2011-03-07 09:00

2015-01-16 17:21

Vad gör vi nu?

I FOKUS: Enkät

Siffrorna talar sitt tydliga språk - kvinnor har fortfarande sämre villkor i arbetslivet. Några av kvinnorna bakom Festival för systerskap ger sitt svar på frågan...