2017-10-20 15:11

2017-10-20 15:11

Långtidsstipendier till värmlänningar

KULTUR

Musikern Martin Hederos och koreografen/dansaren Ola Stinnerbom har tilldelats långtidsstipendier av Konstnärsnämnden.

De får vardera 1,3 miljoner under en tioårsperiod, fördelat på tre basbelopp per år.

Hederos har varit musiker i flera grupper och är i dag verksam ibland annat jazzbandet Tonbruket. Stinnerbom är sedan 2003 konstnärlig ledare för Kompani Nomad och har där skapat ett 20-tal dansproduktioner med samiska förtecken.

Totalt får 44 stipendiater – inom bild och form, musik, teater, dans samt film – dela på 60 miljoner kronor. Vilket är en rekordstor utdelning.

Ett långtidsstipendium ges till en yrkesverksam konstnär som under längre tid visat konstnärlig verksamhet av god kvalitet och bidrar till utvecklingen inom sitt konstområde.

De får vardera 1,3 miljoner under en tioårsperiod, fördelat på tre basbelopp per år.

Hederos har varit musiker i flera grupper och är i dag verksam ibland annat jazzbandet Tonbruket. Stinnerbom är sedan 2003 konstnärlig ledare för Kompani Nomad och har där skapat ett 20-tal dansproduktioner med samiska förtecken.

Totalt får 44 stipendiater – inom bild och form, musik, teater, dans samt film – dela på 60 miljoner kronor. Vilket är en rekordstor utdelning.

Ett långtidsstipendium ges till en yrkesverksam konstnär som under längre tid visat konstnärlig verksamhet av god kvalitet och bidrar till utvecklingen inom sitt konstområde.