mot Göteborg. Det finns inget som talar för att Västra Götaland skulle vara ett bra val. Risken är att vi i Västra Götaland blir deras bortglömda norra glesbygd.

Jag och min fru vill att Värmland satsar på att ingå i en Svealandsregion istället.

/Erik Andersson med fru

E18 binder samman

Om man tittar på kartan över Sverige ser man att Värmland hamnar i ”bakvattnet” om man väljer Västra Götaland. I dag har Dalsland hamnat där och om man inkluderar Värmland där så ser man vad som händer, Värmland blir sista utposten. Om man däremot hamnar tillsammans med Örebro hamnar man i en korridor mellan Stockholm och Oslo med E18 som en sammanförande länk. E45:an är ett sorgligt kapitel och kommer förmodligen att bli så när man nu satsat på den fram till Trollhättan och sedan blir det stopp där. I Västra Götaland blir Värmland den 'Fattiga kusinen från landet'!

/Carl-Johan

Sammanställt av : Anna Sims

Katastrof för vården

Jag tror inte det blir till fördel för Värmland att slås ihop med Västra Götaland. Vad skulle Göteborg göra för Värmland? När det gäller vården så vore det katastrof att förlora tillgången till specialistsjukvården på Regionsjukhuset i Örebro när vi blir svårt sjuka. Dit går det också jumbolansförbindelse från Karlstad. Göteborg är mer än dubbelt så långt som till Örebro och sämre förbindelser. Varför ska det ändras på allt?

/Yvonne Flognfelt

Slå inte ihop landskapen! Låt Värmland vara Värmland och inget annat. Bevara vårt gamla landskap som det är. Det har ett stort hjärta och varma mysiga skogar. Låt det vara speciellt för Värmland! Och för att inte tala om dialekten!

/Anonym

NEJ till storregion!

/Anna Greta i Säffle

Värmland ska vara Värmland! Vi här uppe i norr vet vad som händer när det blir en större region. Vi var en rik kommun som Finnskoga-Dalby. När vi blev en del av Torsby kommun försvann alla rikedomar härifrån!

/Anonym

Varning för Västra Götaland

Jag har varit Karlstadsbo i 40 år och bor sedan sex år i Ljungskile och är av den bestämda uppfattningen att Värmland INTE ska gå med i Västra Götaland. Det har varit så rörigt med sjukhusfrågor och kommunpolitik och Halland håller sig utanför trots att de ligger i närheten. Vänersborg och Göteborg blir för långt bort och gör att de i norra Värmland kommer utanför helt.

/Stig Eklund

Värmland klarar aldrig att existera som självförsörjande, utan ska höra till Närke.

/Anonym

Nej tack till Västra Götalands-regionen! Vi kommer bara bli Götalands glesbygd och utkant. Värmland bör istället höra till samma region som Örebro och Dalarna!

/EW

Själva eller Örebro. Absolut inte västerut!

/Anonym

Inga fler sammanslagningar!

Konstigt att vissa människor ej har förmågan att lära av misstagen. Titta bara på Vägverkets alla sammanslagningar med regioner över hela Sverige som lett till ett katastrofalt vägnät, endast runt storstäder satsas det. Det är illa nog att vi är med i EU och får bidra till alla andra stater. Samarbete ger däremot styrka!

/Anonym

Låt inte svampen ta oss!

Örebro är en fara för Värmland. Det är en stad som i stort sett saknar bärkraftig industri. En tjänstestad som vuxit tack vare sin förmåga att dra till sig offentlig och privat förvaltning.

Under de senaste decennierna har detta skett i konkurrens med Karlstad. Örebro har blivit regioncentrum för en lång rad myndigheter och nu vill staden svampa till sig resten genom bildandet av en storregion med Värmland.

Göteborg däremot är centrum i en kraftfull industriregion som kompletterar Värmland på en rad områden. Karlstad skulle bli en stark utpost i regionens norra del. Större än Skövde och Vänersborg, som båda tjänat på bilandet av Västra Götalandsregionen. Centralsjukhuset skulle få en viktig roll genom avståndet till Sahlgrenska.. Kommunikationerna västerut skulle gynnas.

