2017-10-19 15:55

2017-10-19 15:55

De fjorton kyrkornas skatter

Inger och Per Berggréns bok om Karlstads pastorat

Det finns fjorton kyrkor i Karlstads pastorat.
Både till utseendet och ålder är kyrkorna mycket olika.
Men en sak har de alla gemensamt: Varje kyrka förvaltar en mängd vackra och inte sällan värdefulla föremål.
Och om dessa skatter som kyrkorna äger finns nu en bok.

Makarna Inger och Per Berggrén - hon var tidigare länsarkitekt, han är officeren som blev fotograf och förläggare - gav för ett år sedan ut en bok om kyrkogårdar.

Nu har de (på pastoratets uppdrag) stigit in i kyrkorna i Karlstads pastorat och berättar om skatterna som finns därinne.

Bokens titel är klar och tydlig: Kyrkorna i Karlstads pastorat och deras skatter.

Förlaget är Per Bergréns eget, Förlag Per Berggrén, och ljusringen i Vikenkyrkan i Karlstad lyser upp bokens omslag.

Innanför pärmarna finns en mycket stor mängd bilder och korta och starkt koncentrerade texter om respektive kyrka och dess mest intressanta föremål.

Föremål inlåsta

Redan så här inledningsvis bör det sägas: De mest dyrbara och kulturellt mest värdefulla föremålen är inlåsta.

De tas fram endast vid vissa högtider och ceremonier.

Och orsaken är givetvis att stölder och skadegörelse drabbat många kyrkor.

– Detta är ett kulturarv som måste bevaras och förvaltas, säger Inger Berggrén som tycker att det har varit ett mycket spännande tvåårsarbete som nu har resulterat i boken.

Ett av pastoratets äldsta föremål är den dopfunt av sandsten som finns i Väse vackra kyrka.

Dopfunten är från 1100-talet, det vill säga från en tid när kristendomen var en mycket ny kraft i vår del av Europa.

Föremål av Wiven Nilsson

Vad är Inger Berggréns favoritföremål?

- I en av pastoratets kyrkor finns vackra silverföremål av silversmeden Wiven Nilsson, säger hon och anser att frågan är besvarad.

Maken Per, bokens fotograf och förläggare, vill hellre lyfta fram en korkåpa från 1700-talet, en kåpa som räddades undan den brand som år 1719 förstörde domkyrkan i Karlstad.

Den nya domkyrkan som byggdes fick ta hand om korkåpan som har invävda guldtrådar.

Ett annat märkligt föremål är den vepa som Vikenkyrkan äger och som är skapad av konstnären Einar Forseth, mannen som med sin mosaikkonst bidrog till utsmyckningen av Stadshuset i Stockholm.

Säkerhetsskäl

Stora mängder värdefulla föremål i de fjorton pastoratskyrkorna, alltså, och många av dessa är inlåsta av säkerhetsskäl.

Men makarna Berggréns bok visar för intresserade kyrkobesökare hur föremålen ser ut.

Boken är inte tryckt i en jättestor upplaga. Hittills har förlaget tagit fram 300 exemplar.

Makarna Inger och Per Berggrén - hon var tidigare länsarkitekt, han är officeren som blev fotograf och förläggare - gav för ett år sedan ut en bok om kyrkogårdar.

Nu har de (på pastoratets uppdrag) stigit in i kyrkorna i Karlstads pastorat och berättar om skatterna som finns därinne.

Bokens titel är klar och tydlig: Kyrkorna i Karlstads pastorat och deras skatter.

Förlaget är Per Bergréns eget, Förlag Per Berggrén, och ljusringen i Vikenkyrkan i Karlstad lyser upp bokens omslag.

Innanför pärmarna finns en mycket stor mängd bilder och korta och starkt koncentrerade texter om respektive kyrka och dess mest intressanta föremål.

Föremål inlåsta

Redan så här inledningsvis bör det sägas: De mest dyrbara och kulturellt mest värdefulla föremålen är inlåsta.

De tas fram endast vid vissa högtider och ceremonier.

Och orsaken är givetvis att stölder och skadegörelse drabbat många kyrkor.

– Detta är ett kulturarv som måste bevaras och förvaltas, säger Inger Berggrén som tycker att det har varit ett mycket spännande tvåårsarbete som nu har resulterat i boken.

Ett av pastoratets äldsta föremål är den dopfunt av sandsten som finns i Väse vackra kyrka.

Dopfunten är från 1100-talet, det vill säga från en tid när kristendomen var en mycket ny kraft i vår del av Europa.

Föremål av Wiven Nilsson

Vad är Inger Berggréns favoritföremål?

- I en av pastoratets kyrkor finns vackra silverföremål av silversmeden Wiven Nilsson, säger hon och anser att frågan är besvarad.

Maken Per, bokens fotograf och förläggare, vill hellre lyfta fram en korkåpa från 1700-talet, en kåpa som räddades undan den brand som år 1719 förstörde domkyrkan i Karlstad.

Den nya domkyrkan som byggdes fick ta hand om korkåpan som har invävda guldtrådar.

Ett annat märkligt föremål är den vepa som Vikenkyrkan äger och som är skapad av konstnären Einar Forseth, mannen som med sin mosaikkonst bidrog till utsmyckningen av Stadshuset i Stockholm.

Säkerhetsskäl

Stora mängder värdefulla föremål i de fjorton pastoratskyrkorna, alltså, och många av dessa är inlåsta av säkerhetsskäl.

Men makarna Berggréns bok visar för intresserade kyrkobesökare hur föremålen ser ut.

Boken är inte tryckt i en jättestor upplaga. Hittills har förlaget tagit fram 300 exemplar.