2017-05-03 10:02

2017-05-03 16:38

Lars Norén får årets Selma Lagerlöf-pris

KULTUR: En av Europas viktigaste pjäsförfattare

Lars Norén, dramatiker, lyriker, dagboksförfattare och en av Europas mest uppmärksammade författare får årets Selma Lagerlöfpris.
Det överraskande valet meddelades på onsdagen.
Lars Norén är sannolikt den störste författare som har tilldelats priset.

Lars Norén får priset för - som motiveringen lyder - att ”han genom mer än ett halvt sekel, i fri rörelse mellan litterära genrer, har tecknat närgångna, angelägna och banbrytande bilder av Sverige och Europa, och med de tre volymerna av ”En dramatikers dagbok” även i prosans form har trätt fram som en genuint nyskapande livsbetraktare.”

Lars Norén, som är 73 år, gör mycket sällan offentliga framträdanden.

Men han har meddelat prisnämnden att han kommer att närvara vid prisceremonin under sommarens kulturvecka i Sunne.

Tidig debut

Årets pristagare - som får 100 000 kronor - debuterade redan år 1963; han var då knappt tjugo år.

Debuten skedde med en till formatet tunn diktsamling med titeln ”Syrener, snö”.

Enligt en trovärdig berättelse hamnade manuskriptet till det som blev Noréns debutbok på en då inflytelserik författares skrivbord.

Artur Lundkvist, romanförfattare, poet, kritiker och - senare - akademiledamot läste och påstås ha rekommenderat utgivning.

Efter debuten publicerade Lars Norén flera diktsamlingar, ibland beskrivna som närmast ”psykedeliska” och skrivna - möjligen - under intryck av bland andra den franske poeten Henri Michaux.

Romaner

Efterhand övergick Norén till att även skriva mycket uppmärksammade romaner; en av de viktigaste blev ”Biskötarna”.

Samtidigt fortsatte han att ge ut lyrik:”Revolver”, ”Solitära dikter”, ”Viltspeglar” och ”Order” är några av diktsamlingarna som - närmast undantagslöst - fick Noréns centrala ställning i modern svensk litteratur att stärkas.

År 1980 gav han ut diktsamlingen ”Hjärta i hjärta” och meddelade senare: Ingen mer utgiven lyrik.

Den långa pausen i lyrikutgivningen avbröts först häromåret med ”Fragment” och ”Stoft”.

Dramatiker

Redan som mycket ung skrev Lars Norén sina första (opublicerade, ospelade) teaterpjäser.

Senare och med början under sent 60-tal skulle just dramatiken bli den konstform som i dag har lett till att Norén - vid sidan av norrmannen Jon Fosse - är en av Europas mest spelade dramatiker från Skandinavien.

Hans inflytande på modern dramatik är mycket stort.

Hans inflytande på sättet att se vardagsliv och samhälle minst lika stort.

Pjäserna har skrivits för teaterscenen, för TV och Radioteatern, och ibland har författaren själv regisserat sina egna pjäser.

Men han har också regisserat andras verk, bland andra Tjechov.

Dagboksförfattaren Norén har nått en mycket stor publik; hittills har han publicerat tre dagboksvolymer, samtliga präglade av en stor öppenhet.

”Vår tids Strindberg”

Lars Norén har inte sällan beskrivits som ”vår tids Strindberg”.

Detta är något som naturligtvis inte ska missförstås, och möjligen är författaren själv tveksam till beskrivningen.

Men graden av produktivitet och inflytande påminner starkt om August Strindbergs: Norén engagerar, och ibland har hans författarskap väckt mycket starka känslor och författaren har då till och med gett sig in i debatten.

Numera är han dock mer osynlig i offentliga sammanhang. Han ger mycket sällan (läs: numera aldrig!) intervjuer men är fortfarande mycket aktiv, som författare och som regissör.

Hans verk är mångskiftande och betydelsefullt och han är en av samtidens viktigaste europeiska författare.

Lars Norén får priset för - som motiveringen lyder - att ”han genom mer än ett halvt sekel, i fri rörelse mellan litterära genrer, har tecknat närgångna, angelägna och banbrytande bilder av Sverige och Europa, och med de tre volymerna av ”En dramatikers dagbok” även i prosans form har trätt fram som en genuint nyskapande livsbetraktare.”

Lars Norén, som är 73 år, gör mycket sällan offentliga framträdanden.

Men han har meddelat prisnämnden att han kommer att närvara vid prisceremonin under sommarens kulturvecka i Sunne.

Tidig debut

Årets pristagare - som får 100 000 kronor - debuterade redan år 1963; han var då knappt tjugo år.

Debuten skedde med en till formatet tunn diktsamling med titeln ”Syrener, snö”.

Enligt en trovärdig berättelse hamnade manuskriptet till det som blev Noréns debutbok på en då inflytelserik författares skrivbord.

Artur Lundkvist, romanförfattare, poet, kritiker och - senare - akademiledamot läste och påstås ha rekommenderat utgivning.

Efter debuten publicerade Lars Norén flera diktsamlingar, ibland beskrivna som närmast ”psykedeliska” och skrivna - möjligen - under intryck av bland andra den franske poeten Henri Michaux.

Romaner

Efterhand övergick Norén till att även skriva mycket uppmärksammade romaner; en av de viktigaste blev ”Biskötarna”.

Samtidigt fortsatte han att ge ut lyrik:”Revolver”, ”Solitära dikter”, ”Viltspeglar” och ”Order” är några av diktsamlingarna som - närmast undantagslöst - fick Noréns centrala ställning i modern svensk litteratur att stärkas.

År 1980 gav han ut diktsamlingen ”Hjärta i hjärta” och meddelade senare: Ingen mer utgiven lyrik.

Den långa pausen i lyrikutgivningen avbröts först häromåret med ”Fragment” och ”Stoft”.

Dramatiker

Redan som mycket ung skrev Lars Norén sina första (opublicerade, ospelade) teaterpjäser.

Senare och med början under sent 60-tal skulle just dramatiken bli den konstform som i dag har lett till att Norén - vid sidan av norrmannen Jon Fosse - är en av Europas mest spelade dramatiker från Skandinavien.

Hans inflytande på modern dramatik är mycket stort.

Hans inflytande på sättet att se vardagsliv och samhälle minst lika stort.

Pjäserna har skrivits för teaterscenen, för TV och Radioteatern, och ibland har författaren själv regisserat sina egna pjäser.

Men han har också regisserat andras verk, bland andra Tjechov.

Dagboksförfattaren Norén har nått en mycket stor publik; hittills har han publicerat tre dagboksvolymer, samtliga präglade av en stor öppenhet.

”Vår tids Strindberg”

Lars Norén har inte sällan beskrivits som ”vår tids Strindberg”.

Detta är något som naturligtvis inte ska missförstås, och möjligen är författaren själv tveksam till beskrivningen.

Men graden av produktivitet och inflytande påminner starkt om August Strindbergs: Norén engagerar, och ibland har hans författarskap väckt mycket starka känslor och författaren har då till och med gett sig in i debatten.

Numera är han dock mer osynlig i offentliga sammanhang. Han ger mycket sällan (läs: numera aldrig!) intervjuer men är fortfarande mycket aktiv, som författare och som regissör.

Hans verk är mångskiftande och betydelsefullt och han är en av samtidens viktigaste europeiska författare.