2015-09-11 14:54

2015-09-11 14:54

Konkurrens om det goda

En fjäril och geting som konkurrerar om nektar i en blomma på den pågående TorsbyMarten.