2015-12-18 06:00

2015-12-18 06:00

Konstkalendariet

Vernissage

Pågående

Arvika

Nostalgicamping, Arvika Fordonsmuseum, till 30/4

Merete Sejerstad Bødtker, Rackstadmuseet, till 31/1

Projekt Olika avtryck, Rackstadmuseet, till 24/1

Jul på Arvika Konsthantverk, till 31/12

Johanna Friberg och Marta Runnemark, till 7/1

Julsalong, Konsthallen, till 30/12

Filipstad

Julbasar, Museet Kvarnen, till 10/1

Hammarö

Kjell Bergström, Eva Nordlöf, Siv Eriksson, Bo Jansson, Lysåsen, Skoghall, till 31/12

Butik Lena Linderholm, Champinjonv 14, lördagar och söndagar i december

Karlstad

Where do we migrate to? Värmlands museum, till 22/2

Gunnar Larson, Värmlands museum, till 10/1

Vilda Kvist, Anna Lidberg, Elin Magnusson, Tina Nykvist, Värmlands museum, till 17/1

Thomas Christenson, Sandgrund Lars Lerin, till 3/1

Gamla och nya Karlstad, fotografier visas av Svante Norder, Clarion Hotel, Västra Torggatan, till 14/1

Julutställning, Café Gamla skolan, till 20/12

Nils-Olov Nilsson, Gustaf Fröding Hotell, till 30/1

Kristinehamn

Mörker ta min hand, ett urval ur museets samlingar, Kristinehamns konstmuseum, pågår till 7/2

Lysvik

Kerstin Backlund, Mormors glasscafé, helgerna i advent

Vernissage

Pågående

Arvika

Nostalgicamping, Arvika Fordonsmuseum, till 30/4

Merete Sejerstad Bødtker, Rackstadmuseet, till 31/1

Projekt Olika avtryck, Rackstadmuseet, till 24/1

Jul på Arvika Konsthantverk, till 31/12

Johanna Friberg och Marta Runnemark, till 7/1

Julsalong, Konsthallen, till 30/12

Filipstad

Julbasar, Museet Kvarnen, till 10/1

Hammarö

Kjell Bergström, Eva Nordlöf, Siv Eriksson, Bo Jansson, Lysåsen, Skoghall, till 31/12

Butik Lena Linderholm, Champinjonv 14, lördagar och söndagar i december

Karlstad

Where do we migrate to? Värmlands museum, till 22/2

Gunnar Larson, Värmlands museum, till 10/1

Vilda Kvist, Anna Lidberg, Elin Magnusson, Tina Nykvist, Värmlands museum, till 17/1

Thomas Christenson, Sandgrund Lars Lerin, till 3/1

Gamla och nya Karlstad, fotografier visas av Svante Norder, Clarion Hotel, Västra Torggatan, till 14/1

Julutställning, Café Gamla skolan, till 20/12

Nils-Olov Nilsson, Gustaf Fröding Hotell, till 30/1

Kristinehamn

Mörker ta min hand, ett urval ur museets samlingar, Kristinehamns konstmuseum, pågår till 7/2

Lysvik

Kerstin Backlund, Mormors glasscafé, helgerna i advent