2010-11-16 07:31

2015-01-16 17:21

Trendigt satsa på centrum

KARLSTAD: Stadskärnan på väg mot renässans

Kommunens vilja att satsa på Karlstads centrum ligger i tiden.
Enligt Svensk Handels trendrapport är stadskärnan på väg att få en renässans.
– Stadskärnan är viktig som identitetsbärare, säger Pernilla Seger, sakkunnig om just stadskärnor.

I rapporten Konsu...mera görs en utblick tio år fram i tiden, till 2020. Slutsatsen är att svensk handel har en ljus framtid:

• Omsättningen spås öka med drygt 30 procent, till totalt 713 miljarder kronor per år.

• Inriktningen mot hållbar tillväxt blir allt starkare.

• Kraven på tillgänglighet ökar.

• Handelsplatsens roll som social mötesplats blir allt viktigare.

Framför allt stadskärnan är på väg att få en pånyttfödelse.

”Samtidigt som de stora handelsplatserna utvecklas och blir större och starkare finns en påtaglig parallell utveckling där vi är på väg tillbaka mot den gamla stadskärnan”, skriver Svensk Handel.

Kommunens skyltfönster

Tillgängligheten är nyckeln. Mycket finns redan samlat på en avgränsad geografisk yta och med satsningar på goda kommunikationer, generösa öppettider och hög servicegrad anses stadskärnan ha goda förutsättningar att behålla och även locka nya kunder och besökare.

– Stadskärnan är kommunens skyltfönster och allt fler kommuner inser betydelsen av att utveckla goda offentliga platser. Arenor som även är icke kommersiella, säger Pernilla Seger.

Mycket ogjort

En som ser stor förändringspotential i stadskärnan är Charles Larsson, marknadschef på Steen & Ström som bland annat driver Mitticity i Karlstad.

– Dels för att mycket fortfarande är ogjort, dels för att politiker och beslutsfattare i högre grad inser vad handeln faktiskt betyder för utveckling och tillväxt. Det skapar utrymme för att både köpcentrum och stadskärnor ska kunna utvecklas gynnsamt, sida vid sida, slår han fast i trendrapporten.

35 procent av all handel sker i dag i köpcentrum. 30 procent i stadskärnor och övriga 35 procent på industriområden och andra platser.

Mer pengar på restaurangerna

– Köpcentren tar andelar, så är det. Är det bekvämt för kunden ökar handeln, säger Pernilla Seger.

Talar för stadskärnans utveckling är att vi väntas lägga allt mer pengar på restaurang och kafébesök. Visst stoltserar köpcentren med både det ena och andra i den kategorin, men det stora utbudet finns i centrum. Inte minst i Karlstad som redan är en av de mest kafé- och restaurangtäta städerna i Sverige.

– Det tillför en viktig extra dimension. Stadskärnan ska vara en social mötesplats dit man åker för att trivas.

I rapporten Konsu...mera görs en utblick tio år fram i tiden, till 2020. Slutsatsen är att svensk handel har en ljus framtid:

• Omsättningen spås öka med drygt 30 procent, till totalt 713 miljarder kronor per år.

• Inriktningen mot hållbar tillväxt blir allt starkare.

• Kraven på tillgänglighet ökar.

• Handelsplatsens roll som social mötesplats blir allt viktigare.

Framför allt stadskärnan är på väg att få en pånyttfödelse.

”Samtidigt som de stora handelsplatserna utvecklas och blir större och starkare finns en påtaglig parallell utveckling där vi är på väg tillbaka mot den gamla stadskärnan”, skriver Svensk Handel.

Kommunens skyltfönster

Tillgängligheten är nyckeln. Mycket finns redan samlat på en avgränsad geografisk yta och med satsningar på goda kommunikationer, generösa öppettider och hög servicegrad anses stadskärnan ha goda förutsättningar att behålla och även locka nya kunder och besökare.

– Stadskärnan är kommunens skyltfönster och allt fler kommuner inser betydelsen av att utveckla goda offentliga platser. Arenor som även är icke kommersiella, säger Pernilla Seger.

Mycket ogjort

En som ser stor förändringspotential i stadskärnan är Charles Larsson, marknadschef på Steen & Ström som bland annat driver Mitticity i Karlstad.

– Dels för att mycket fortfarande är ogjort, dels för att politiker och beslutsfattare i högre grad inser vad handeln faktiskt betyder för utveckling och tillväxt. Det skapar utrymme för att både köpcentrum och stadskärnor ska kunna utvecklas gynnsamt, sida vid sida, slår han fast i trendrapporten.

35 procent av all handel sker i dag i köpcentrum. 30 procent i stadskärnor och övriga 35 procent på industriområden och andra platser.

Mer pengar på restaurangerna

– Köpcentren tar andelar, så är det. Är det bekvämt för kunden ökar handeln, säger Pernilla Seger.

Talar för stadskärnans utveckling är att vi väntas lägga allt mer pengar på restaurang och kafébesök. Visst stoltserar köpcentren med både det ena och andra i den kategorin, men det stora utbudet finns i centrum. Inte minst i Karlstad som redan är en av de mest kafé- och restaurangtäta städerna i Sverige.

– Det tillför en viktig extra dimension. Stadskärnan ska vara en social mötesplats dit man åker för att trivas.

  • Kasper Norling