2015-01-16 06:00

2015-01-20 22:41

Konstkalendariet 16-23/1

KONSTKALENDARIET

Pågående

Arvika

Kenneth Börjesson, Rackstadmuseet, till 25/1

Träskulpturer, Kasplina Berggren, Rackstadmuseet, till 29/1

Gunhild Kulander, Rackstadmuseet, till 1/2

Maria Westerberg (Vildhjärta), biblioteket, till 31/1

Ylle, Arvika Konsthantverk, till 4/2

Filipstad

Helge Frender, Museet Kvarnen, till 18/1

Hagfors

Bilder i mitt hjärta, Majlis Bång, Galleri Norra, till 3/2

Hammarö

Gunilla Skröder, Bo Jansson, Gun-Britt Kristoffersen och Gunnel Otter, Lysåsen, Stora Enso, till 1/5

Karlstad

Tidsperspektiv, Mats Grimfoot, fotoutställning, Naturum, till 8/3

Specialuppdrag – en utställning om specialförband i världen, Brigadmuseet

National Geographic 125 år, Värmlands museum, till 17/5

The Election, Mandelas väg från apartheid till president, Värmlands museum, till 29/3

Memory, Daniel Ivo, Sandgrund Lars Lerin, till 15/2

Flygfän, Konsthantverkarna, 11/2

Kristinehamn

Genomresa – Georg Oddner, Kristinehamns konstmuseum, till 8/2

Årjäng

Allis Lysne, folkbiblioteket, till 24/1

Pågående

Arvika

Kenneth Börjesson, Rackstadmuseet, till 25/1

Träskulpturer, Kasplina Berggren, Rackstadmuseet, till 29/1

Gunhild Kulander, Rackstadmuseet, till 1/2

Maria Westerberg (Vildhjärta), biblioteket, till 31/1

Ylle, Arvika Konsthantverk, till 4/2

Filipstad

Helge Frender, Museet Kvarnen, till 18/1

Hagfors

Bilder i mitt hjärta, Majlis Bång, Galleri Norra, till 3/2

Hammarö

Gunilla Skröder, Bo Jansson, Gun-Britt Kristoffersen och Gunnel Otter, Lysåsen, Stora Enso, till 1/5

Karlstad

Tidsperspektiv, Mats Grimfoot, fotoutställning, Naturum, till 8/3

Specialuppdrag – en utställning om specialförband i världen, Brigadmuseet

National Geographic 125 år, Värmlands museum, till 17/5

The Election, Mandelas väg från apartheid till president, Värmlands museum, till 29/3

Memory, Daniel Ivo, Sandgrund Lars Lerin, till 15/2

Flygfän, Konsthantverkarna, 11/2

Kristinehamn

Genomresa – Georg Oddner, Kristinehamns konstmuseum, till 8/2

Årjäng

Allis Lysne, folkbiblioteket, till 24/1