Värmland behöver tillhöra en storregion för att klara framtidens utmaningar, men bör absolut inte gå samman med svampen Örebro.

/Morgan S:sson, Karlstad

Större = sämre

Jag tror inte på en större region. Bland annat därför att allt som blir större, oftast blir sämre. Till exempel större barngrupper på dagis, större klasser, större skolor, större matlag i skolan och för pensionärer, mm. Mindre enheter kostar mer, men håller på längre sikt. I mindre enheter är de flesta nöjda med servicen, då den blir mer personlig och ser till individen. Svårare att kommunicera och hålla reda på vad de inblandade gör. Sammanslagningar bådar inte gott.

/Lotta Neckman

Klart vi ska gå in i Region Västra Götaland. Bättre utvecklingsmöjligheter både för hälso- och sjukvård, arbetsmarknad och företagsamhet.

/ En som redan påbörjat samarbete med Västra Götaland

Värmland + Västra Götaland? Så klart JA.

Klart är att hela Värmland kommer att klara en framtida utveckling på ett bättre sätt med en partner som redan är stark. Värmland måste förstå att ett närmande till Europa är ett måste om vi skall kunna utveckla våra naturliga förutsättningar inom handel, turism och industri. När det gäller sjukvård och utbildning så har Västra Götaland redan det bästa som går att erbjuda och kommer även i framtiden hålla en tätplats. Kalstads Universitet har sin tillblivelse och utveckling att tacka Göteborgs Universitet för. Att vända utvecklingen mot Örebro St. Petersburg faller på sin orimlighet. Arbeta snabbt för en sammanslagning med Västra Götaland!

/J B. S

Heja Svealand!

Samarbetet med sjukhusoperationer är stort med Örebro och så går ju E18 rakt igenom som binder ihop Värmland med huvudstäderna. Jag tror inte Värmland klarar sig självt när jag tittar i framrutan och när Örebro gjort en kovändning och vill ha med Värmland tror jag det är det bästa. Vi hör ju till Svealand så jag hejar på Örebro!

/Leif SV Persson, Karlstad

Örebro är det mest logiska

Efter att ha upplevt en sammanslagning av Karlstadskontoret med Göteborg så vill jag absolut inte bli hopslagen med den regionen igen. Man kanske skall vara sosse för att ivra för den lösningen. En hopslagning mot Örebro och Stockholm är ju mera logiskt. Bilda en mittenregion. Helst skulle jag vilja att landstingen togs bort och staten tog över sjukvården. Efter att ha sett landstingsdirektörernas löner är jag ännu mera övertygad om att landstingen borde tas bort. En redovisning av landstingens kostnad vore intressant läsning. Då menar jag allt som betalas av vår landstingsskatt. Idag har man inte en aning om hur pengarna fördelas men jag önskar att någon på NWT kunde redovisa detta för oss okunniga.

/Känner frustration över en kommande Region Väst-tillhörighet

Värmland ska vara egen region

När ska vi sluta med all denna fokus på en storregion och istället inse att det enda alternativet är att förbli oss själva?

Värmland är tillräckligt starkt för detta. Är vi sämre än Halland och Gotland? Och vad har blivit bättre i Bengtsfors, Skövde och Gullspång när de införlivades med Västra Götaland?

Vilket av alternativen som förespråkas är helt ointressant, vi försvinner i båda alternativen. Låt Värmland vara som det är. I senaste valet röstade jag på det enda parti som tycker att vi ska vara egen region, enbart på grund av denna fråga. Hoppas ni lever upp till detta...

/J. Lundborger

Med Värmlands fantastiska läge lagomt från Stockholm, Göteborg och Oslo tror jag att detta underbara landskap har en framtid av egen kraft.

/Gunnel

Värmland är bra utan inblandning!

