2016-06-02 17:12

2016-06-02 17:12

Vintrig Fjaestadsmålning köpt av länsmuseet

KONSTKÖP: Banken Nordea säljer av konst på auktion

För nästan 400 000 kronor har Värmlands museum köpt en målning uförd av Gustaf Fjaestad.
Säljare är (genom förmedling av Hammarö Auktionsverk) banken Nordea i Karlstad.
Konstverkets motiv är en björkdunge i vinterskrud, djup snö, och ett skidspår.

Banken Nordea, som har sålt Fjaestadsmålningen, har successivt gjort sig av med konst.

En del av konstverken är sådant som köptes in av gamla Wermlandsbanken (föregångare till Nordea) för att utsmycka banklokalerna.

Andra konstföremål är från tidiga år och kan vara verk som banken tagit som säkerhet för lån, lån som senare inte betalades.

Den nu aktuella målningen av Gustaf Fjaestad tillhör den förra kategorin.

Konstverket hade en gång en mycket framträdande plats, i den stora kundhallen, i dåvarande Wermlandsbankens huvudkontor.

Gåvor till museet

Enligt Tina Elander, som sitter i bankens regionledning, är det högst osäkert om Nordea i Karlstad har fler konstverk att sälja.

Kommer banken att sälja fler verk?

– Inte som jag känner till, svarar hon.

Tina Elander kan berätta att Nordea vid tidigare tillfällen har överlämnat konstverk som gåva till Värmlands Museum i Karlstad.

Då har det handlat om såväl textila arbeten som tavlor.

Vill inte tjäna pengar

Varför har ni sålt Fjaestadsmålningen?

– Vi har inte gjort det för att tjäna pengar, betonar Tina Elander.

I stället har banken sålt vinterbilden av Fjaestad för att den ansetts bättre passa i en offentlig miljö i stället för att finnas i ett bankvalv.

Värmlands museums chef Åsa Hallén säger om inköpet av vinterbilden:

– Gustaf Fjaestad har en självklar plats i våra samlingar. Den här typen av verk kostar en ansenlig summa, men vi har sedan en tid legat lågt med inköp av konst för att kunna slå till när tillfälle ges - som nu.

Fondpengar

Det har kostat Värmlands museum 390 000 kronor att köpa in målningen.

Inköpet har möjliggjorts genom ett bidrag från Stiftelsen Marja och Rune Wiréns fond, en fond ur vilken museet även tidigare hämtat pengar för konstinköp.

Makarna Wirén, bosatta i Karlstad, var mycket konstintresserade.

Dessutom hade de gott ställt, inte minst tack vare Rune Wiréns framgångsrika yrkesverksamhet.

Värdefullt lån

Värmlands Museum har - som NWT har berättat om tidigare - nyligen fått en deposition av synnerligen stort värde.

För drygt elva miljoner kronor köpte en anonym konstvän nyligen Lena Cronquists mästerverk ”Trolovningen”. Köparen valde därefter att lämna över målningen som deposition till länsmuseet.

Museet har alltså inte äganderätten men kan låta konstverket ingå i museets offentliga samling konst.

Banken Nordea, som har sålt Fjaestadsmålningen, har successivt gjort sig av med konst.

En del av konstverken är sådant som köptes in av gamla Wermlandsbanken (föregångare till Nordea) för att utsmycka banklokalerna.

Andra konstföremål är från tidiga år och kan vara verk som banken tagit som säkerhet för lån, lån som senare inte betalades.

Den nu aktuella målningen av Gustaf Fjaestad tillhör den förra kategorin.

Konstverket hade en gång en mycket framträdande plats, i den stora kundhallen, i dåvarande Wermlandsbankens huvudkontor.

Gåvor till museet

Enligt Tina Elander, som sitter i bankens regionledning, är det högst osäkert om Nordea i Karlstad har fler konstverk att sälja.

Kommer banken att sälja fler verk?

– Inte som jag känner till, svarar hon.

Tina Elander kan berätta att Nordea vid tidigare tillfällen har överlämnat konstverk som gåva till Värmlands Museum i Karlstad.

Då har det handlat om såväl textila arbeten som tavlor.

Vill inte tjäna pengar

Varför har ni sålt Fjaestadsmålningen?

– Vi har inte gjort det för att tjäna pengar, betonar Tina Elander.

I stället har banken sålt vinterbilden av Fjaestad för att den ansetts bättre passa i en offentlig miljö i stället för att finnas i ett bankvalv.

Värmlands museums chef Åsa Hallén säger om inköpet av vinterbilden:

– Gustaf Fjaestad har en självklar plats i våra samlingar. Den här typen av verk kostar en ansenlig summa, men vi har sedan en tid legat lågt med inköp av konst för att kunna slå till när tillfälle ges - som nu.

Fondpengar

Det har kostat Värmlands museum 390 000 kronor att köpa in målningen.

Inköpet har möjliggjorts genom ett bidrag från Stiftelsen Marja och Rune Wiréns fond, en fond ur vilken museet även tidigare hämtat pengar för konstinköp.

Makarna Wirén, bosatta i Karlstad, var mycket konstintresserade.

Dessutom hade de gott ställt, inte minst tack vare Rune Wiréns framgångsrika yrkesverksamhet.

Värdefullt lån

Värmlands Museum har - som NWT har berättat om tidigare - nyligen fått en deposition av synnerligen stort värde.

För drygt elva miljoner kronor köpte en anonym konstvän nyligen Lena Cronquists mästerverk ”Trolovningen”. Köparen valde därefter att lämna över målningen som deposition till länsmuseet.

Museet har alltså inte äganderätten men kan låta konstverket ingå i museets offentliga samling konst.