2017-02-03 12:33

2017-02-03 12:33

Filosofer som djur svarar på barns frågor

Eva Sussos och Anna Höglunds vuxna barnbok om viktiga undringar

Det här är en bok att tycka mycket om: ”Alla frågar sig varför”.
För dem som minns norske författaren Jostein Gaarders ”Sofies värld”, en filosofibok och en modern klassiker, väntar en aha-upplevelse.
Författaren Eva Sussos och konstnären Anna Höglunds nya bok är nämligen just detta: en bok om filosofi och filosofer.
Och så är det är en bok för barn.
Och för vuxna...

De viktigaste frågor som ställs är så att säga huggna i sten.

Bokens omslag påminner oss om detta. Där står en liten pojke och lutar sig mot en stenbumling som har bokens titel i guld.

Pojken står på en stenig strand vid ett hav, och intill honom kryper filosofen Sokrates (469 f.Kr - 399 f.Kr) i form av en krabba.

När man sedan öppnar boken - som till omfång och utseende ser ut som en barnbok - och hittar filosoferna Hannah Arendt, Sören Kierkegaard, Jean-Paul Sartre och fler med dem utmålade som djur, ja då förstår man:

Detta är inte en bok för enbart väldigt unga läsare.

I stället är det en sorts all-åldersbok eftersom frågorna den tar upp - men det är barn som ställer frågorna - också är den vuxnes frågor:

Varför måste man dö?

Vad betyder det att jag finns?

Var kommer elakhet ifrån?

Elakheten

Vi tar den sistnämnda frågan: Var kommer elakhet ifrån?

I boken är det är en liten flicka som ställer frågan. Flickan står lutad mot en förtorkad gran framför ett förfallet trähus i ett milt uttryckt tråkigt, kanske till och med känslomässigt småfarligt bostadsområde.

På en gren i den döda granen sitter filosofen Hannah Arendt; hon är porträtterad som uggla. Vi vet ju hur ugglor är: De är kloka, och de har denna skarpa syn som tränger igenom det djupaste mörker.

I en kommentar till flickans fråga om elakhetens ursprung säger ugglan Hannah: ”Den sorgliga sanningen är att mest ondska skapas av människor som inte har bestämt sig för om de ska vara goda eller onda.”.

Detta är ett citat, men just nu och i skrivande stund vet jag inte om citatet är hämtat ur Hannah Arendts ((1906 - 1975) mest berömda bok, den om rättegången mot judeutrotaren Adolf Eichmann.

Det var i den boken Arendt lanserade uttrycket ”den banala ondskan”, ord som inte alla anser är lämpliga för att beskriva Eichmanns verksamhet:

Ondska, ja, men banal..?

Uggla och råtta

Författaren Eva Sussos val av filosofer och frågeställningar och Anna Höglunds spännande och tankeväckande illustrationer samverkar på ett mycket kreativt sätt.

Ett vackert bokuppslag är det med den ensamma flickan framför ett ganska öde trevåningshus.

På gatan står en svart bil parkerad, på andra sidan kommer ett par pojkar, och under en gatlykta sitter en råtta med stora öron och mustasch.

Flickans fråga är: ”Vad betyder det att jag finns?”. Frågan är ganska ”barnslig”. Men bara för att barn ofta ställer sig frågan om den egna existensen betyder det inte att frågan har glömts bort när barnet blivit vuxen.

Så vad betyder det att jag finns?

Den tyske filosofen Martin Heidegger - han var Hannah Arendts älskare - skrev mycket och svårbegripligt om Tid och Varat.

Det är Heidegger - råttan - som sitter under gatlyktan: ”Jaget är en till-varo som endast kan vara-till genom att förhålla sig till sin att-varo”.

Svårt att förstå? Martin Heidegger (1889 - 1976) är ingen ”lätt” filosof, men hans betydelse för tänkandet är mycket stor.

Sedan bör det sägas: Heidegger var nazist och antisemit, och detta komplicerade förhållandet till Hannah Arendt; hon var judinna.

Kvinnan i Egypten

Bokens filosofer är med ett undantag från de senaste 200 åren. Undantaget är Hypatia (350 - 415), som levde i Alexandria i Egypten och forskade om matematik, filosofi och astronomi. Hon trodde inte på en gud, hon trodde på vetenskap. När Hypatia vägrade att omvända sig till kristendom så avrättades hon, ett inte alls ovanligt öde för fria tänkare under antiken: Sokrates tvingades ju ta sitt liv.

Anna Höglund har i bild gjort Hypatia till en fyrbent och pälsklädd varelse.

Hon står på en klippa i en fors, det är natt, månen lyser.

På andra sidan forsen står en ung pojke som frågar det som väl de flesta någon gång undrat över: Finns Gud?

Sedan grubblar pojken vidare: ”Jag tänker mig att Gud är en chef som har koll på hela mänskligheten. Förr i tiden var Gud jättesträng, har jag hört.”

Hypatia, hon som levde ”förr i tiden” och inte trodde på gudar oavsett om de var stränga eller ej, hon ger ett svar som rimligtvis är ett autentiskt citat av denna fascinerande kvinna från antikens tid:

Att härska genom att fjättra tanken vid skräck för att straffas i en annan värld är lika lågt som att använda våld”.

Presentationer

Längst bak i boken ”Alla frågar sig varför” (Lilla Piratförlaget) presenterar Eva Susso och Anna Höglund bokens filosofer lite närmare. Bilderna är trevliga och betydelsefulla - Martin Buber som en hund med långt hår och vitt skägg - och de korta texterna ger en sorts läsandets ”mersmak”:

Texterna stimulerar läsaren att gå vidare och skaffa sig mer kunskaper om Jean-Paul Sartre, Martin Buber, Sören Kierkegaard, Simone Weil och övriga tänkare som tänkte djupt om Livet och Tiden och Döden och Viljan.