/Anonym

Jag tycker självklart vi ska vara en egen region. Det klarar vi av.

/Elisabeth

Värdera Värmland!

Det pågår en debatt om regionfrågan i olika forum, men det verkar mer som om frågan ägs av landstingets tjänstemän. Dessa har efter år av dålig landstingsekonomi tappat självförtroendet och tror inte på sitt eget landsting. Många tycker att det enklaste är att stjälpa över ansvaret till västra Götalandsregionen, så löser de alla problem som vi inte har kunnat lösa i Värmland själva.

Gotland och Halland går sina egna vägar och har ett lika avigt läge geografiskt som Värmland. I Halland och på Gotland verkar tjänstemännen och politikerna ha tillräckligt med energi och kraft för att gå vidare på egen hand utan mastodontregioner.

Att välja mellan Västra Götaland och Örebro (Svealand) regionen som alternativ är marginella skillnader. Bor man i östra Värmland är det säkert bättre att en anslutning sker till Örebro och bor man i sydvästra Värmland är en anslutning till Västra Götaland säkert bättre. Har man inte känsla av ett värde på ett Värmland som bevarar sin egenart, då sätter man inte heller värde på detta. De som skall fatta besluten i denna frågar har tydligen redan gett upp Värmland som en egen enhet. Då finns det inte heller någon anledning att Västra Värmland försöker tvinga på östra Värmland en anslutning till Västra Götaland. Har egenvärdet av Värmland som enhet fallit för bekvämligheten, då bör frågan om en anslutning avgöras i en kommunal folkomröstning, där resultaten i varje kommun får bli vägledande och kommunerna flyttas in i den region som väljarna vill.

/Ulf Söhrman, Filipstad

Dyrt om Göteborg dränks

Jag vill helst ha ett län som det är nu. Ska vi ha storregion tycker jag Örebro ligger bättre till så vi tar vara på Bergsslagen och stålindustrin som är den bästa näringen i landet. Det är enklare att komma till Örebro när det gäller sjukvård och så ligger vi mitt emellan Stockholm och Oslo. Örebro är en tillväxtregion mot Stockholm och då kan vi få del av det också. Och ska man tro klimatforskare så kommer Göteborg att bli dränkt och det blir en jäkla kostnad för Värmland. De klarar en meters stigning och prognosen säger fem meter.

/Man i Hagfors

Vad hände med varumärket Värmland?

Jag var på mötet i veckan med Tomas Riste, Tore Olsson och en tjänsteman från landstinget och försökte ställa frågor, men det var kaos. Min fråga rör sjukvården som fungerar fint då Örebro är back up-sjukhus till Karlstad. Ska det ske i Göteborg sen då? Jag är själv by pass-opererad och har erfarenhet av samarbetet så jag tycker absolut en region med Örebro. Sedan tycker jag det spårar ut totalt med varumärket. Det är inte CCC och flygplatsen som är Värmlands varumärke, det är Selma och Fröding. Man fokuserar på fel saker.

/Bengt Nilsson, Kristinehamn

Demokrati kostar

Inget pekar på att Värmland kommer att utvecklas bättre i en storregion när beslutsfattare hamnar i storstäder och beslut tas långt bort med än mindre kunskap om länet utanför Karlstad. Inte kommer Värmland att få mer pengar till vägar, järnvägar och vård för att besluten tas i Örebro, Vänersborg eller Göteborg. Allt tal om ökad tillväxt tack vare storregioner är bara ett tomt, sockrat, prat utan faktaunderlag för att få värmlänningarna att glatt svälja idén. Varför klarar inte dagens länspolitiker av att hantera länets frågor, utan måste ge upp och lämna bort sin makt? Är samarbete över länsgränserna, i frågor som behöver det, ett för stort nederlag för egot? Geografisk närhet mellan beslutsfattare och dem besluten berör måste finnas kvar. Demokrati måste få kosta!

