2017-11-24 11:31

2017-11-24 11:41

Hellquist och Malmros får kulturstipendium

KARLSTAD

Hanna Hellquist och Ulf Malmros belönas med Karlstad kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne.

Stipendiet är på 50 000 kronor var. Motiveringarna lyder:

Hanna Hellquist, bland annat författare och programledare, tilldelas stipendiet för att hon som journalist, författare, radio- och TV-profil i riksmedier i det närmaste dagligen beskriver Karlstad, Vålberg och Värmland med värme och kärlek. Kulturstipendiet är även ett stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell gärning.

Ulf Malmros tilldelas stipendiet för att han som filmregissör med värme och humor har satt Värmland och sin egen hemort Molkom på kartan. Kulturstipendiet är även ett stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell gärning.

Stipendiet är på 50 000 kronor var. Motiveringarna lyder:

Hanna Hellquist, bland annat författare och programledare, tilldelas stipendiet för att hon som journalist, författare, radio- och TV-profil i riksmedier i det närmaste dagligen beskriver Karlstad, Vålberg och Värmland med värme och kärlek. Kulturstipendiet är även ett stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell gärning.

Ulf Malmros tilldelas stipendiet för att han som filmregissör med värme och humor har satt Värmland och sin egen hemort Molkom på kartan. Kulturstipendiet är även ett stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell gärning.