Kontakt, redaktion, NWT

Telefon: 054-19 90 00

Fax: 054-19 96 00

E-post: redaktion@nwt.se

Chefredaktör

Staffan Ander

054-19 96 14

054-19 96 01 (fax)

staffan.ander@nwt.se

Redaktionschef, ansvarig utgivare

Mikael Rothsten

054-19 97 11

054-19 97 52 (fax)

mikael.rothsten@nwt.se

Redaktionssekreterare, stf ansvarig utgivare

Kasper Norling

054-19 96 89

kasper.norling@nwt.se

Nyhetschefer

Nicole de Bouczan

054-19 96 47

nicole.de.bouczan@nwt.se

Olov Öström

054-19 96 89

olov.ostrom@nwt.se

Kasper Norling

054-19 96 89

kasper.norling@nwt.se

Helena Ingman

054-19 96 47

helena.ingman@nwt.se

Redigerings- och flödeschef

Robin Sonesson

054-19 96 83

robin.sonesson@nwt.se

Nattchef

Veronica Sjöblom

054-19 96 18

veronica.sjoblom@nwt.se

Annika Salling

054-19 98 61

annika.salling@nwt.se

Digital utvecklingschef

Daniel Lundström

054-19 98 20

daniel.lundstrom@nwt.se

Webbchef

Magnus Östlund Mörk

054-19 98 28

magnus.ostlund@nwt.se

Plusredaktör

Karin Wallmander

054-19 98 21

karin.wallmander@nwt.se

Familjeredaktör

Marianne Eriksson

054-19 96 20

marianne.eriksson@nwt.se

familj@nwt.se

Kulturredaktör

Mats Dahlberg

054-19 96 85

mats.dahlberg@nwt.se

Ledarskribent/debattredaktör

Henrik Barvå

054-19 96 27

henrik.l.barva@nwt.se

Nöjesredaktör

Carl Edlom

054-19 96 68

carl.edlom@nwt.se

Insändarredaktör

Malin Kling Uddgren

054-19 96 19

malin.klinguddgren@nwt.se

Sportchef

Solveig Voyce

054-19 96 23

solveig.voyce@nwt.se

Journalister, Karlstad

Marie Blomgren

054-19 97 77

marie.blomgren@nwt.se

Frida Flodkvist (föräldraledig)

054-19 96 13

frida.flodkvist@nwt.se

Helena Karlsson

054-19 97 98

helena.karlsson@nwt.se

Daniel Larsson

054-19 97 87

daniel.larsson@nwt.se

Mikael Lindblom

054-19 97 68

mikael.lindblom@nwt.se

Kjell Martinson

054-19 96 44

kjell.martinson@nwt.se

Per Mojanis

054-19 96 17

per.mojanis@nwt.se

Anette Persson

054-19 97 00

anette.persson@nwt.se

Gunilla Rung Klint

054-19 97 39

gunilla.rung@nwt.se

Anna Sims

054-19 97 08

anna.sims@nwt.se

Christer Wik

054-19 97 80

christer.wik@nwt.se

Peder Kaldal (vik)

054-19 96 13

peder.kaldal@nwt.se

Redigerare

Marie Aakre

054-19 97 58

marie.aakre@nwt.se

Kent Andersson

054-19 97 16

kent.andersson@nwt.se

Claes Bonde

054-19 98 63

claes.bonde@nwt.se

Erik Bonde

054-19 97 97

erik.bonde@nwt.se

Peter Enström

054-19 97 28

peter.enstrom@nwt.se

Maria Nyman

054-19 98 65

maria.nyman@nwt.se

Webbredaktörer

Stefan Björklund

054-19 96 74

stefan.bjorklund@nwt.se

Kristofer Holmberg

054-19 96 74

kristofer.holmberg@nwt.se

Emma Lindell

054-19 96 74

emma.lindell@nwt.se

Thomas Lydén

054-19 96 74

thomas.lyden@nwt.se

Niklas Wallberg

054-19 96 74

niklas.wallberg@nwt.se

Bildbehandlare

Matz Jansson

054-19 96 88

matz.jansson@nwt.se