/Mats Johansson

Storregion utplånar det lilla

Jag vill inte ha en storregion, för då blir vi utplånade! Jag har bott i Lekvattnet och sedan vi gick i hop med Torsby kommun så försvann det mesta, skola och allt. Förr bodde över 700 där men nu är det väl knappt 100. Jag tror att det blir likadant för Värmland om vi slås ihop.

/Kvinna i Torsby

Jag tycker vi ska gå österut eftersom vi ligger på vägen mellan Oslo och Stockholm. Jag tycker inte om det här med storregioner, det hade räckt med staten och större kommuner och inga mellanregioner att betala skatt till.

/Nirak

Vi bor mitt i Värmland och vill absolut till Örebro om vi inte ska vara själva. Det blir för långt ner till Göteborg och jag åker mycket Örebro, till sjukhuset.

/Par mitt i Värmland

Jag tycker absolut vi klarar oss själva och behöver inte krusa för varken den ena eller den andra. Vi har alla erfarenheter vi behöver, så mycket kultur och så mycket annat. Örebro, vad är det? De skulle vara glada om de fick lita sig till Värmland.

/Kerstin Ekblad, Kil

Jag vill gärna att vi fortsätter med Värmland eller går mot Örebro, som har bra sjukvård. Det normala Svealand ligger mellan Oslo och Stockholm och vi hör inte alls till Västra Götaland.

/Pensionär i Koppom

Behöver en folkomröstning!

Jag tycker Värmland är Värmland och ska vara eget. Jag tror att ekonomi och bestämmande försvinner från länet, en storstad delar nog inte med sig till landsbygden. Jag ser inget positivt med det alls och vill ha en folkomröstning. Det är folket och inte politikerna som ska bestämma!

/Dick Andersson, Grums

Vi måste gå med i Västra Götaland tycker jag. Det är bättre än Örebro och vi klarar oss inte själva. Så är det bara.

/WO, Karlstad

Det ska vara som det är, alternativt en storregion med Örebro och Dalarna. Vi har mer med varandra att göra, genom sjukvård och turism, Göteborg är för långt bort.

/SB, Munkfors

Jag anser att Värmland ska vara en egen region. Samarbete : JA men ingen sammanslagning!

/Britta, Kil

NEJ till storregion! Namnet Värmland försvinner och bestämmandet går till Göteborg. Säg NEJ!

/Anonym

Säg NEJ alla Värmlänningar! Snart är det försent.

/Anonym

Nej till storregion! Det blir sämre för de mindre orterna, vi ska också leva. Heja Värmland inte Västra Götaland!

/Anonym

Jag är uppvuxen i Värmland sen generationer bakåt och självklart klarar sig Värmland självt. Värmlänningar är ett segt släkte vet ni.

/Gunnel

Låt vägbyggen avskräcka

Väst, öst eller inte, tycker jag ska avgöras som en folkomröstning. En opartisk (om sådan finns) konsult tar fram alla fakta, för och nackdelar som redovisas i god tid före röstningen. De som tror att infrastrukturen ska få sig ett uppsving i Värmland, bör se vad som hänt sedan 1992 då Trafikverket tillhört Region Väst med regionkontor i Göteborg. De stora infrastrukturobjekten har byggts bland annat i Göteborgsområdet och E6 genom Bohuslän. I år lär finnas endast ett par mindre byggstarter på vägobjekt i Värmland.

/Kjell Ögren

Tro på Värmland!

Jag tycker att Värmland bör välja att försöka vara en egen region. De problem Värmland står inför är till för att lösas, och dagens problem kommer inte försvinna bara för att vi ställer hoppet till någon annan region. Vill vi satsa på Värmland måste vi börja med att tro på oss själva. Bäst för Värmland vore också att knyta till sig de grannkommuner som är en del av landskapet Värmland: Främst Karlskoga, Degerfors, hela Gullspång, och även Hällefors, Åmål, Bengtsfors och fler Dalslandskommuner. Vilket kanske ger cirka 80 000 fler i länet. Chansen finns nu, går vi med i en storregion kommer Värmland knappast att kunna gå ur den de närmaste 50 åren när man väl gått ihop med Örebro eller Göteborg.

