2017-07-04 14:20

2017-07-04 14:20

Vattenår vårdar minnet av Vätterns store skildrare

LITTERATUR: Folke Dahlberg, poet och bildskapare

Under sitt alltför tidigt avbrutna liv, hann författaren och bildkonstnären Folke Dahlberg ge ut ett drygt dussin böcker.
Han debuterade redan 1936 med ”Vätterns ljusfenomen”.
Den boken är numera så sällsynt att man på goda grunder kan ifrågasätta om den över huvud taget publicerats.
Men den finns faktiskt med i Folke Dahlbergs officiella verkförteckning.

Samlingen ”Cartesiansk dykare” (1948) betraktas trots det ovan nämnda som Folke Dahlbergs verkliga debutbok.

Prosaboken ”Vättern” från 40-talets sista år räknas till hans prosaklassiker, och ”Vättern” är inte den enda Dahlbergboken som bör kallas just ”klassisk”.

Som prosaförfattare gav han ut fina skildringar av Tiveden och Göta kanal; böckerna finns i nya upplagor och kan varmt rekommenderas till alla, i synnerhet skogsvandrare och båtägare.

Tidens gång och varierande litterära konjunkturer har inte i negativ mening påverkat värdet på Folke Dahlbergs diktsamlingar, som tillhör 1950-talets och 1960-talets finare.

Författarens egna bilder – på omslag och inne i boken - förhöjer deras värde.

Nytryck

Folke Dahlberg omkom genom drunkning år 1966, den 28 augusti. Olyckan inträffade på Vättern, utanför Karlsborg, och händelsen var en stor förlust för modern svensk litteratur.

Men Folke Dahlberg är inte glömd på samma sätt som många av hans bortgångna kolleger.

Minnet av den märklige Vätternseglaren, tecknaren och författaren bevaras och vårdas av Folke Dahlberg-sällskap ( www.folkedahlberg.org), som årligen kallar till årsmöte, och dessutom publicerar medlemsbladet Vattenår samtidigt som Sällskapet ger ut böcker om Folke Dahlberg och nytryck av hans verk.

Även exklusiva tryck av författarens bilder publiceras regelbundet. Exempelvis är nummer fyra i den serien ”Bateau ivre II” ur hans bok ”Den berusade båten” (1950); Folke Dahlberg var en stor beundrare av den franske poeten Arthur Rimbaud.

Det var titeln på fransmannens ”Le bateau ivre” som Folke Dahlberg lånade.

Vattenår

Sällskapets ordförande är Jonas Modig, förlagsman, intressant författare, och i varje utgåva av medlemsbladet Vattenår skriver Jonas Modig en läsvärd text om Folk Dahlberg.

I det Vattenår som anlände för några veckor sedan handlar texten om Folke Dahlbergs kärleksliv, närmare bestämt förhållandet med Karin Lyberg, dansös och poet och tillhörande en - som Jonas Modig uttrycker det - ”generös borgerlig familj”.

Den borgerliga familjen - fadern var finansminister, Karin bror blev landshövding - hade både resurser och violjan att stödja Folke Dahlberg.

Var det ett kärleksförhållande?

Om detta kan nog ingen längre säga något klarläggande; Karin Lyberg avled år 2000 vid 94 års ålder, och sex år tidigare hade hon på eget förlag publicerat diktsamlingen ”Cikoria”.

I texten om Folke Dahlberg och Karin Lyberg citerar Jonas Modig hela dikten ”Mästarhanden” ur ”Cikoria”, och den dikten handlar om Folke Dahlberg, den sårbare och sårade konstnären och poeten som Karin Lyberg inte glömde.

Samlingen ”Cartesiansk dykare” (1948) betraktas trots det ovan nämnda som Folke Dahlbergs verkliga debutbok.

Prosaboken ”Vättern” från 40-talets sista år räknas till hans prosaklassiker, och ”Vättern” är inte den enda Dahlbergboken som bör kallas just ”klassisk”.

Som prosaförfattare gav han ut fina skildringar av Tiveden och Göta kanal; böckerna finns i nya upplagor och kan varmt rekommenderas till alla, i synnerhet skogsvandrare och båtägare.

Tidens gång och varierande litterära konjunkturer har inte i negativ mening påverkat värdet på Folke Dahlbergs diktsamlingar, som tillhör 1950-talets och 1960-talets finare.

Författarens egna bilder – på omslag och inne i boken - förhöjer deras värde.

Nytryck

Folke Dahlberg omkom genom drunkning år 1966, den 28 augusti. Olyckan inträffade på Vättern, utanför Karlsborg, och händelsen var en stor förlust för modern svensk litteratur.

Men Folke Dahlberg är inte glömd på samma sätt som många av hans bortgångna kolleger.

Minnet av den märklige Vätternseglaren, tecknaren och författaren bevaras och vårdas av Folke Dahlberg-sällskap ( www.folkedahlberg.org), som årligen kallar till årsmöte, och dessutom publicerar medlemsbladet Vattenår samtidigt som Sällskapet ger ut böcker om Folke Dahlberg och nytryck av hans verk.

Även exklusiva tryck av författarens bilder publiceras regelbundet. Exempelvis är nummer fyra i den serien ”Bateau ivre II” ur hans bok ”Den berusade båten” (1950); Folke Dahlberg var en stor beundrare av den franske poeten Arthur Rimbaud.

Det var titeln på fransmannens ”Le bateau ivre” som Folke Dahlberg lånade.

Vattenår

Sällskapets ordförande är Jonas Modig, förlagsman, intressant författare, och i varje utgåva av medlemsbladet Vattenår skriver Jonas Modig en läsvärd text om Folk Dahlberg.

I det Vattenår som anlände för några veckor sedan handlar texten om Folke Dahlbergs kärleksliv, närmare bestämt förhållandet med Karin Lyberg, dansös och poet och tillhörande en - som Jonas Modig uttrycker det - ”generös borgerlig familj”.

Den borgerliga familjen - fadern var finansminister, Karin bror blev landshövding - hade både resurser och violjan att stödja Folke Dahlberg.

Var det ett kärleksförhållande?

Om detta kan nog ingen längre säga något klarläggande; Karin Lyberg avled år 2000 vid 94 års ålder, och sex år tidigare hade hon på eget förlag publicerat diktsamlingen ”Cikoria”.

I texten om Folke Dahlberg och Karin Lyberg citerar Jonas Modig hela dikten ”Mästarhanden” ur ”Cikoria”, och den dikten handlar om Folke Dahlberg, den sårbare och sårade konstnären och poeten som Karin Lyberg inte glömde.