2016-09-29 11:59

2016-09-29 11:59

Från Tabergs kanal till Kubakrisen

Med fyra nummer per år utkommer Spantrutan, Värmlands Sjöfartsgilles medlemstidning.

En tidning för endast de synnerligen intresserade? Nej, Spantrutans innehåll lockar säkert även övriga till läsning.

Det senaste numret (3/2016) är ett sådant.

Här skriver Bengt Stjernlöf engagerat och sakkunnigt om Tabergs kanal norr om Filipstad. Intressant läsning för den som gillar lokalhistoria.

Detsamma kan sägas om Åke Sallnäs` ”Minnen från Arvika hamn” och Anders Olofssons berättelse om den sista oljelasten med fartyg och detta från just Arvika.

Ett extra utropstecken för Peter Hertings artikel ”Lundgren, Börjesson, Kennedy och Chrustjev”. Den handlar faktiskt om hur ett svenskt rederi drogs in i den så kallade Kubakrisen hösten 1962.

Det vill säga den maktkamp mellan USA och Sovjetunionen som kunde ha slutat i kärnvapenkrig.

Den som känner sig lockad av att läsa om detta (och allt övrigt i tidningen) bör kolla så att medlemsavgiftenär betald.

Om inte så bör den - 250 kronor - sättas in på bankgiro 5933-5760. Då kommer Spantrutan ganska omgående.

 

Mats Dahlberg

 

En tidning för endast de synnerligen intresserade? Nej, Spantrutans innehåll lockar säkert även övriga till läsning.

Det senaste numret (3/2016) är ett sådant.

Här skriver Bengt Stjernlöf engagerat och sakkunnigt om Tabergs kanal norr om Filipstad. Intressant läsning för den som gillar lokalhistoria.

Detsamma kan sägas om Åke Sallnäs` ”Minnen från Arvika hamn” och Anders Olofssons berättelse om den sista oljelasten med fartyg och detta från just Arvika.

Ett extra utropstecken för Peter Hertings artikel ”Lundgren, Börjesson, Kennedy och Chrustjev”. Den handlar faktiskt om hur ett svenskt rederi drogs in i den så kallade Kubakrisen hösten 1962.

Det vill säga den maktkamp mellan USA och Sovjetunionen som kunde ha slutat i kärnvapenkrig.

Den som känner sig lockad av att läsa om detta (och allt övrigt i tidningen) bör kolla så att medlemsavgiftenär betald.

Om inte så bör den - 250 kronor - sättas in på bankgiro 5933-5760. Då kommer Spantrutan ganska omgående.

 

Mats Dahlberg