2017-10-12 16:02

2017-10-12 16:02

Vem ska äras med utmärkelsen Årets värmlänning

Dags att föreslå kandidater till ett fint hederspris

Erik Elinder, företagaren från Karlstad, ”herrhagspôjken” som lyckades så bra i Stockholm, var en idérik man.
När han gjorde återbesök i Värmland hade han alltid goda idéer med i resebagaget.
Idéer som han anade på olika sätt kunde bidra till att utveckla hemlandskapet Värmland.

Det var Erik Elinder som lanserade hedersutmärkelsen Årets värmlänning.

Mycket tyder på att Erik Elinder tidigt skaffade gott stöd för idén om Årets värmlänning.

Då i form av stark uppbackning från förre statsministern Tage Erlander. Han var (förstås!) exilvärmlänning från Ransäter och mycket intresserad av värmländsk utveckling.

År 1974 satt Erlander i styrelsen för den då synnerligen inflytelserika Wermlandsbanken.

Wermlandsbanken blev en av stiftarna av Årets värmlänning.

NWT gick med

Men det blev, naturligtvis, också Wermländska Sällskapet i Stockholm i vars ledning Erik Elinder satt.

Och i Karlstad, på ett redaktionskontor vid Herrgårdsgatan, satt NWT:s ägare Gustaf Ander, som kände både Erik Elinder och Tage Erlander mycket väl.

NWT blev den tredje stiftaren bakom Årets värmlänning, och det första hederspriset delades ut i december 1974.

Det överlämnades till Hilding Sunevall, politiker i Ambjörby, och känd inte minst för att kunna skaffa företag till norra Värmland.

Jurymöte

Sedan 1974 har utmärkelsen tilldelats ett drygt 50-tal individer och en handfull föreningar.

Den senaste att belönas med Årets värmlänning var Yngve Gustafsson, Karlstad, mannen som står i spetsen för värmländska mjölkbönders satsning på ett eget mejeri och lokalproducerade produkter.

Vem det blir i år, det avgörs av en jury med representanter för stiftarna.

Men juryn vill mycket gärna ha förslag från läsekretsen. En annons i dagens NWT berättar om var förslagen bör sändas.

Ahlmarks

Tiden har ju onekligen gått undan sedan 1974. En av stiftarna har försvunnit: Wermlandsbanken.

Det gäller även den bank som s a s efterträdde Wermlandsbanken som stiftare, Värmlands Provinsbank.

Men Wermländska Sällskapet i Stockholm (bildat år 1816) och NWT (startad 1836) är kvar som stiftare, nu tillsammans med det bara några år yngre och mycket kända rederi - och energibolaget Ahlmarks i Karlstad.

Att utses till Årets värmlänning är mycket hedrande.

Och de allra flesta som har fått utmärkelsen har reagerat med ärlig och tydlig överraskning: ”Jag!? Men varför..?”

Check och diplom

Juryns förklaring brukar vara den enklast tänkbara: ”För att du har gjort bra saker för Värmland”.

Senare, i samband med hyllningarna, offentliggörs en mer väl genomtänkt motivering.

Utmärkelsen kommer i år att delas ut under Värmlands Bokfestival i Karlstad i november. Men hyllningarna fortsätter senare, i december, i samband med Wermländska Sällskapets traditionella Luciabal i Stockholm.

Det handlar alltså om en dubbel-hyllning och dessutom: En check, ett diplom och en medalj.

Till nytta

Under tiden som har gått sedan 1974 har stiftarna belönat representanter för näringslivet (t ex Anders Löfberg, Walter Hedlund, Carl-Johan Wettergren), idrott (Irene Ekelund, Svennis, Stefan Holm, Anders Olsson), kulturlivet (Gunta Liede, Håkan Hagegård, Lars Lerin, Solveig Ternström).

Oftast har utmärkelsen tilldelats individer, men det har hänt att föreningar fått utmärkelse: Boltic, Västanå Teater, Ångbåtsföreningen Freja.

Men oavsett om det varit individuella pris eller mer kollektiva utmärkelser: Grundkravet är att insatserna på något sätt ska ha varit till nytta för Värmland.

