Användarvillkor

Villkor för digitalt användarkonto och prenumerationer hos Nya Wermlands-Tidningens AB.

Publicerat 30 november 2016.

Dessa villkor gäller mellan Nya Wermlands-Tidningens AB (nedan ”NWT”), org. nr. 556024-5812, och dig som kontoinnehavare av NWT:s tjänster.

Villkorens tillämplighet

Nedan villkor gäller för prenumerationer av NWT:s papperstidningar samt för användning av NWT:s digitala tjänster som hålls tillgängliga via webbsidor eller mobila plattformar som NWT tillhandahåller. Din tillgång och användning av dessa tjänster förutsätter att du godtar dessa villkor. Du accepterar villkoren när du skapar ett digitalt användarkonto hos oss eller köper en prenumeration.

Digitalt användarkonto och prenumerationskonton

För att få tillgång till allt vårt digitala innehåll på våra sajter, inklusive e-tidningstjänster och annat digitalt innehåll, krävs ett individuellt användarkonto.

Du får enbart använda kontot för icke-kommersiellt bruk. Om ett konto används för andra ändamål har NWT rätt att stänga av kontot med omedelbar verkan. Du ansvarar för att uppgifter som du lämnar via ditt konto är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. Du ska förvara dina användaruppgifter (användarnamn och lösenord) till kontot säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta NWT om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Rätt att använda tjänsterna

För att få registrera dig för digitalt användarkonto hos NWT måste du vara över 13 år. Är du under 18 år krävs dina målsmäns godkännande för att du ska få registrera dig och använda våra tjänster. Genom att registrera dig och skapa ett digitalt användarkonto intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från dina målsmän. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

För att köpa en prenumeration, eller annan digital produkt, måste du vara 18 år eller äldre samt myndig. Genom ditt köp intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga.

Start och uppsägning

Ditt digitala användarkonto gäller tills vidare från och med det att NWT fått din registrering. Du kan när som helst avsluta ditt digitala konto. Köp och uppsägningar av prenumerationer görs via våra digitala konton eller via direktkontakt med vårt kundcenter.

Utöver vad som framgår av dessa allmänna villkor har vi alltid en rätt att säga upp avtalet när som helst med 30 dagars uppsägningstid.

Systemkrav

Din tillgång till våra digitala tjänster är beroende av att du innehar egen hårdvara som exempelvis dator, surfplatta eller telefon. Dessutom krävs nödvändiga mjukvaror, såsom program för webbläsare, e-post eller nedladdade applikationer, samt lämpligt abonnemang för internetanslutning. NWT tar inget ansvar för din tillgång till dessa hårdvaror och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, som krävs vid användning av våra digitala tjänster. Våra digitala tjänster stöder som regel de senaste versionerna av de mest förekommande webbläsarna.

Prenumerationsvillkor

Prenumerationsinnehåll

Våra tjänster ger dig möjlighet att ta del av ett föränderligt innehåll av nyheter och annat innehåll. NWT utvecklar tjänsterna löpande, vilket innebär att vi utan meddelande kan lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. NWT reserverar sig för eventuella skrivfel i vårt innehåll där det lämnas uppgifter om tjänsterna.

Våra digitala produkter kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. NWT ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna enbart för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Förmånskort

I din prenumeration kan det ingå ett förmånskort (detta gäller för närvarande prenumerationer på SLA, MT och Karlskoga Tidning/Karlskoga-Kuriren). Förmånskortet är digitalt och finns att tillgå via http://nwt.se/kundcenter. Erbjudanden gällande våra förmånskort annonseras via våra webbplatser, pappers- och e-tidningar, din e-postadress eller via SMS. Som prenumerant har du även tillgång till andra erbjudanden vid sidan av våra förmånskort.

Bilagor, reklam med mera

Om din prenumeration omfattar papperstidning och e-tidning finns också ibland även sådant material som är ”ibladat”, till exempel redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial och samhällsinformation. Genom att teckna en prenumeration accepterar du att ta emot såväl tidningen som “ibladat” material.

