2017-10-02 15:28

2017-10-02 15:29

Lockas skrivande killar av novellämnet "Liv"?

VÄRMLAND: Stoppdatum för gymnasieelevernas skrivartävling närmar sig

Värmländska Akademiens novelltävling (för gymnasieungdomar i årsklasserna 2 och 3) närmar sig ett ”stoppdatum”.
Senast söndagen den 15 oktober vill arrangerande Värmländska Akademin ha textbidragen, noveller på temat ”Liv”.
Därefter inleder tävlingsjuryn sitt arbete.
Och resultatet tillkännages i NWT, som publicerar det segrande bidraget.

I augusti skickade Värmländska Akademien till rektorer och skolledare vid gymnasieskolorna i Värmland - märk väl: i landskapet Värmland! - en påminnelse om riktlinjerna för årets tävling.

För övrigt är 2017 års tävling den fjärde i ordningen; årets tävling (i likhet med tidigare) stöds och sponsras av Nya Wermlands-Tidningen.

Och det finns ett speciellt och klart uttalat syfte med tävlingen, som kulminerar med en prisutdelning under Värmländska Bokfestivalen på Nöjesfabriken i Karlstad 17 - 18 november.

Syftet är - och här följer ett citat hämtat från Värmländska Akademiens programförklaring - ”att utveckla unga människors känsla för skrivandets konst och för språket som redskap för tanke - och idéutbyte”.

Till och med 15 oktober

Värmländska Akademien knyter stora förhoppningar till att just skolledningarna agerar och lokalt påminner om tävlingen.

Det ses då som en extra tydlig markering av tävlingens stora betydelse.

Bidragen har kunnat - och kan fortfarande, till och med 15 oktober - skickas in digitalt och som vanlig papperspost till de adresser som gymnasieskolorna har fått av Värmländska Akademien.

Fina priser

Vinnaren får ett fint pris: Tio tusen kronor.

Två andrapristagare får fem tusen kronor var.

Juryn, som går igenom novellbidragen (högst 5.000 tecken) på temat ”Liv”, tittar noga på a/novellernas språk, b/novellernas struktur och c/bidragens originalitet.

Och det är juryns och Värmländska Akademiens, och Värmlands gymnasieskolors och NWT:s gemensamma förhoppning att:

Fler killar skickar in bidrag!

Brist på skrivande killar

Under de tre tidigare tävlingarna har bristen på bidrag från skrivande gymnasiekillar varit påfallande stor.

Gymnasietjejerna har varit mycket flitigare. Häromåret var fördelningen killar - tjejer inte bättre än 5 - 58.

Förhoppningen är, alltså, att det blir en bättre balans i år.

Adresserna som bidragen kan skickas till är: varmlandskaakademien.novell@telia.com och Värmländska Akademien, c/o Inge Bredin, Granvägen 15, 665 31 KIL.

Värmländska Akademien har en hemsida där en detaljerad tävlingsinbjuden är publicerad: www.varmlandskaakademien.se

I augusti skickade Värmländska Akademien till rektorer och skolledare vid gymnasieskolorna i Värmland - märk väl: i landskapet Värmland! - en påminnelse om riktlinjerna för årets tävling.

För övrigt är 2017 års tävling den fjärde i ordningen; årets tävling (i likhet med tidigare) stöds och sponsras av Nya Wermlands-Tidningen.

Och det finns ett speciellt och klart uttalat syfte med tävlingen, som kulminerar med en prisutdelning under Värmländska Bokfestivalen på Nöjesfabriken i Karlstad 17 - 18 november.

Syftet är - och här följer ett citat hämtat från Värmländska Akademiens programförklaring - ”att utveckla unga människors känsla för skrivandets konst och för språket som redskap för tanke - och idéutbyte”.

Till och med 15 oktober

Värmländska Akademien knyter stora förhoppningar till att just skolledningarna agerar och lokalt påminner om tävlingen.

Det ses då som en extra tydlig markering av tävlingens stora betydelse.

Bidragen har kunnat - och kan fortfarande, till och med 15 oktober - skickas in digitalt och som vanlig papperspost till de adresser som gymnasieskolorna har fått av Värmländska Akademien.

Fina priser

Vinnaren får ett fint pris: Tio tusen kronor.

Två andrapristagare får fem tusen kronor var.

Juryn, som går igenom novellbidragen (högst 5.000 tecken) på temat ”Liv”, tittar noga på a/novellernas språk, b/novellernas struktur och c/bidragens originalitet.

Och det är juryns och Värmländska Akademiens, och Värmlands gymnasieskolors och NWT:s gemensamma förhoppning att:

Fler killar skickar in bidrag!

Brist på skrivande killar

Under de tre tidigare tävlingarna har bristen på bidrag från skrivande gymnasiekillar varit påfallande stor.

Gymnasietjejerna har varit mycket flitigare. Häromåret var fördelningen killar - tjejer inte bättre än 5 - 58.

Förhoppningen är, alltså, att det blir en bättre balans i år.

Adresserna som bidragen kan skickas till är: varmlandskaakademien.novell@telia.com och Värmländska Akademien, c/o Inge Bredin, Granvägen 15, 665 31 KIL.

Värmländska Akademien har en hemsida där en detaljerad tävlingsinbjuden är publicerad: www.varmlandskaakademien.se