2016-06-21 16:40

2016-06-21 16:40

Stipendier till fyra kulturskapare

KULTUR

Region Värmland har delat ut 250 000 kronor i arbetsstipendier till personer som håller på med nyskapande kultur.

Totalt fyra personer tilldelas pengar och det är:

• Evelina Boström och Ditte Green-Petersen – 40 000 kronor vardera till Kontakt, ett dansprojekt om möten i rörelse.

• JH Engström – 70 000 kronor till Post industri, ett fotografiskt och filmiskt projekt.

• Freï von Fräähsen zu Lorenzburg – 100 000 kronor till Välkommen till Furstendömet Lorenzburg.

Region Värmland har från i år och två år framåt öronmärkt totalt 250 000 kronor årligen för arbetsstipendier. Syftet är att möjliggöra nytänkande initiativ och satsningar. Arbetsstipendierna är personliga och kan sökas av professionella kulturskapare som huvudsakligen är bosatta och verksamma i Värmland.

Totalt fyra personer tilldelas pengar och det är:

• Evelina Boström och Ditte Green-Petersen – 40 000 kronor vardera till Kontakt, ett dansprojekt om möten i rörelse.

• JH Engström – 70 000 kronor till Post industri, ett fotografiskt och filmiskt projekt.

• Freï von Fräähsen zu Lorenzburg – 100 000 kronor till Välkommen till Furstendömet Lorenzburg.

Region Värmland har från i år och två år framåt öronmärkt totalt 250 000 kronor årligen för arbetsstipendier. Syftet är att möjliggöra nytänkande initiativ och satsningar. Arbetsstipendierna är personliga och kan sökas av professionella kulturskapare som huvudsakligen är bosatta och verksamma i Värmland.