2016-05-10 15:21

2016-05-10 15:21

Jerusalem ges ut på nytt

LITTERATUR: Selma Lagerlöf om Nåsböndernas utvandring till Palestina

Tio år efter debuten med Gösta Berlings saga gav Selma Lagerlöf ut första delen av Jerusalem.
Året därpå, år 1902, utkom del 2.
Och berättelsen om bönderna från Nås i Dalarna ses av många som författarens viktigaste verk.

Som det ofta förhåller sig med svenska verkligt betydelsefulla litterära verk är det även med Jerusalem.

Det har länge varit borta från bokhandlarnas hyllor.

Intresserade har varit hänvisade till biblioteken och till antikvariatens handel med gamla böcker.

Men nu ingriper Mårbacka Förlag och gör det med en ny utgåva av Jerusalem.

Mårbackamöte

Nu på lördag presenteras den välkomna nyutgåvan vid en träff på Mårbacka. Biskop Esbjörn Hagberg ska tala om Lagerlöf och verket om Nåsbönderns öde i Det heliga landet, det som då hette Palestina.

Mårbackaintendenten Lena Gynnemo berättar om Nåsbönderna, och nyutgåvans redaktörer Elisabeth Lagerlöf och Lars Grönkvist sammanfattar vad tidningarna skrev om böckerna under utgivningsåren 1901 - 02.

Träffen på Mårbacka inleds klockan 14.00.

Genombrott

Selma Lagerlöfs Jerusalem bidrog i hög grad till författarens internationella genombrott.

Det genombrottet bidrog i sin tur med stor säkerhet till att hon belönades med Nobelpriset och även valdes in i Svenska Akademien.

Jerusalem är ett verk som bygger på verkliga händelser. Bönder från Nås i Dalarna, starkt påverkade av en religiös väckelse, emigrerade till Palestina.

Deras liv där blev mycket annorlunda än vad de hade hoppats innan avresan från hemlandet.

Reste till Palestina

Den splittring och de mänskliga tillkortakommanden som kom att prägla Nåsböndernas liv bör ha fascinerat Lagerlöf.

På samma sätt som hon sannolikt förbluffades av schismerna och till och med hatet mellan enskilda och grupper ur de tre stora religionerna: Kristendom, judendom, islam

Ja, Selma Lagerlöf reste till Det heliga landet, hon ”researchade” på plats, och hennes reskamrat var författaren och nära vännen Sophie Elkan, för övrigt den som nog gav Selma Lagerlöf idén till att skriva om Nåsbönderna.

”En stor succés”

De båda författarna reste hösten 1899 till Italien, Egypten och Palestina, en både geografiskt och tidsmässigt lång resa; väninnorna återkom till Sverige i juni följande år. Drygt ett år senare ger Albert Bonniers förlag ut den första delen av Jerusalem.

Efter en tid meddelade bokförläggaren Karl Otto Bonnier: ”Boken har varit en stor succés, alla tala om den med största förtjusning”.

Och därefter skulle Jerusalem i stort sett alltid finnas i handeln.

Dock har det på senare tid varit svårt att hitta köpexemplar av detta verk, av många ansett som Lagerlöfs största litterära insats.

Men nu ingriper alltså Mårbacka Förlag.

Som det ofta förhåller sig med svenska verkligt betydelsefulla litterära verk är det även med Jerusalem.

Det har länge varit borta från bokhandlarnas hyllor.

Intresserade har varit hänvisade till biblioteken och till antikvariatens handel med gamla böcker.

Men nu ingriper Mårbacka Förlag och gör det med en ny utgåva av Jerusalem.

Mårbackamöte

Nu på lördag presenteras den välkomna nyutgåvan vid en träff på Mårbacka. Biskop Esbjörn Hagberg ska tala om Lagerlöf och verket om Nåsbönderns öde i Det heliga landet, det som då hette Palestina.

Mårbackaintendenten Lena Gynnemo berättar om Nåsbönderna, och nyutgåvans redaktörer Elisabeth Lagerlöf och Lars Grönkvist sammanfattar vad tidningarna skrev om böckerna under utgivningsåren 1901 - 02.

Träffen på Mårbacka inleds klockan 14.00.

Genombrott

Selma Lagerlöfs Jerusalem bidrog i hög grad till författarens internationella genombrott.

Det genombrottet bidrog i sin tur med stor säkerhet till att hon belönades med Nobelpriset och även valdes in i Svenska Akademien.

Jerusalem är ett verk som bygger på verkliga händelser. Bönder från Nås i Dalarna, starkt påverkade av en religiös väckelse, emigrerade till Palestina.

Deras liv där blev mycket annorlunda än vad de hade hoppats innan avresan från hemlandet.

Reste till Palestina

Den splittring och de mänskliga tillkortakommanden som kom att prägla Nåsböndernas liv bör ha fascinerat Lagerlöf.

På samma sätt som hon sannolikt förbluffades av schismerna och till och med hatet mellan enskilda och grupper ur de tre stora religionerna: Kristendom, judendom, islam

Ja, Selma Lagerlöf reste till Det heliga landet, hon ”researchade” på plats, och hennes reskamrat var författaren och nära vännen Sophie Elkan, för övrigt den som nog gav Selma Lagerlöf idén till att skriva om Nåsbönderna.

”En stor succés”

De båda författarna reste hösten 1899 till Italien, Egypten och Palestina, en både geografiskt och tidsmässigt lång resa; väninnorna återkom till Sverige i juni följande år. Drygt ett år senare ger Albert Bonniers förlag ut den första delen av Jerusalem.

Efter en tid meddelade bokförläggaren Karl Otto Bonnier: ”Boken har varit en stor succés, alla tala om den med största förtjusning”.

Och därefter skulle Jerusalem i stort sett alltid finnas i handeln.

Dock har det på senare tid varit svårt att hitta köpexemplar av detta verk, av många ansett som Lagerlöfs största litterära insats.

Men nu ingriper alltså Mårbacka Förlag.