De viktigaste frågor som ställs är så att säga huggna i sten.

Bokens omslag påminner oss om detta. Där står en liten pojke och lutar sig mot en stenbumling som har bokens titel i guld.

Pojken står på en stenig strand vid ett hav, och intill honom kryper filosofen Sokrates (469 f.Kr - 399 f.Kr) i form av en krabba.

När man sedan öppnar boken - som till omfång och utseende ser ut som en barnbok - och hittar filosoferna Hannah Arendt, Sören Kierkegaard, Jean-Paul Sartre och fler med dem utmålade som djur, ja då förstår man:

Detta är inte en bok för enbart väldigt unga läsare.

I stället är det en sorts all-åldersbok eftersom frågorna den tar upp - men det är barn som ställer frågorna - också är den vuxnes frågor:

Varför måste man dö?

Vad betyder det att jag finns?

Var kommer elakhet ifrån?

Elakheten

Vi tar den sistnämnda frågan: Var kommer elakhet ifrån?

I boken är det är en liten flicka som ställer frågan. Flickan står lutad mot en förtorkad gran framför ett förfallet trähus i ett milt uttryckt tråkigt, kanske till och med känslomässigt småfarligt bostadsområde.

På en gren i den döda granen sitter filosofen Hannah Arendt; hon är porträtterad som uggla. Vi vet ju hur ugglor är: De är kloka, och de har denna skarpa syn som tränger igenom det djupaste mörker.

I en kommentar till flickans fråga om elakhetens ursprung säger ugglan Hannah: ”Den sorgliga sanningen är att mest ondska skapas av människor som inte har bestämt sig för om de ska vara goda eller onda.”.

Detta är ett citat, men just nu och i skrivande stund vet jag inte om citatet är hämtat ur Hannah Arendts ((1906 - 1975) mest berömda bok, den om rättegången mot judeutrotaren Adolf Eichmann.

Det var i den boken Arendt lanserade uttrycket ”den banala ondskan”, ord som inte alla anser är lämpliga för att beskriva Eichmanns verksamhet:

Ondska, ja, men banal..?

Uggla och råtta

Författaren Eva Sussos val av filosofer och frågeställningar och Anna Höglunds spännande och tankeväckande illustrationer samverkar på ett mycket kreativt sätt.

Ett vackert bokuppslag är det med den ensamma flickan framför ett ganska öde trevåningshus.

På gatan står en svart bil parkerad, på andra sidan kommer ett par pojkar, och under en gatlykta sitter en råtta med stora öron och mustasch.

Flickans fråga är: ”Vad betyder det att jag finns?”. Frågan är ganska ”barnslig”. Men bara för att barn ofta ställer sig frågan om den egna existensen betyder det inte att frågan har glömts bort när barnet blivit vuxen.

Så vad betyder det att jag finns?

Den tyske filosofen Martin Heidegger - han var Hannah Arendts älskare - skrev mycket och svårbegripligt om Tid och Varat.

Det är Heidegger - råttan - som sitter under gatlyktan: ”Jaget är en till-varo som endast kan vara-till genom att förhålla sig till sin att-varo”.

Svårt att förstå? Martin Heidegger (1889 - 1976) är ingen ”lätt” filosof, men hans betydelse för tänkandet är mycket stor.

Sedan bör det sägas: Heidegger var nazist och antisemit, och detta komplicerade förhållandet till Hannah Arendt; hon var judinna.

Kvinnan i Egypten

Bokens filosofer är med ett undantag från de senaste 200 åren. Undantaget är Hypatia (350 - 415), som levde i Alexandria i Egypten och forskade om matematik, filosofi och astronomi. Hon trodde inte på en gud, hon trodde på vetenskap. När Hypatia vägrade att omvända sig till kristendom så avrättades hon, ett inte alls ovanligt öde för fria tänkare under antiken: Sokrates tvingades ju ta sitt liv.

Anna Höglund har i bild gjort Hypatia till en fyrbent och pälsklädd varelse.

Hon står på en klippa i en fors, det är natt, månen lyser.

På andra sidan forsen står en ung pojke som frågar det som väl de flesta någon gång undrat över: Finns Gud?

Sedan grubblar pojken vidare: ”Jag tänker mig att Gud är en chef som har koll på hela mänskligheten. Förr i tiden var Gud jättesträng, har jag hört.”

Hypatia, hon som levde ”förr i tiden” och inte trodde på gudar oavsett om de var stränga eller ej, hon ger ett svar som rimligtvis är ett autentiskt citat av denna fascinerande kvinna från antikens tid:

Att härska genom att fjättra tanken vid skräck för att straffas i en annan värld är lika lågt som att använda våld”.

Presentationer

Längst bak i boken ”Alla frågar sig varför” (Lilla Piratförlaget) presenterar Eva Susso och Anna Höglund bokens filosofer lite närmare. Bilderna är trevliga och betydelsefulla - Martin Buber som en hund med långt hår och vitt skägg - och de korta texterna ger en sorts läsandets ”mersmak”:

Texterna stimulerar läsaren att gå vidare och skaffa sig mer kunskaper om Jean-Paul Sartre, Martin Buber, Sören Kierkegaard, Simone Weil och övriga tänkare som tänkte djupt om Livet och Tiden och Döden och Viljan.