/Anders Eriksson

Värmland klarar sig bäst själv. Ingen storregion

/Roland Ringstedt

Vi ska tillhöra en Svealandsregion

Vi är ett skogslandskap med mer gemensamt med Dalarna och Örebro med flera. Dessutom kommer Degerfors hamna i en annan region om Värmlands län bildar ett med Västra Götaland. Svealand verkar mycket bättre.

Jag förstår inte hur politikerna tänker! De flesta jag känner vill hellre att Värmland ska ingå i en Svealandsregion. Vi är en skogs- och industriregion precis som grannlänen Dalarna med flera österut. Karlstad ligger perfekt på vägen mellan Stockholm och Oslo, och tågen mellan Stockholm och Oslo går via Karlstad och Värmland.

Vi skulle tjäna på att vara det expansiva Svealands västra gräns mot Norge. Nej tack till Västra Götaland! Ja tack till Svealand!

/P. Engström

Det blir mer rättvist för värmlänningen om vi har egen region och samarbetar över gränserna som till exempel vi som bor i Filipstad får vård i Örebro om det behövs, som ligger närmast oss!

/En östvärmlänning!

Värmland på egna ben

Jag tror att det vore olyckligt om vi går ihop med någon annan för att bilda storregion. Bodde i forna Skaraborg när Västra Götalandsregionen bildades och inte blev det bättre i bygderna, det blev centralisering till Göteborg och sämre för landsbygden kort sagt. Näh, Värmland kan och ska fortsätta stå på egna ben.

/JP

Värmland klarar sig själva. Lämna Göteborg utanför. Våra pengar hamnar bara i Göteborg och vi blir ännu fattigare...

/SB

Sälj inte ut Värmlands själ!

Vi som bor i Värmland får inte låta några politiker sälja ut/ge bort detta landskap. Värmland är inte bara ett landskap, utan så mycket mer; en själ. Som det hette i filmen Bröllopsfotografen: ”Värmland mitt hjärta”. Jag hoppas att moderater och miljöpartister i Landstinget får sin vilja igenom. Att Värmland förblir självständigt, eller att folket får rösta om frågan. Att sälja ut vårat landskap tycker jag liknar att ge Sverige till Norge för att få bättre ekonomi.

/Birgitta Cervall

Vem skulle bry sig?

Storregioner överhuvudtaget, vilket jäkla nys om att det skulle bli bättre på landsbygden i Värmland av att det mesta styrs från Göteborg eller Örebro. Vilken örebroare eller göteborgare är intresserad av att det finns en läkare på vårdcentralen i Töcksfors, när inte ens Karlstad-styrda landstinget är det idag? Värmland klarar sig själv!

/Lilja

Vi ska ta över dem

Hur kommer det sig att vi inte har råd att vara en egen region som växer? Växjö växer fantastiskt bra och de är endast dryga 80 000 invånare? Regionfrågan i Värmland är snarast en konstruktion för att rädda inkompetenta politiker. Sjukvården bör inte alls komma in i debatten. Sverige är med i EU. Är det nån som inbillar sig att den Stockholm-styrda skulle våga segregera sjukvården ytterligare? Hur blir det med den planerade ambulanshelikoptern förresten? Den måste fram NU! Örebroalternativet är inte ens värt att pröva. Se bara på alla fattiga kommuner som gökungen Örebro har skapat omkring sig! För övrigt är Värmland ett större landskap än lilla Närke. Skall nån ta över nånannan så är det vi som tar över dem!

/Klay

Slå ihop kommuner och skapa kraft

En mindre omvälvning för länet vore att slå samman kommunerna och därigenom skaffa oss mer kraft för utveckling. Till exempel Arvika/Eda/Årjäng, Kristinehamn/Storfors, Torsby/Hagfors/Sunne, Säffle/Åmål, Karlstad/Hammarö/Grums, Forshaga/Kil/Munkfors, Filipstad/Hällefors, Karlskoga/Degerfors. Det vill säga åtta kommuner med totalt ca 330 000 invånare. Det blir en bättre och starkare region än den vi har nu! Det blir många trötta politiker som får kliva åt sidan men vi behåller den politiska makten över vår framtid!

