2010-11-24 07:30

2015-01-16 17:21

Farlig passage

KARLSTAD

Kjell Nilsson påtalar att det är mycket dåligt med övergångsställen till Hagaborgsskolan. Det finns inga övergångar varken från Norrstrandsgatan eller Länsmansgatan. Det enda övergångsstället som finns är det i korsningen Rådmansgatan-Skolvägen och det är inte tillräckligt markerat och saknar vägbula.

– De springer huller om buller. Det är världens cirkus, beskriver Kjell Nilsson hur det går till när eleverna skall ta sig över gatan.

Carola Kvick från kommunens trafik- och gatuenhet berättar att kommunen för närvarande studerar möjligheten att bygga en ersättningsskola för Hagaborgsskolan. Dessutom utreder man möjligheten att bygga en gång- och cykelväg längs med Norrstrandsgatan.

Kjell Nilsson påtalar att det är mycket dåligt med övergångsställen till Hagaborgsskolan. Det finns inga övergångar varken från Norrstrandsgatan eller Länsmansgatan. Det enda övergångsstället som finns är det i korsningen Rådmansgatan-Skolvägen och det är inte tillräckligt markerat och saknar vägbula.

– De springer huller om buller. Det är världens cirkus, beskriver Kjell Nilsson hur det går till när eleverna skall ta sig över gatan.

Carola Kvick från kommunens trafik- och gatuenhet berättar att kommunen för närvarande studerar möjligheten att bygga en ersättningsskola för Hagaborgsskolan. Dessutom utreder man möjligheten att bygga en gång- och cykelväg längs med Norrstrandsgatan.