2016-07-29 13:01

2016-07-29 13:01

Vattenkonst vid älven

KONST

Under sommaren pågår konstprojektet Water Research Area 2016 i kvarteret Almen i Karlstad.
I dag påbörjas Ulla Ridderbergs vattenkonst.

Vattnet är en livsnödvändig resurs. Water Research Area 2016 handlar om att genom olika konstnärliga gestaltningsprojekt undersöka hur vi ska hantera klimatförändringar, säkerställa bra vattenförsörjning och vattenkvalitet samt tillvarata vatten på bästa sätt.

Konstprojektet pågår under sommaren i kvarteret Almen, vid Klarälven i Karlstad. Utgångspunkten är konstnärernas praktik och verksamhet kring temat vatten. Det kommer finnas allt från pumpaodling till musikpåverkan, träsksymfoni, utplacering av växthusflotte, installationer, regnläsningar, workshops och Swamp Storytelling. Initiativtagare till projektet är Karlstad kommuns kultur- och fritidsförvaltning.

I dag lördag klockan 12-16 är det vernissage för Ulla Ridderbergs, ljuskonstnär och scenograf från Linköping, konstprojekt In Temporary Separation. I samarbete med konstfrämjandet Värmland.

Det är ett pågående arbete där hon samlar vatten från sjöar och vattendrag runt Östersjön. Arbetet inspireras av de många anteckningar Leonardo da Vinci (1457-1519) gjorde vid sina studier kring vatten och som i konsten möter hennes egna tankar och associationer idag, 500 år senare. Projektet avslutas den 20 augusti.

Vattnet är en livsnödvändig resurs. Water Research Area 2016 handlar om att genom olika konstnärliga gestaltningsprojekt undersöka hur vi ska hantera klimatförändringar, säkerställa bra vattenförsörjning och vattenkvalitet samt tillvarata vatten på bästa sätt.

Konstprojektet pågår under sommaren i kvarteret Almen, vid Klarälven i Karlstad. Utgångspunkten är konstnärernas praktik och verksamhet kring temat vatten. Det kommer finnas allt från pumpaodling till musikpåverkan, träsksymfoni, utplacering av växthusflotte, installationer, regnläsningar, workshops och Swamp Storytelling. Initiativtagare till projektet är Karlstad kommuns kultur- och fritidsförvaltning.

I dag lördag klockan 12-16 är det vernissage för Ulla Ridderbergs, ljuskonstnär och scenograf från Linköping, konstprojekt In Temporary Separation. I samarbete med konstfrämjandet Värmland.

Det är ett pågående arbete där hon samlar vatten från sjöar och vattendrag runt Östersjön. Arbetet inspireras av de många anteckningar Leonardo da Vinci (1457-1519) gjorde vid sina studier kring vatten och som i konsten möter hennes egna tankar och associationer idag, 500 år senare. Projektet avslutas den 20 augusti.