2016-09-18 17:44

2016-09-18 17:44

En viktig versmakare och novellist

BOK: Victor Estby ger ut Under med dagsverser

Det sociala engagemanget är tydligt, djupgående och litterärt väl bearbetat:
Victor Estbys nya bok Under (Karnstedts förlag) är både viktig och berörande, läsvärd, underhållande och humoristisk.
Under är en av den nyss påbörjade bokhöstens mer intressanta arbeten.

Victor Estby, tidvis bosatt i trakten av värmländska Svanskog, är journalist och författare.

Bakom sig har han tre ungdomsböcker (i samarbete med fadern Stefan Estby), diktsamlingen Versting och - väl värt att notera - nästan tio år som redaktör för Situation Stockholm.

Den tidskriften ges ut till stöd för huvudstadens hemlösa.

Victor Estbys engagemang för dessa som ”bor” på samhällets botten är mycket närvarande i den nya bokens noveller.

Personerna, miljöerna, stämningar och känslor vävs ihop till några kortare texter, som endast en mycket hårdhjärtad kan undgå att påverkas av.

Som exempelvis berättelsen om Rogge och Fredde, duon övernattar i grovsoprummet och finner livet alltför svårt.

Kanske en av senare års starkaste svenska noveller.

Tradition

Större delen av Under upptas av ett urval av det Victor Estby är mest känd för: dagsverserna.

Den svenska dagsversen – kommenterande varjehanda aktualiteter - har en gedigen tradition.

Ur en mer radikal synvinkel skrev Stig Dagerman med briljant skärpa och blödande hjärta om samhällets orättvisor.

Inte sällan skrev han med vass och kall humor.

Hans dagsverser tillhör efterkrigstidens viktigaste.

Alf Henrikson tog upp andra ämnen än de politiska och sociala orättvisorna. Ja, han gjorde även det, det ska sägas, men Henrikson var inte den renodlade samhällskritikern.

Ministerns utspel

Som dagsversmakare har Victor Estby har goda förebilder: Dagermans starka engagemang och Henriksons humor.

Men det är naturligtvis den tidigare, Dagerman, som Estby står närmast.

Både vad gäller ironisk skärpa och aktualitet. Här ett ganska sentida exempel som kan väcka minnen av ett ministerutspel:

 

Hur samtala med sablar och piska,

med den som tvingar sig till sista ordet?

Och ska du höja rösten eller viska

till den som ändå rest sig från bordet?

När samtalspartnern kräver att du kröker

på nacken tills du nästan är försvunnen

och ber om lov om du ska öppna munnen.

Beundransvärt att någon ens försöker.

Dagsversens rubrik är: Till utrikesminister Margot Wallström.

Victor Estby, tidvis bosatt i trakten av värmländska Svanskog, är journalist och författare.

Bakom sig har han tre ungdomsböcker (i samarbete med fadern Stefan Estby), diktsamlingen Versting och - väl värt att notera - nästan tio år som redaktör för Situation Stockholm.

Den tidskriften ges ut till stöd för huvudstadens hemlösa.

Victor Estbys engagemang för dessa som ”bor” på samhällets botten är mycket närvarande i den nya bokens noveller.

Personerna, miljöerna, stämningar och känslor vävs ihop till några kortare texter, som endast en mycket hårdhjärtad kan undgå att påverkas av.

Som exempelvis berättelsen om Rogge och Fredde, duon övernattar i grovsoprummet och finner livet alltför svårt.

Kanske en av senare års starkaste svenska noveller.

Tradition

Större delen av Under upptas av ett urval av det Victor Estby är mest känd för: dagsverserna.

Den svenska dagsversen – kommenterande varjehanda aktualiteter - har en gedigen tradition.

Ur en mer radikal synvinkel skrev Stig Dagerman med briljant skärpa och blödande hjärta om samhällets orättvisor.

Inte sällan skrev han med vass och kall humor.

Hans dagsverser tillhör efterkrigstidens viktigaste.

Alf Henrikson tog upp andra ämnen än de politiska och sociala orättvisorna. Ja, han gjorde även det, det ska sägas, men Henrikson var inte den renodlade samhällskritikern.

Ministerns utspel

Som dagsversmakare har Victor Estby har goda förebilder: Dagermans starka engagemang och Henriksons humor.

Men det är naturligtvis den tidigare, Dagerman, som Estby står närmast.

Både vad gäller ironisk skärpa och aktualitet. Här ett ganska sentida exempel som kan väcka minnen av ett ministerutspel:

 

Hur samtala med sablar och piska,

med den som tvingar sig till sista ordet?

Och ska du höja rösten eller viska

till den som ändå rest sig från bordet?

När samtalspartnern kräver att du kröker

på nacken tills du nästan är försvunnen

och ber om lov om du ska öppna munnen.

Beundransvärt att någon ens försöker.

Dagsversens rubrik är: Till utrikesminister Margot Wallström.