Avtalstid

Avtalstiden på din prenumeration är beroende på vilket betalningssätt du har valt samt val av prenumerationsform.

Tillsvidareprenumeration

Tillsvidareprenumeration innebär att du har tillgång till tidningen och/eller digitala tjänster, och avtalet därmed är giltigt, till dess att du säger upp din prenumeration. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

Tidsbestämd prenumeration

Tidsbestämd prenumeration innebär att du har tillgång till tidningen och/eller digitala tjänster under en bestämd period som är angiven på prenumerationsfakturan. Vill du förlänga prenumerationen eller byta till tillsvidareprenumeration kontaktar du vårt kundcenter. För att inte få avbrott i leveransen måste du meddela kundcenter senast en vecka före den tidsbestämda prenumerationsperiodens slut. Förlängs inte prenumerationen eller byter du till tillsvidareprenumeration upphör avtalet vid den tidsbestämda prenumerationsperiodens slut.

Betalning

Betalning via pappersfaktura, e-faktura och autogiro

Faktura kommer att skickas till dig inom 14 dagar efter att du beställt en prenumeration. Du kan alltid välja att betala genom e-faktura (endast för privatpersoner) och i vissa fall genom autogiro. Betalning sker i förskott. Betalning återbetalas inte. För mer information, se Ångerrätt.

Utebliven betalning av faktura

Om betalning för prenumeration uteblivit och vi skickar en betalningspåminnelse till dig tillkommer en påminnelseavgift på, för närvarande, 30 kronor. Om betalning uteblivit under en period om mer än 30 dagar har vi rätt att säga upp prenumerationen. Detta sker genom att vi upphör att leverera tidningen till dig och fakturerar dig för den period som tidningen delats ut utan betalning. Om den tid du fått tidningen är kortare än den tid din prenumeration avsåg har vi rätt att tillämpa det – i normala fall högre – pris per tidning som gäller för den tid som du faktiskt har fått tidningen. Vi kommer att skicka ett nytt inbetalningskort till dig på detta belopp.

Betalning med kort

Har du valt att teckna en månadsvis löpande prenumeration med kortbetalning är avtalstiden 30 dagar (avtalsperiod) med början den dag du genomför köpet. Du har tillgång till din prenumeration under avtalsperioden. Så länge du inte säger upp din prenumeration förnyas avtalsperioden automatiskt vid utgången av varje avtalsperiod och du kommer att debiteras avgiften för 30 dagar utan att särskilt meddelande sänds till dig om detta.

Alla betalningar sker i förskott. Vid uppsägning avslutas prenumerationen vid utgången av den redan betalade avtalsperioden. Någon återbetalning sker inte.

Vi använder oss av Payex och Dibs för säkra kortbetalningar. De uppgifter som du lämnar vid köp på våra webbplatser som exempelvis kortnummer, personnummer och belopp skickas till Payex och Dibs. Payex och Dibs har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning. Vid betalning med kort kommer ditt kort att debiteras direkt vid köptillfället.

Om vi justerar våra priser kommer du att få meddelande om det. För det fall vi inte kan debitera den överenskomna summan från ditt kort kommer vi att kontakta dig och be dig se till att beloppet kan debiteras inom tre dagar. Kan vi efter dessa tre dagar fortfarande inte debitera den överenskomna summan kommer din prenumeration att avslutas omedelbart.

Utlandsbetalning

Vid utlandsbetalning, ange följande uppgifter.

SWIFT-kod: HANDSESS

IBAN-nr: SE9760000000000179298348

Priser

Information om priser för våra tjänster och prenumerationserbjudanden finns på våra webbplatser. Alla priser som anges är i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att ändra priserna på motsvarande sätt.

Vi reserverar oss för felaktigt angivna priser på våra webbplatser.

