Allmänna villkor - familjeannonser

Gäller bokning av annonser som privatperson fr o m 2017.

Annonsörens ansvar

Du ansvarar för att vara tydlig i både webbannons och tidningsannons. Du är alltid personligen ansvarig för det som står i annonsen.

Det är inte tillåtet att använda bilder utan upphovsrättsinnehavarens godkännande då dessa är skyddade enligt Upphovsrättslagen. Som annonsbeställare ansvarar du alltid för att du har rätt att använda bilden. Även om du har upphovsrättsinnehavarens godkännande ska hens namn anges i annonsen.

Företagslogotyper får ej användas som bilder.

Vår personal läser igenom alla annonser. Annonser som innehåller olagligheter, verkar stötande eller anses oseriösa raderas. Vi förbehåller oss rätten att redigera eller omformulera annonser vid behov. Om din annons ej blir godkänd och därmed inte publicerad får du information via mail om vad som gäller för eventuell ombokning eller återbetalning.

Behandling av personuppgifter

För att kunna skicka in en familjeannons måste du ange namn, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna behandlas av oss och vår samarbetspartner Citygate, som driver vår annonstjänst. Detta är för att vi ska kunna komma i kontakt med dig, t.ex. om din annons inte blir godkänd för publicering. Om du inte lämnar dessa personuppgifter till oss kan du inte ingå avtal med oss, vilket i sin tur innebär att din annons inte kan publiceras. Personuppgifterna arkiveras i sex månader och anonymiseras sedan.

I och med att vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter som du kan utnyttja gentemot oss. Du kan begära ett utdrag av de personuppgifter vi behandlar. Om du märker att de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära en rättelse eller komplettering. I vissa fall har du också en rätt att få dina personuppgifter raderade eller begränsa vår behandling så att vi endast får lagra uppgifterna.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Läs mer om hur du gör det på Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se.

Köp och betalning

Vid köp av annonser via internet gäller Distansavtalslagen. Reklamationer ska göras senast tre arbetsdagar efter första införandet. Observera att ångerrätt inte gäller då varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

Betalsätt är direktbetalning via bank eller kortbetalning.

Vårt ansvar är begränsat till högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar ansvaras inte.

Vi följer de normer och rekommendationer som är fastställda av Sveriges Tidningsutgivareförening (Tidningsutgivarna) och Föreningen Sveriges Tidskrifter.

Support

Om du behöver hjälp med din annons, hör av dig till Kundcenter på 054-19 97 50 eller kundcenter@nwt.se. Vi har öppet vardagar klockan 08:00-17:00.