2017-08-25 11:55

2017-08-25 12:01

Lars Lerin-huset invigs i norska Bergen

ARKITEKTUR: Organisk form, blå glasfasad, konstnärshyllning

I Norge, närmare bestämt vid Kanalveien i Bergen, invigs nu: Lars Lerin-huset!
Ett stor (10.000 kvadratmeter, fem våningar) stort och glänsande kontorshus har fått den alltmer berömde konstnärens namn.

Företaget OG Arkitekter har ritat det arkitektoniskt imponerande huset, som har kostat runt 160 miljoner kronor att bygga.

Varför har då det stora kontorshuset fått namnet - på norska - Lars Lerin-bygget?

Svaret finns i minst ett av de stora konferensrummen där en vägg är fylld med stora och typiska akvareller av Lerin.

Det är ingen tillfällighet; Lars Lerin är ett stort namn i Norge. Har varit det i flera årtionden.

Under flera år var han bosatt i Nordnorge, i närheten av Lofoten, och mycket av ”lerinska” måleriet växte fram under åren i Nordnorge.

Stor i Norge

Under alla år har också norska gallerier och konstmuseer arrangerat stora och mindre utställningar med Lerins konst.

För närvarande (och ett stycke in i hösten) pågår en sådan större utställning i Tönsberg.

För den norska tidsktriften Byggeindustrins reporter Ole Harald Dale berättar byggprojektets ledare Steinar Floen att cirka hälften av kontorshusets yta tas omhand av storföretaget Siemens.

I övrigt hyrs kontorsutrymmen av faastighetsföretag, konsulter och en känd advokatfirma.

Kök, lunchrum och samlingssalar finns i det stora huset, och det är tänkt att Lars Lerin-bygget ska vara arbetsplats för cirka 400 personer varav 250 är Siemensanställda.

Organisk form, blå fasad

Huset är utrustat med en blå glasfasad och har – som det uttrycks i Byggindustriens artikel – ”organisk form” med rundade hörn.

Fasaden, som alltså går i blått, är täckt med blå treglasfönster med aluminiumramar.

Allt tyder på att huset vid den bergensiska Kanalveien rent arkitektoniskt hedrar den svenske konstnären.

Och hela femvåningshuset har byggts de senaste två åren och sysselsatt – som mest – 75 personer.

Ett nytt resmål för konstintresserade, i synnerhet för Lerins snabbt växande beundrarskara?

Helt säkert!

Företaget OG Arkitekter har ritat det arkitektoniskt imponerande huset, som har kostat runt 160 miljoner kronor att bygga.

Varför har då det stora kontorshuset fått namnet - på norska - Lars Lerin-bygget?

Svaret finns i minst ett av de stora konferensrummen där en vägg är fylld med stora och typiska akvareller av Lerin.

Det är ingen tillfällighet; Lars Lerin är ett stort namn i Norge. Har varit det i flera årtionden.

Under flera år var han bosatt i Nordnorge, i närheten av Lofoten, och mycket av ”lerinska” måleriet växte fram under åren i Nordnorge.

Stor i Norge

Under alla år har också norska gallerier och konstmuseer arrangerat stora och mindre utställningar med Lerins konst.

För närvarande (och ett stycke in i hösten) pågår en sådan större utställning i Tönsberg.

För den norska tidsktriften Byggeindustrins reporter Ole Harald Dale berättar byggprojektets ledare Steinar Floen att cirka hälften av kontorshusets yta tas omhand av storföretaget Siemens.

I övrigt hyrs kontorsutrymmen av faastighetsföretag, konsulter och en känd advokatfirma.

Kök, lunchrum och samlingssalar finns i det stora huset, och det är tänkt att Lars Lerin-bygget ska vara arbetsplats för cirka 400 personer varav 250 är Siemensanställda.

Organisk form, blå fasad

Huset är utrustat med en blå glasfasad och har – som det uttrycks i Byggindustriens artikel – ”organisk form” med rundade hörn.

Fasaden, som alltså går i blått, är täckt med blå treglasfönster med aluminiumramar.

Allt tyder på att huset vid den bergensiska Kanalveien rent arkitektoniskt hedrar den svenske konstnären.

Och hela femvåningshuset har byggts de senaste två åren och sysselsatt – som mest – 75 personer.

Ett nytt resmål för konstintresserade, i synnerhet för Lerins snabbt växande beundrarskara?

Helt säkert!