Bekräftelse på genomfört köp

När du köpt och betalat en prenumeration kommer en bekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du uppgett i samband med köpet. I bekräftelsen framgår vad du har köpt och från och med vilken dag din prenumeration börjar gälla. De uppgifter som du angett i beställningen kommer även att framgå av bekräftelsen och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta kundcenter.

Dina rättigheter som konsument

Du som konsument har bland annat rättigheter i enlighet med Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på distans, exempelvis via internet. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida: http://www.konsumentverket.se. Kontakta kundcenter om du är missnöjd med varor eller tjänster som du har beställt via våra webbplatser.

Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm) eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistelösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistelösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

Ångerrätt

En av rättigheter du har som konsument är att du har rätt att ångra ditt köp av prenumeration inom 14 dagar från den dag du har fått din första tidning. För att utnyttja din ångerrätt ber vi dig skicka ett meddelande till oss per e-post så snart som möjligt. Det finns också ett standardformulär för att utöva ångerrätten på Konsumentverkets hemsida som du kan använda. Eventuell återbetalning av det belopp som du betalat kommer att göras av oss. När återbetalning sker kommer vi att göra avdrag med ett belopp motsvarande styckpriset för de tidningar du har fått.

Uppehåll och adressändring

Det är inte möjligt att göra uppehåll i din prenumeration av e-tidningen. Vill du göra ett tillfälligt uppehåll i din prenumeration av papperstidningen eller ändra din adress gör du detta via länkar i ditt digitala konto.

Vid uppehåll av prenumerationen har du tillgång till e-tidningen och nyheterna på vår sajt. Någon förlängning av prenumerationsperioden görs inte. Under särskilda omständigheter, exempelvis vistelse på sjukhus, kan du göra ett tillfälligt uppehåll i prenumerationen där din prenumerationsperiod förlängs med de dagar som överstiger de sju (7) första. Då har du inte tillgång till e-tidningen eller digitalt material som är exklusivt för våra prenumeranter.

Leverans av papperstidningen

Det är naturligtvis vår strävan att du ska få tidningen levererad i brevlådan varje utgivningsdag. En förutsättning för att vi ska kunna leverera tidningen till dig är att din brevlåda är märkt med ditt efternamn. Om du inte bor i lägenhet behöver din brevlåda vara placerad vid tomtgräns och märkt med efternamn och gatunummer. I vissa fall är det även nödvändigt att adressen framgår på brevlådan. Ibland kan våra distributörer inte leverera tidningen till din brevlåda även om den är placerad vid din tomtgräns och ibland är det nödvändigt att leverera tidningen med Postnord vilket medför en senare leveranstid än normalt. Vi kommer i sådana fall att informera dig om detta och föreslå en annan placering av din brevlåda för att våra distributörer ska kunna leverera tidningen till dig eller informera dig om att PostNord kommer att leverera din tidning till dig.

Skulle det inträffa att tidningen uteblir, kontakta då Tidningstjänst, Västsvensk Tidningsdistribution eller Prolog (beroende på var du bor) för information om orsaken samt eventuell kompensation. För tidning som levereras med PostNord, kontakta kundcenter. Kontaktuppgifter hittar du i slutet av dessa villkor.

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsregister

NWT för register över alla registrerade användare och kunder. Registret innehåller personuppgifter som exempelvis namn, födelseår/personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, prenumerationsuppgifter samt andra uppgifter som användaren angivit i kontakt med NWT. När du registrerar dig för ett digitalt användarkonto samtycker du till att NWT för in de uppgifter som du anger i detta register.

Behandlingens ändamål

Uppgifterna används av NWT för fakturering, information och leverans av produkter, samt kan användas som underlag i annonsering, marknadsföring, statistik och produktutveckling. NWT kan hämta information från externa källor för att hålla personuppgiftsregistret uppdaterat, för att kunna komplettera dina personuppgifter och för att se till att innehållet, erbjudandena och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen.

Marknadsföring

Du som användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post eller sms samt genom andra digitala kanaler. Du medger också att direktmarknadsföring får skickas till dig via e-post, sms eller annan funktion. Du har dock alltid rätt att tacka nej till vidare direktmarknadsföring, vilket du gör antingen på ditt konto eller genom att använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, sms eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig. Är du under 16 år kommer vi inte att skicka direktmarknadsföring till dig.

