2016-10-13 13:51

2016-10-13 18:03

Dylan - en av vis- och sångpoesins absolut största

KRÖNIKA

Ja, då var det ä n t l i g e n dags: Nobelpriset i litteratur till Bob Dylan är välförjänt, modigt och - också - lite senkommet.

Dylan är ju ingen nykomling som vispoet, han har varit aktuell i Nobelsammanhang under de senaste tio - femton åren.

Och stilbildare, traditionsbevarare och samtidigt traditionsutvecklare i flera decennier innan dess.

Akademien menar att Bob Dylan ger nya poetiska uttryck åt den stora amerikanska sångtraditionen.

Och med det pekar Svenska Akademien på Dylans föregångare av vilka ingen fick Nobelpriset: Woody Guthrie och Pete Seeger kan nämnas.

Och så kan man nämna de mer renodlade poeter som Dylan är påverkad av: Ginsberg, Ferlinghetti, och även och i viss mån John Ashbery.

Också dessa prislösa i trots av mycket stort inflytande.

Endast stor okänslighet gör det möjligt att förhålla sig negativt till årets Nobelpris.

Men motståndet - i den mån det finns - faller vid läsningen av - och lyssnandet till! - hans enorma sångskatt: Chimes of Freedom, Desolation Row, Blowin in the Wind, Girl from North Country, Visions of Johanna, Mr Tambourine Man...och ytterligare några tusen utöver de nämnda.

Årets Nobelpris i litteratur tilldelas en vis - och sångpoesins absolut största.

Årets Nobelpris visar dessutom att Svenska Akademien har förmågan att fatta djärva beslut i prissammanhang.

Dylan är ju ingen nykomling som vispoet, han har varit aktuell i Nobelsammanhang under de senaste tio - femton åren.

Och stilbildare, traditionsbevarare och samtidigt traditionsutvecklare i flera decennier innan dess.

Akademien menar att Bob Dylan ger nya poetiska uttryck åt den stora amerikanska sångtraditionen.

Och med det pekar Svenska Akademien på Dylans föregångare av vilka ingen fick Nobelpriset: Woody Guthrie och Pete Seeger kan nämnas.

Och så kan man nämna de mer renodlade poeter som Dylan är påverkad av: Ginsberg, Ferlinghetti, och även och i viss mån John Ashbery.

Också dessa prislösa i trots av mycket stort inflytande.

Endast stor okänslighet gör det möjligt att förhålla sig negativt till årets Nobelpris.

Men motståndet - i den mån det finns - faller vid läsningen av - och lyssnandet till! - hans enorma sångskatt: Chimes of Freedom, Desolation Row, Blowin in the Wind, Girl from North Country, Visions of Johanna, Mr Tambourine Man...och ytterligare några tusen utöver de nämnda.

Årets Nobelpris i litteratur tilldelas en vis - och sångpoesins absolut största.

Årets Nobelpris visar dessutom att Svenska Akademien har förmågan att fatta djärva beslut i prissammanhang.