Gunnar Odhner summerar sitt tänkande

KULTUR: Elfte boken från en poetisk filosof med intresse för språket

Häftets ringa sidantal gör att Gunnar Odhners Språklära inte väger så tungt.
Den är lätt i en rent fysisk mening.
Det är till innehållet som Språklära har en ansenlig tyngd och kan upplevas som ”svår”.
Men vem har sagt att allt måste vara lätt..?

Knappt åttio sidor med korta aforismer, visdomsord om språk, medvetande, människan och döden: Det är innehållet i den förre läraren Gunnar Odhners elfte bok.

– Språklära, säger han, det är en sorts summering av vad har tänkt de senaste 30 åren. Det är därför den är så tunn...hahaha!

Skämt och skratt åsido:

Gunnar Odhner, som under många år var lärare i Karlstad, är en författare som försöker gå på djupet med sitt tänkande.

I det arbetet har han tagit hjälp av den österrikiske filosofen Ludwig Wittgenstein, framför allt dennes språkfilosofi.

Wittgenstein

– Det var Wittgenstein som ledde mig in i tankar om språket som ett instrument, men att detta instrument - språket - också kan använda oss, säger Gunnar Odhner.

Det är språket, menar han, Gunnar Odhner, som bestämmer hur vår världsbild ser ut.

Redan den första aforismen i Odhners Språklära slår fast:

Vad vi menar med språk, beror på i vilket sammanhang vi lever”.

Och vidare: ”Den som lever i ett sammanhang är en del av det

Men samtidigt också:

Ett sammanhang vi är en del av går inte att överblicka, att se utifrån”.

Ögonglimtar och poesi

Rent allmänt vill Gunnar Odhner någonting speciellt med sin tunna men tungt vägande skrift:

– Jag vill ifrågasätta det som betraktas som självklara uppfattningar. Självklara uppfattningar som ibland leder rakt ner i diket!

Vissa aforismer är hårt slipade och vasst formulerade. Andra presenteras med glimten i ögat, för övrigt någonting som inte var sällsynt ens hos Wittgenstein, glimtar i ögonen.

Och flera av Odhners aforismer är så formulerade att de påminner läsaren om att författaren publicerat diktsamlingar: ”Förtvivlan följer främlingskapet som skuggan följer solen”, är ett vackert exempel.

Citatet är för övrigt hämtat ur avsnittet ”Synd, ondska”.

Svåraste ämnet

Därpå följer ett avsnitt med visdomsord om detta det för alla gemensamma och ofrånkomliga, Döden.

Också om detta ämne har Gunnar Odhner tänkt mycket och djupt och han påstår att ”Eftersom vi inte vet något om livet, vet vi heller ingenting om döden”.

Sant eller falskt?

Kanske Gunnar Odhners Språklära, skriven i Högboda (där han är bosatt) och utgiven av Stockholmsförlaget Anomali (www.anomali.se) kan hjälpa den som vill fördjupa sig i det svåraste ämnet.

I så fall finns, alltså, boken, och den 7 oktober klockan 14.00 presenteras den på Gjuteriets café i Karlstad.

2017-09-24 16:52

2017-09-24 16:52