2017-02-23 07:21

2017-02-23 07:21

Konstkalendariet

Vernissage

Pågående

Arvika

Bilar från Östeuropa, Arvika fordonsmuseum, till 31/5

Bo Jonzon, Rackstadmuseet, till 8/3

Staffan Jofjell, foto och film, Konsthallen, till 25/2

Hunden, människans bästa vän, Arvika Konsthantverk, till 8/3

Filipstad

Gunilla Cedmar, Museet Kvarnen, till 5/3

Hammarö

Annelie Thor och Björn Hedberg, GLG Lysåsen, Stora Enso, till 31/3

Karlstad

Svea Jansson, Konsthallen Spisrummet, Centralsjukhuset, till 26/3

Svenerik Jakobsson, Sandgrund Lars Lerin, till 19/3

Mats Grimfoot, foto, Naturum, till 12/3

Maria ”Vildhjärta” Westerberg, Konsthantverkarna, till 1/3

Albin Liljestrand, Kika, Galleri Konst, till 4/3

Louise Warnqvist, Galleri Lars Hjelm, till 11/3

Lotta Söder, Galleri Bergman, till 11/3

Karin Ward, Konsthall K/Åttkanten, till 11/3

Kroknäbbarnas tid, utgångspunkt i Patrik Olofssons bok om svenska rovfåglar, Värmlands museum, till 14/5

Kristinehamn

No Business, Stig Sjölund, Kristinehamns konstmuseum, till 23/4

The best of bildarkivet, Kristinehamns bildarkiv, till 31/8

Sunne

Hans Westlund, Galleri Björken, till 4/3

Säffle

Margareta Sjödin, Galleri 2, till 28/2

Vernissage

Pågående

Arvika

Bilar från Östeuropa, Arvika fordonsmuseum, till 31/5

Bo Jonzon, Rackstadmuseet, till 8/3

Staffan Jofjell, foto och film, Konsthallen, till 25/2

Hunden, människans bästa vän, Arvika Konsthantverk, till 8/3

Filipstad

Gunilla Cedmar, Museet Kvarnen, till 5/3

Hammarö

Annelie Thor och Björn Hedberg, GLG Lysåsen, Stora Enso, till 31/3

Karlstad

Svea Jansson, Konsthallen Spisrummet, Centralsjukhuset, till 26/3

Svenerik Jakobsson, Sandgrund Lars Lerin, till 19/3

Mats Grimfoot, foto, Naturum, till 12/3

Maria ”Vildhjärta” Westerberg, Konsthantverkarna, till 1/3

Albin Liljestrand, Kika, Galleri Konst, till 4/3

Louise Warnqvist, Galleri Lars Hjelm, till 11/3

Lotta Söder, Galleri Bergman, till 11/3

Karin Ward, Konsthall K/Åttkanten, till 11/3

Kroknäbbarnas tid, utgångspunkt i Patrik Olofssons bok om svenska rovfåglar, Värmlands museum, till 14/5

Kristinehamn

No Business, Stig Sjölund, Kristinehamns konstmuseum, till 23/4

The best of bildarkivet, Kristinehamns bildarkiv, till 31/8

Sunne

Hans Westlund, Galleri Björken, till 4/3

Säffle

Margareta Sjödin, Galleri 2, till 28/2