2017-03-09 16:02

2017-03-09 16:02

Minneskonsert för OD-sångaren Sture Heed

MUSIK: Arrangeras i Västra Fågelviks kyrka

Den 26 mars arrangeras en konsert i Västra Fågelviks kyrka till minne av kyrkoherden Sture Heed. Han hedras av vänner från tiden i manskören Orphei Drängar i Uppsala.

Sångarprästen Sture Heed, som var kyrkoherde i Töcksmarks församling under 20 år, var en god predikant och sångare. Tyvärr gick Sture Heed ur tiden redan 2003, 61 år gammal.

Hans sångarvänner har startat en ny manskör, Kalhyttans Cavalierer med ett trettiofemtal före detta OD-sångare.

Kören leds av Håkan Sund, en av Sveriges stora musikprofiler som både arrangör, pianist och dirigent. Kören innehåller också många kända solister.

Konserten kommer att bjuda på ett rikt utbud av sång och musik på högsta nivå lovar körmedlemmen Lars Segerpalm i Forshaga som är inspiratör i manskören och initiativtagare till minneskonserten i Västra Fågelvik.

I Töcksmarks församling skapades en minnesfond för Sture Heed och de inbjuder till minneskonserten tillsammans med Västra Fågelviks församling.

Sångarprästen Sture Heed, som var kyrkoherde i Töcksmarks församling under 20 år, var en god predikant och sångare. Tyvärr gick Sture Heed ur tiden redan 2003, 61 år gammal.

Hans sångarvänner har startat en ny manskör, Kalhyttans Cavalierer med ett trettiofemtal före detta OD-sångare.

Kören leds av Håkan Sund, en av Sveriges stora musikprofiler som både arrangör, pianist och dirigent. Kören innehåller också många kända solister.

Konserten kommer att bjuda på ett rikt utbud av sång och musik på högsta nivå lovar körmedlemmen Lars Segerpalm i Forshaga som är inspiratör i manskören och initiativtagare till minneskonserten i Västra Fågelvik.

I Töcksmarks församling skapades en minnesfond för Sture Heed och de inbjuder till minneskonserten tillsammans med Västra Fågelviks församling.