/Överblick

Bättre argument!

Om vi går sydväst eller öst så kommer väl Göteborg eller Örebro bli huvudort? Både landsting och länsstyrelse kommer att flyttas från Värmland? Hur mycke skulle vi spara med centraliserad administration? Pengar som då skulle kunna användas för sjukvård? Ja- och nej-sägare bör bedöma ekonomin med olika förslag. För att tjäna på en centralisering måste all verksamhet tas bort ”lokalt”. ”Vanligt folk” bryr sej nog inte om folk sitter här eller där.

Ja säger: Vi får välja själva och får större inflytande.

Nej säger: Minskat inflytande och längre beslutsvägar.

Lite bättre förklaringar, inklusive pengar, måste upp på bordet från både ja- och nej-sägare

/Funderar Henry

Folkomröstning för hållbart beslut

Kör inte över värmlänningarna! Den här frågan är alldeles för stor och avgörande för värmländska bygders framtid, för att avgöras utan att vi får en chans att göra oss hörda.

Örebroalternativet för hela Värmland alternativt för östra delen - bör seriöst utredas och belysas. Tunga typiskt värmländska näringar, tillväxtkorridoren som går via E 18 och sjukhussamarbetet med Närke är en del av de tungt vägande skälen. Vår övertygelse är att för Göteborgarna blir vi en udda provins som får svårt att hävda inflytandet i en etablerad region. Hör med Gullspång hur det är att vara en liten utkant spåren förskräcker. Respektera folkets rätt att påverka!

/Kristinehamnare

Bilda kluster!

Värmland måste välja enligt Regeringen. Med bra tågförbindelser och internationell forskning kan värmlänningarna hävda sig i världen. Lokala klusterbildningar i olika näringar är den enda vägen till tillväxt oavsett region. Västra Götaland är vår bästa chans för hopplöst inåtvända Värmlandspolitiker!

/Bo-Jacob

Satsa på en Svealandsregion

Det är fel att ingå en region med Västra Götaland. Det finns fler fördelar med att istället ingå i en region Svealand.

Dalarna, Örebro län, Gävleborg och Uppsala län borde vara det naturliga valet.

Värmland har inte så mycket gemensamt med Göteborg. I århundraden så har de viktigaste kontakterna för värmlänningarna inom Sverige, skett i riktning mot ovannämnda län och Stockholm. Vi har en längre gemensam historia med skogslänen än med Göteborg. Folk har flyttat mellan de östra och norra länen kring oss i århundraden.

Hela strukturen kring Värmland är uppbyggd i en öst-västlig riktning. Vi har redan en färdigbyggd infrastruktur som

är betydligt mer effektiv än infrastrukturen mot Göteborg. Det finns inget som talar för att Västra Götaland skulle vara ett bra val. Risken är att vi i Västra Götaland blir deras bortglömda norra glesbygd.

Jag och min fru vill att Värmland satsar på att ingå i en Svealandsregion istället.

/Erik Andersson med fru

E18 binder samman

Om man tittar på kartan över Sverige ser man att Värmland hamnar i ”bakvattnet” om man väljer Västra Götaland. I dag har Dalsland hamnat där och om man inkluderar Värmland där så ser man vad som händer, Värmland blir sista utposten. Om man däremot hamnar tillsammans med Örebro hamnar man i en korridor mellan Stockholm och Oslo med E18 som en sammanförande länk. E45:an är ett sorgligt kapitel och kommer förmodligen att bli så när man nu satsat på den fram till Trollhättan och sedan blir det stopp där. I Västra Götaland blir Värmland den 'Fattiga kusinen från landet'!

/Carl-Johan

Sammanställt av : Anna Sims

Välkommen att kommentera på nwt.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.