2017-08-23 16:26

2017-08-23 16:26

Heidruns och Bengt Berg uteblir i protest från höstens bokmässa

Heidruns förlag med makarna Gun-Britt Karlsson och Bengt Berg uteblir från årets bokmässa i Göteborg.
Den direkta anledningen är att den högerextrema tidskriften Nya Tider av mässarrangörerna tillåts medverka.
I ett försök att motarbeta spridningen av ”den bruna rötan” - Bengt Bergs uttryck - avstår Heidruns förlag därför från mässan.

I 25 år har förlaget i Fensbol utanför Torsby medverkat på bokmässan i Göteborg.

Nya böcker har då presenterats.

Heidruns och förlagets författare har också regelbundet spelat stor roll för utbudet i den så kallade Värmlandsmontern.

Förlagets monter och Värmlandsmontern har för enkelhetens skull varit grannar på mässgolvet.

Publikmagnet

Bengt Berg - med eller utan sina karakteristiska hattar - har varit en publikmagnet.

Och han har i många år varit en av dem som avslutat Värmlandsmonterns mycket omfattande och fyra dagar långa mässprogram.

Av detta blir det alltså ingenting i år.

Och det är en följd av att Bengt Berg - poet, förläggare, tidigare riksdagsledamot (V) - på ett tidigt stadium protesterade mot att Nya Tider släpps in på mässan i Göteborg.

Långt inlägg

I ett långt inlägg som finns på Facebook redogör han för beslutet, kritiserar mässledningen, varnar för ”den bruna rötan”, och skriver om bokmässan (slutet av september):

”Det spelar ingen roll hur väl vädrad och draperad festsalen än är, när någon släpper en stinkbomb i ett hörn sprider sig skitlukten över hela lokalen”.

För tydlighetens skull bör nämnas att ”stinkbomben” som Bengt Berg skriver om är tidskriften Nya Tiders närvaro.

I 25 år har förlaget i Fensbol utanför Torsby medverkat på bokmässan i Göteborg.

Nya böcker har då presenterats.

Heidruns och förlagets författare har också regelbundet spelat stor roll för utbudet i den så kallade Värmlandsmontern.

Förlagets monter och Värmlandsmontern har för enkelhetens skull varit grannar på mässgolvet.

Publikmagnet

Bengt Berg - med eller utan sina karakteristiska hattar - har varit en publikmagnet.

Och han har i många år varit en av dem som avslutat Värmlandsmonterns mycket omfattande och fyra dagar långa mässprogram.

Av detta blir det alltså ingenting i år.

Och det är en följd av att Bengt Berg - poet, förläggare, tidigare riksdagsledamot (V) - på ett tidigt stadium protesterade mot att Nya Tider släpps in på mässan i Göteborg.

Långt inlägg

I ett långt inlägg som finns på Facebook redogör han för beslutet, kritiserar mässledningen, varnar för ”den bruna rötan”, och skriver om bokmässan (slutet av september):

”Det spelar ingen roll hur väl vädrad och draperad festsalen än är, när någon släpper en stinkbomb i ett hörn sprider sig skitlukten över hela lokalen”.

För tydlighetens skull bör nämnas att ”stinkbomben” som Bengt Berg skriver om är tidskriften Nya Tiders närvaro.