2016-09-28 17:15

2016-09-29 22:30

Utställning på museet försenas minst två år

KARLSTAD: Stora problem på Värmlands museum

Värmlands museum i Karlstad har plötsligt drabbats av stora problem.
Den planerade nya basutställningen – en av fyra – kommer inte att öppnas i december i år.
Utställningen kan öppnas tidigast 2018.
Och orsaken är – enligt museet – ”stor osäkerhet” kring politiska beslut.

På länsmuseet i Karlstad har basutställningen om Värmlands historia plockats bort.

Detta som en del av större förändringar på museet, ombyggnader och omorganisationer. Samt nya fasta utställningar.

Den första mer permanenta utställningen skulle öppnas om ett par månader, i december.

Men så blir det alltså inte.

Museets chef Åsa Hallén kommenterar det som inträffat i ett pressmeddelande:

– Vi behöver samla våra resurser för att få ut det bästa möjliga av de medel vi har, och arbetar nu med flera alternativa tidsplaner beroende av vilka beslut som fattas och när.

En rimlig tolkning av vad museichefen säger i uttalandet är:

Man efterlyser beslut av fastighetsägaren, d v s landstinget i Värmland.

Sannolikt behöver museet också få besked från andra bidragsgodkännande instanser. Kanske staten. Möjligen också Karlstads kommun.

Hur det förhåller sig med detta är lite svårt att avgöra.

Vare sig museichefen eller museistyrelsens ordförande Lena Melesjö Windahl har kunnat nås för ytterligare kommentarer.

Däremot sammanfattar Johanna Henriksen, informatör och redaktionschef på museet, problemet:

– Vi vet inte när vi får några besked, vi vet inte när eller om vi får besked.

Problemet är ett allvarligt streck i räkningen för Värmlands museum, som har haft mycket god publiktillströmning under sommaren.

Tanken var att en ny utställning skulle bli en sorts ”julklapp” till allmänheten, men den ”klappen” fryser inne och kommer inte att delas ut förrän – enligt museichefen – ”tidigast 2018”.

Extra tråkigt är det med tanke på att den planerade decemberöppningen skulle gälla en utställning med inriktning mot barn.

På länsmuseet i Karlstad har basutställningen om Värmlands historia plockats bort.

Detta som en del av större förändringar på museet, ombyggnader och omorganisationer. Samt nya fasta utställningar.

Den första mer permanenta utställningen skulle öppnas om ett par månader, i december.

Men så blir det alltså inte.

Museets chef Åsa Hallén kommenterar det som inträffat i ett pressmeddelande:

– Vi behöver samla våra resurser för att få ut det bästa möjliga av de medel vi har, och arbetar nu med flera alternativa tidsplaner beroende av vilka beslut som fattas och när.

En rimlig tolkning av vad museichefen säger i uttalandet är:

Man efterlyser beslut av fastighetsägaren, d v s landstinget i Värmland.

Sannolikt behöver museet också få besked från andra bidragsgodkännande instanser. Kanske staten. Möjligen också Karlstads kommun.

Hur det förhåller sig med detta är lite svårt att avgöra.

Vare sig museichefen eller museistyrelsens ordförande Lena Melesjö Windahl har kunnat nås för ytterligare kommentarer.

Däremot sammanfattar Johanna Henriksen, informatör och redaktionschef på museet, problemet:

– Vi vet inte när vi får några besked, vi vet inte när eller om vi får besked.

Problemet är ett allvarligt streck i räkningen för Värmlands museum, som har haft mycket god publiktillströmning under sommaren.

Tanken var att en ny utställning skulle bli en sorts ”julklapp” till allmänheten, men den ”klappen” fryser inne och kommer inte att delas ut förrän – enligt museichefen – ”tidigast 2018”.

Extra tråkigt är det med tanke på att den planerade decemberöppningen skulle gälla en utställning med inriktning mot barn.