Och det gäller fortfarande: Goda insatser för Värmland bör belönas!

Namnförslag kan sändas in per mejl och/eller med vanlig papperspost.

Senast den 23 oktober måste förslag ha hamnat på redaktionens bord.

Och här intill hittar ni bilder av några av gångna års Årets värmlänning

Mycket tyder på att Erik Elinder tidigt skaffade gott stöd för idén om Årets värmlänning.

Då i form av stark uppbackning från förre statsministern Tage Erlander. Han var (förstås!) exilvärmlänning från Ransäter och mycket intresserad av värmländsk utveckling.

År 1974 satt Erlander i styrelsen för den då synnerligen inflytelserika Wermlandsbanken.

Wermlandsbanken blev en av stiftarna av Årets värmlänning.

NWT gick med

Men det blev, naturligtvis, också Wermländska Sällskapet i Stockholm i vars ledning Erik Elinder satt.

Och i Karlstad, på ett redaktionskontor vid Herrgårdsgatan, satt NWT:s ägare Gustaf Ander, som kände både Erik Elinder och Tage Erlander mycket väl.

NWT blev den tredje stiftaren bakom Årets värmlänning, och det första hederspriset delades ut i december 1974.

Det överlämnades till Hilding Sunevall, politiker i Ambjörby, och känd inte minst för att kunna skaffa företag till norra Värmland.

Jurymöte

Sedan 1974 har utmärkelsen tilldelats ett drygt 50-tal individer och en handfull föreningar.

Den senaste att belönas med Årets värmlänning var Yngve Gustafsson, Karlstad, mannen som står i spetsen för värmländska mjölkbönders satsning på ett eget mejeri och lokalproducerade produkter.

Vem det blir i år, det avgörs av en jury med representanter för stiftarna.

Men juryn vill mycket gärna ha förslag från läsekretsen. En annons i dagens NWT berättar om var förslagen bör sändas.

Ahlmarks

Tiden har ju onekligen gått undan sedan 1974. En av stiftarna har försvunnit: Wermlandsbanken.

Det gäller även den bank som s a s efterträdde Wermlandsbanken som stiftare, Värmlands Provinsbank.

Men Wermländska Sällskapet i Stockholm (bildat år 1816) och NWT (startad 1836) är kvar som stiftare, nu tillsammans med det bara några år yngre och mycket kända rederi - och energibolaget Ahlmarks i Karlstad.

Att utses till Årets värmlänning är mycket hedrande.

Och de allra flesta som har fått utmärkelsen har reagerat med ärlig och tydlig överraskning: ”Jag!? Men varför..?”

Check och diplom

Juryns förklaring brukar vara den enklast tänkbara: ”För att du har gjort bra saker för Värmland”.

Senare, i samband med hyllningarna, offentliggörs en mer väl genomtänkt motivering.

Utmärkelsen kommer i år att delas ut under Värmlands Bokfestival i Karlstad i november. Men hyllningarna fortsätter senare, i december, i samband med Wermländska Sällskapets traditionella Luciabal i Stockholm.

Det handlar alltså om en dubbel-hyllning och dessutom: En check, ett diplom och en medalj.

Till nytta

Under tiden som har gått sedan 1974 har stiftarna belönat representanter för näringslivet (t ex Anders Löfberg, Walter Hedlund, Carl-Johan Wettergren), idrott (Irene Ekelund, Svennis, Stefan Holm, Anders Olsson), kulturlivet (Gunta Liede, Håkan Hagegård, Lars Lerin, Solveig Ternström).

Oftast har utmärkelsen tilldelats individer, men det har hänt att föreningar fått utmärkelse: Boltic, Västanå Teater, Ångbåtsföreningen Freja.

Men oavsett om det varit individuella pris eller mer kollektiva utmärkelser: Grundkravet är att insatserna på något sätt ska ha varit till nytta för Värmland.

Och det gäller fortfarande: Goda insatser för Värmland bör belönas!

Namnförslag kan sändas in per mejl och/eller med vanlig papperspost.

Senast den 23 oktober måste förslag ha hamnat på redaktionens bord.

Och här intill hittar ni bilder av några av gångna års Årets värmlänning