Kontakt, Direktion, NWT

Telefon: 054-19 90 00

Fax: 054-19 97 67

Verkställande direktör, Nya Wermlands-Tidningen AB

Mats Muregård

054-19 96 30

054-19 97 04 (fax)

mats.muregard@nwt.se

Chefredaktör

Staffan Ander

054-19 96 14

054-19 96 01 (fax)

staffan.ander@nwt.se

Direktör, lokaltidningarna i Värmland

Kent Rosenius

054-19 97 69

054-19 97 78 (fax)

kent.rosenius@nwt.se