2017-09-08 06:00

2017-09-08 19:30

Bilder från barndomens polska landskap

KONST: Jolanta Nowaczyk visar målningar på Galleri Bergman i Karlstad

Den som från ett annat land flyttar till Sverige ser kanske svenskt landskap på ett annorlunda sätt.
Ser åkrar och ängar, myrar och sjöar, skog och berg med ”rentvättade” ögon.
Ungefär som Jolanta Nowaczyk betraktar svenska naturmiljöer.

Hon är konstnär, kommer från Polen, bor i Borås, och ställer nu ut på Galleri Bergman i Karlstad.

Kanske är det trots allt inte svenska landskapsmiljöer Jolanta Nowaczyks abstrakta bilder inspirerats av.

För hon växte upp på polsk landsbygd. Slättland, vidsträckta utsikter, jord och odlingar.

Det hör också till bilden av Jolanta Nowaczyk att hennes familj var engagerade inom jordbruket.

Intrycken bör ha ”satt sig” rejält.

Flera av hennes abstrakta målningar skulle kunna beskrivas som ”porträtt” av miljöer där hårt kroppsarbete gav familjen en inkomst.

Jolanta Nowaczyk är född 1980 och har därför enbart den unga barnets minnen av Polen som del av det kommunistiska östblocket.

Eller om man så vill kalla det: Det sovjetiska imperiet.

Detta imperium rasade ihop när Jolanta var i tioårsåldern, och då hade Polen sedan flera år nått en sorts frihet, en liberalisering som påverkade inte minst kulturlivet.

Några av Polens i dag största bildkonstnärer, främst den internationellt mycket uppmärksammade Leon Tarasiewicz, trädde fram.

Liberaliseringen av kulturlivet - frigörelse från både kommunism och en påfallande stark katolicism - märktes också inom litteraturen.

Jolanta Nowaczyk inledde sin konstutbildning (i Poznan) när Polen blivit mer öppet för intryck västerifrån.

Men i sitt måleri är hon fortfarande starkt påverkad av barndomens år på landet.

Och även om flera av hennes målningar - med starka färger! - är tydliga landskapsbilder är hon i första hand en mer renodlat abstrakt måleri.

Hennes utställning i Karlstad pågår till och med 23 september.

Kanske är det trots allt inte svenska landskapsmiljöer Jolanta Nowaczyks abstrakta bilder inspirerats av.

För hon växte upp på polsk landsbygd. Slättland, vidsträckta utsikter, jord och odlingar.

Det hör också till bilden av Jolanta Nowaczyk att hennes familj var engagerade inom jordbruket.

Intrycken bör ha ”satt sig” rejält.

Flera av hennes abstrakta målningar skulle kunna beskrivas som ”porträtt” av miljöer där hårt kroppsarbete gav familjen en inkomst.

Jolanta Nowaczyk är född 1980 och har därför enbart den unga barnets minnen av Polen som del av det kommunistiska östblocket.

Eller om man så vill kalla det: Det sovjetiska imperiet.

Detta imperium rasade ihop när Jolanta var i tioårsåldern, och då hade Polen sedan flera år nått en sorts frihet, en liberalisering som påverkade inte minst kulturlivet.

Några av Polens i dag största bildkonstnärer, främst den internationellt mycket uppmärksammade Leon Tarasiewicz, trädde fram.

Liberaliseringen av kulturlivet - frigörelse från både kommunism och en påfallande stark katolicism - märktes också inom litteraturen.

Jolanta Nowaczyk inledde sin konstutbildning (i Poznan) när Polen blivit mer öppet för intryck västerifrån.

Men i sitt måleri är hon fortfarande starkt påverkad av barndomens år på landet.

Och även om flera av hennes målningar - med starka färger! - är tydliga landskapsbilder är hon i första hand en mer renodlat abstrakt måleri.

Hennes utställning i Karlstad pågår till och med 23 september.