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Som framgår under Betalning lämnas de uppgifter som du anger vid kortbetalning till Dibs i syfte att kunna auktorisera din betalning.

Dina rättigheter

Alla användare har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke samt begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter.

Lagringstid

Dina personuppgifter sparas under den tid det finns en pågående användarrelation mellan dig och NWT samt en tid därefter.

Immateriella rättigheter

NWT innehar alla rättigheter (upphovsrätt) till våra webbplatser, papperstidningar samt övriga digitala produkter. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av sådant innehåll – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av oss. 

Friskrivningar

Utöver vad som i övrigt framgår av villkoren gäller följande friskrivningar avseende NWT:s ansvar. NWT friskriver sig från ansvar hänförligt till våra digitala tjänsters – inräknat webbsidornas – funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Detsamma gäller för prenumerationer av våra papperstidningar. Friskrivningen omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda tjänsterna, inräknat material eller information hänförligt från dessa. Vidare friskriver sig NWT från allt ansvar för information, produkter, tjänster, erbjudanden med mera från tredje part oavsett om du fått del av dessa genom våra tjänster.

Omständigheten att en friskrivning enligt ovan skulle gå utöver vad som följer av tvingande lag påverkar inte de övriga friskrivningarna.

Om cookies

NWT:s digitala tjänster använder cookies för olika ändamål, exempelvis för trafikmätning och digital annonsering. Ibland använder vi även så kallade tredjepartscookies, cookies från andra företag än NWT.  En cookie är en datafil som lagras i din dator. Cookien innehåller information från den webbläsare som används men inga personuppgifter eller andra identifieringsuppgifter. All statistik som samlas in används i samlad form för ovanstående syften. Genom att ha webbläsaren inställd för att tillåta användning av cookies anses användare ha lämnat sitt samtycke till detta. Vill du undvika cookies ändrar du inställningarna för dessa i din webbläsare.

Villkorsändringar

NWT har rätt att ensidigt ändra Användarvillkoren. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett och hållits tillgängliga. Om du inte godtar villkorsändringen ska du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp ditt digitala konto.

Överlåtelse

Dessa allmänna och särskilda villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna och särskilda villkor.

Tvistelösning

Villkoren och ditt användande av våra tjänster lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Kontaktuppgifter

För att komma i kontakt med de olika tidningsdistributörerna gäller uppgifterna nedan.

Arvika, Bengtsfors, Ed, Eda, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Sunne, Säffle, Torsby, Åmål och Årjäng

Tidningstjänst: http://www.tab.se, 010-436 31 04.

Öppettider: kl. 7-16 (måndag-fredag), kl. 7-12 (lördag).

Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors

Tidningstjänst: http://www.tab.se, 010-436 32 20.

Öppettider: kl. 7-16 (måndag-fredag), kl. 7-12 (lördag).

Malung

Tidningstjänst: http://www.tab.se, 023-79 40 80.

Öppettider: kl. 7-14 (måndag-fredag), kl. 7-11 (lördag).

Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm och Töreboda

Tidningstjänst: http://www.tab.se, 010-436 24 38.

Öppettider: kl. 7-16 (måndag-fredag), kl. 7-12 (lördag).

Grythyttan och Hällefors

Prolog: 010-110 15 50.

Öppettider: kl. 7-10 (måndag-fredag).

Mellerud

VTD: 0520-42 27 00.

Öppettider: kl. 7-16 (måndag-fredag), kl. 7-12 (lördag).

Lidköping/Götene

VTD: http://www.vtd.se, 0510-275 88.

Öppettider: kl. 7:30-13:00 (måndag-fredag).

Slutligen är du alltid välkommen att kontakta NWT:s kundtjänst genom att ringa 054-19 97 50 eller mejla kundcenter@nwt.se.