2017-05-05 14:33

2017-05-05 14:36

Konstgalleristen spanar in trähusen i kvarteret Almen

KONST: Mats Bergman vill gärna flytta sitt galleri från Herrhagen i Karlstad

Vackert faluröda träbyggnader och en innergård med gatsten och litet växtlighet.
En liten stadsidyll, en del av kvarteret Almen i Karlstad.
Kanske platsen för ett konstgalleri och ett kafé?
– Jag är beredd att satsa på det, säger Mats Bergman, konstgallerist från Karlstad.

De båda röda träbyggnader – ”trälängor” säger en del – ingår i den ålderdomliga och delvis k-märkta miljön.

Området Almen invid Klarälven är en sevärdhet.

Men de båda träbyggnaderna står till stora delar utan brukare. Karlstads kommun har erbjudit aktörer inom ”kulturbranschen” att få låna byggnaderna.

Då för mer kortsiktiga satsningar. Så har också skett, och inför sommaren har kommunen fått ett 30-tal intresseanmälningar.

Kostnadsfritt

Det grundläggande för den/de som kostnadsfritt får låna träbyggnaderna i år är:

Husen är k-märkta, de har el men saknar rinnande vatten, och byggnaderna är dåligt isolerade.

Det kan därför inte handla om utnyttjande under längre tid än över sommaren och en bit in i hösten.

Men galleristen Bergman - som i dag har konstgalleri på Herrhagen i Karlstad - tänker sig mer långsiktigt utnyttjande: Året runt.

– Det vore ju bra för Karlstad, säger han, och då skulle det bli ytterligare en kulturattraktion.

Problemet är att året runt-utnyttjande kräver renovering.

– Och jag har inte ”ekonomiska muskler” så att jag klarar sånt själv, klargör Mats Bergman.

”Det kostar pengar”

Mats Arhén är kultur - och fritidsdirektör i Karlstads kommun. Han säger i en kommentar till Mats Bergmans utspel:

– Jag välkomnar alla goda idéer...!

Men, fortsätter Mats Arhén, det kostar pengar att renovera och rusta upp träbyggnaderna i kvarteret Almen, pengar som inte finns i förvaltningens budget.

Att det kan komma att handla om mycket pengar tycks många vara överens om.

Miljön är mycket känslig - k-märkt med de strikta regler som gäller för k-märkta hus - och ”trälängorna” måste (för året runt-användning) genomgå stora förändringar.

– Är det över huvudtaget möjligt att göra sånt rent tekniskt inom ramen för reglerna, undrar Mats Bergman.

Ett kafé

Att Karlstads kommun vill ha ett seriöst utnyttjande av de kommunägda och kulturellt intressanta byggnaderna i anrika kvarteret Almen, om det råder det ingen tvekan.

Det som väcker tveksamhet och frågor är: Finns det pengar till en satsning?

Att det finns enskilda personer och föreningar som vill flytta in i husen, det är helt klart.

Och konstgalleristen Mats Bergman är beredd.

– Jag flyttar gärna mitt galleri från Herrhagen till det fina kvarteret vid älven, säger han, och jag startar gärna ett kafé också. En räkmacka och en kopp kaffe? Varför inte?!

De båda röda träbyggnader – ”trälängor” säger en del – ingår i den ålderdomliga och delvis k-märkta miljön.

Området Almen invid Klarälven är en sevärdhet.

Men de båda träbyggnaderna står till stora delar utan brukare. Karlstads kommun har erbjudit aktörer inom ”kulturbranschen” att få låna byggnaderna.

Då för mer kortsiktiga satsningar. Så har också skett, och inför sommaren har kommunen fått ett 30-tal intresseanmälningar.

Kostnadsfritt

Det grundläggande för den/de som kostnadsfritt får låna träbyggnaderna i år är:

Husen är k-märkta, de har el men saknar rinnande vatten, och byggnaderna är dåligt isolerade.

Det kan därför inte handla om utnyttjande under längre tid än över sommaren och en bit in i hösten.

Men galleristen Bergman - som i dag har konstgalleri på Herrhagen i Karlstad - tänker sig mer långsiktigt utnyttjande: Året runt.

– Det vore ju bra för Karlstad, säger han, och då skulle det bli ytterligare en kulturattraktion.

Problemet är att året runt-utnyttjande kräver renovering.

– Och jag har inte ”ekonomiska muskler” så att jag klarar sånt själv, klargör Mats Bergman.

”Det kostar pengar”

Mats Arhén är kultur - och fritidsdirektör i Karlstads kommun. Han säger i en kommentar till Mats Bergmans utspel:

– Jag välkomnar alla goda idéer...!

Men, fortsätter Mats Arhén, det kostar pengar att renovera och rusta upp träbyggnaderna i kvarteret Almen, pengar som inte finns i förvaltningens budget.

Att det kan komma att handla om mycket pengar tycks många vara överens om.

Miljön är mycket känslig - k-märkt med de strikta regler som gäller för k-märkta hus - och ”trälängorna” måste (för året runt-användning) genomgå stora förändringar.

– Är det över huvudtaget möjligt att göra sånt rent tekniskt inom ramen för reglerna, undrar Mats Bergman.

Ett kafé

Att Karlstads kommun vill ha ett seriöst utnyttjande av de kommunägda och kulturellt intressanta byggnaderna i anrika kvarteret Almen, om det råder det ingen tvekan.

Det som väcker tveksamhet och frågor är: Finns det pengar till en satsning?

Att det finns enskilda personer och föreningar som vill flytta in i husen, det är helt klart.

Och konstgalleristen Mats Bergman är beredd.

– Jag flyttar gärna mitt galleri från Herrhagen till det fina kvarteret vid älven, säger han, och jag startar gärna ett kafé också. En räkmacka och en kopp kaffe? Varför inte?!