2010-11-02 08:30

2015-01-16 17:21

13 raser förbjudna i Danmark

I FOKUS

De här raserna är nu förbjudna i Danmark efter tillbud där andra hundar och människor angripits. Flera är vaktande herdehundar som är reserverade mot människor. Många är mycket sällsynta i Sverige. I Norge har fem raser varit förbjudna sedan 2004: pitbull, amstaff, dogo argentino, tosa och fila brasileiro.

Antalet registrerade hundar (Jordbruksverket) av respektive ras i Värmland inom parentes. Ursprung står för ursprungligt användningsområde.

Pitbullterrier - ursprung: kamp (18)

Amerikansk staffordshire terrier (amstaff) - ursprung: kamp (112)

Tosa (Japan) - ursprung: kamp (0)

Amerikansk bulldogg - ursprung: kamp, jakt (19)

Fila brasileiro - ursprung: vakt, jakt (0)

Dogo argentino - ursprung: jakt (7)

Boerboel (Sydafrika) - ursprung: vakt (0)

Kangal (Turkiet) - ursprung: boskapsvakt (0)

Centralasiatisk ovtjarka - ursprung: boskapsvakt (1)

Kaukasisk ovtjarka - ursprung: boskapsvakt (16)

Sydrysk ovtjarka - ursprung: boskapsvakt (0)

Tornjak (Kroatien) - ursprung: boskapsvakt (0)

Sarplaninac (Balkan) - ursprung: boskapsvakt (0)

Antalet registrerade hundar (Jordbruksverket) av respektive ras i Värmland inom parentes. Ursprung står för ursprungligt användningsområde.

Pitbullterrier - ursprung: kamp (18)

Amerikansk staffordshire terrier (amstaff) - ursprung: kamp (112)

Tosa (Japan) - ursprung: kamp (0)

Amerikansk bulldogg - ursprung: kamp, jakt (19)

Fila brasileiro - ursprung: vakt, jakt (0)

Dogo argentino - ursprung: jakt (7)

Boerboel (Sydafrika) - ursprung: vakt (0)

Kangal (Turkiet) - ursprung: boskapsvakt (0)

Centralasiatisk ovtjarka - ursprung: boskapsvakt (1)

Kaukasisk ovtjarka - ursprung: boskapsvakt (16)

Sydrysk ovtjarka - ursprung: boskapsvakt (0)

Tornjak (Kroatien) - ursprung: boskapsvakt (0)

Sarplaninac (Balkan) - ursprung: boskapsvakt (0)

  • Nicole de Bouczan