2017-08-21 12:49

2017-08-21 12:49

Var är alla skrivande killar?

NOVELLTÄVLING 2017: Värmländska Akademien utlyser tävling bland gymnasieelever

Det är åter dags för Värmländska Akademiens novelltävling.
Och tävlingen är öppen för ungdomar i årsklasserna 2 och 3 vid gymnasier i - som akademien markerar - ”landskapet Värmland”.
Årets tävling är den fjärde sedan starten, temat är ”Liv”, och Värmländska Akademien efterlyser inte bara många, många bidrag.
Högst på önskelistan står: Fler bidrag från gymnasiekillar!

Novelltävlingen, som stöds och sponsras av Nya Wermlands-Tidningen, arrangeras av Värmländska Akademien med ett speciellt syfte.

Tanken är att tävlingen ska bidra till at - som akademien uttrycker det - ”utveckla unga människors känsla för skrivandets konst och för språket som redskap för tanke - och idéutbyte”.

I dagarna har rektorer och skolledare vid gymnasierna i Värmland fått en påminnelse från Värmländska Akademien om tävlingen.

Av stor betydelse är det att just skolledningarna - inte bara enskilda lärare - engagerar sig för tävlingen.

Detta som en extra tydlig markering av tävlingssyftets stora betydelse.

Stort förstapris

Novelltävlingen med temat ”Liv” är alltså öppen för ungdomar i årsklasserna 2 och 3.

Tävlingsperioden omfattar tiden 1 september till 15 oktober 2017.

Bidragen kan skickas in digitalt, med e-post, men även papperskopior textbidrag tas gärna emot.

Vinnaren, ja, vinnaren blir rikligt belönad: Tio tusen kronor! Två andrapristagare får fem tusen kronor var. Och prisutdelningen sker vid Värmländska Bokfestivalen på Nöjesfabriken i Karlstad 17-18 november (2017).

Närmare detaljer om tävlingen - bland annat uppgift om vart tävlingsbidragen ska skickas - sänds ut av Värmländska Akademien i slutet av augusti.

Publiceras

En jury tillsatt av Värmländska Akademien avgör vilka bidrag som ska belönas.

Det juryn då tittar noga på är a/novellernas språk, b/novellens struktur och c/novellens originalitet.

Det segrande bidraget kommer att publiceras i NWT och i Värmländska Akademiens årsbok.

Fler killar, tack!

Och så tillbaka till tävlingsarrangörernas problem: Bristen på bidrag från skrivande gymnasiekillar.

Hittills har en mycket stor andel av bidragen skrivits av gymnasietjejer. För ett par år sedan var proportionen killar - tjejer faktiskt 5 - 58.

Det är mot den bakgrunden som Värmländska Akademien hoppas att rektorer och skolledare och enskilda lärare kan bidra till att få en bättre balans.

Och som sagt/skrivet: Temat för höstens novelltävling är ”Liv”.

Novelltävlingen, som stöds och sponsras av Nya Wermlands-Tidningen, arrangeras av Värmländska Akademien med ett speciellt syfte.

Tanken är att tävlingen ska bidra till at - som akademien uttrycker det - ”utveckla unga människors känsla för skrivandets konst och för språket som redskap för tanke - och idéutbyte”.

I dagarna har rektorer och skolledare vid gymnasierna i Värmland fått en påminnelse från Värmländska Akademien om tävlingen.

Av stor betydelse är det att just skolledningarna - inte bara enskilda lärare - engagerar sig för tävlingen.

Detta som en extra tydlig markering av tävlingssyftets stora betydelse.

Stort förstapris

Novelltävlingen med temat ”Liv” är alltså öppen för ungdomar i årsklasserna 2 och 3.

Tävlingsperioden omfattar tiden 1 september till 15 oktober 2017.

Bidragen kan skickas in digitalt, med e-post, men även papperskopior textbidrag tas gärna emot.

Vinnaren, ja, vinnaren blir rikligt belönad: Tio tusen kronor! Två andrapristagare får fem tusen kronor var. Och prisutdelningen sker vid Värmländska Bokfestivalen på Nöjesfabriken i Karlstad 17-18 november (2017).

Närmare detaljer om tävlingen - bland annat uppgift om vart tävlingsbidragen ska skickas - sänds ut av Värmländska Akademien i slutet av augusti.

Publiceras

En jury tillsatt av Värmländska Akademien avgör vilka bidrag som ska belönas.

Det juryn då tittar noga på är a/novellernas språk, b/novellens struktur och c/novellens originalitet.

Det segrande bidraget kommer att publiceras i NWT och i Värmländska Akademiens årsbok.

Fler killar, tack!

Och så tillbaka till tävlingsarrangörernas problem: Bristen på bidrag från skrivande gymnasiekillar.

Hittills har en mycket stor andel av bidragen skrivits av gymnasietjejer. För ett par år sedan var proportionen killar - tjejer faktiskt 5 - 58.

Det är mot den bakgrunden som Värmländska Akademien hoppas att rektorer och skolledare och enskilda lärare kan bidra till att få en bättre balans.

Och som sagt/skrivet: Temat för höstens novelltävling är ”Liv”.