2016-04-19 14:57

2016-04-19 14:57

"Festligt, folkligt och med hög kvalitet"

BOKFESTIVAL I KARLSTAD: Från bokmässa till bokfestival med brett utbud och fler unga

Stora förändringar väntar det som en gång beskrevs som en värmländsk bokmässa. Från och med i höst (18-19 november) kallas den före detta bokmässan: Värmlands bokfestival.
Arrangörerna (Region Värmland) riktar in sig mot en yngre publik.

Samtidigt med detta nytänkande behåller man det som dominerat tidigare år: Stor satsning på böcker och det värmländska litterära arvet.

– Barn och ungdomar ska få ta plats på bokfestivalen, det ska synas att vi satsar på dem, säger Moa Törnquist, biblioteksutvecklare på Region Värmland.

Extrapengar (175 000 kronor) har sökts hos Statens kulturråd. Och totalbudgeten för de två novemberdagarnas bokfestival ligger på 800 000 kronor.

Pengarna ska räcka till mycket: Skapande verksamhet, bokmontrar för en ung publik, olika slags föreställningar och föredrag och uppläsningar och teater och musik...

Gratis och halva priset

För att markera vikten av nysatsningen blir det gratis inträde för alla upp till 20 år.

Pensionärer kommer att gynnas också de: Halva priset för en inträdesbiljett.

– Allt ska vara festligt, folkligt och ha hög kvalitet, betonar Ricky Andreis, ny ”general” för det som en gång var en mässa.

Festivalgeneralen Ricky Andreis, välkänd teatermakare i Värmland, berättar mer om höstens satsning:

På Nöjesfabriken i Karlstad görs ett ”barnområde” med egen scen. Men också ett ungdomsområde med scen.

Framtidens bokläsare

Tidigare har bokmässan varit påfallande ”gammal” i förhållande till vad bokfestivalen väntas bli.

Mässorna har dragit till sig en 45-pluspublik.

Men de mycket yngre, framtidens bokläsare, har uteblivit.

Satsningen på de yngre innebär att det blir en massa nytt i de vackra lokalerna i Nöjesfabriken.

Kanske presenterat med tanke på att unga inte omedelbart söker sig till den äldre litteraturen, det värmländska kulturarvet, vetenskapliga studier och diktsamlingar utgivna på eget förlag.

För de äldre

Ricky Andreis är mycket angelägen om att betona någonting viktigt:

Den äldre publiken ska kunna känna igen sig. Festivalen ska ha många bokbord och uppläsningar och mycket annat.

Det nya - som också är framtidsinriktat och nödvändigt - är att unga ska lockas.

Men nytänkandet stannar inte där.

Det är inte absolut nödvändigt att det som presenteras på bokfestivalen i Karlstad har en anknytning till Värmland.

Förlag från exempelvis Stockholm kan komma att bjudas in.

Ricky Andreis vill inte utesluta att ”internationella författare” kan få en inbjudan till Karlstad.

Berättandet

Ändå är det viktigt att bokfestivalen är ett forum för den värmländska berättartraditionen.

– Men folk tar i dag till sig berättelserna på andra sätt än genom böcker, menar Ricky Andreis.

Förhoppningen är att år 2020 få 10 000 besökare på bokfestivalen.

– Jag tror på 5 000 besökare i år och av dem tusen ungdomar, säger festivalgeneralen.

Värmlands skolledare har kontaktats, tanken är att rektorer och andra ska väcka intresset bland skoleleverna för kulturfesten i höst.

Från CCC till Nöjesfabriken

Bokmässor i Karlstad är någonting relativt nytt. Från början arrangerades de som en sorts reprisföreställning på det som hände i Värnmlandsmontern på bokmässan i Göteborg.

De första åren arrangerades bokmässorna på Värmlands museum.

Därefter - och fram till i höstas - fick mässbesökarna bege sig till CCC.

Nu flyttar man till Nöjesfabriken på Herrhagen. Mycket talar för den förändringen, inte minst det praktiska med att det finns gott om parkeringsplatser i närheten av Nöjesfabriken.

Samtidigt med detta nytänkande behåller man det som dominerat tidigare år: Stor satsning på böcker och det värmländska litterära arvet.

– Barn och ungdomar ska få ta plats på bokfestivalen, det ska synas att vi satsar på dem, säger Moa Törnquist, biblioteksutvecklare på Region Värmland.

Extrapengar (175 000 kronor) har sökts hos Statens kulturråd. Och totalbudgeten för de två novemberdagarnas bokfestival ligger på 800 000 kronor.

Pengarna ska räcka till mycket: Skapande verksamhet, bokmontrar för en ung publik, olika slags föreställningar och föredrag och uppläsningar och teater och musik...

Gratis och halva priset

För att markera vikten av nysatsningen blir det gratis inträde för alla upp till 20 år.

Pensionärer kommer att gynnas också de: Halva priset för en inträdesbiljett.

– Allt ska vara festligt, folkligt och ha hög kvalitet, betonar Ricky Andreis, ny ”general” för det som en gång var en mässa.

Festivalgeneralen Ricky Andreis, välkänd teatermakare i Värmland, berättar mer om höstens satsning:

På Nöjesfabriken i Karlstad görs ett ”barnområde” med egen scen. Men också ett ungdomsområde med scen.

Framtidens bokläsare

Tidigare har bokmässan varit påfallande ”gammal” i förhållande till vad bokfestivalen väntas bli.

Mässorna har dragit till sig en 45-pluspublik.

Men de mycket yngre, framtidens bokläsare, har uteblivit.

Satsningen på de yngre innebär att det blir en massa nytt i de vackra lokalerna i Nöjesfabriken.

Kanske presenterat med tanke på att unga inte omedelbart söker sig till den äldre litteraturen, det värmländska kulturarvet, vetenskapliga studier och diktsamlingar utgivna på eget förlag.

För de äldre

Ricky Andreis är mycket angelägen om att betona någonting viktigt:

Den äldre publiken ska kunna känna igen sig. Festivalen ska ha många bokbord och uppläsningar och mycket annat.

Det nya - som också är framtidsinriktat och nödvändigt - är att unga ska lockas.

Men nytänkandet stannar inte där.

Det är inte absolut nödvändigt att det som presenteras på bokfestivalen i Karlstad har en anknytning till Värmland.

Förlag från exempelvis Stockholm kan komma att bjudas in.

Ricky Andreis vill inte utesluta att ”internationella författare” kan få en inbjudan till Karlstad.

Berättandet

Ändå är det viktigt att bokfestivalen är ett forum för den värmländska berättartraditionen.

– Men folk tar i dag till sig berättelserna på andra sätt än genom böcker, menar Ricky Andreis.

Förhoppningen är att år 2020 få 10 000 besökare på bokfestivalen.

– Jag tror på 5 000 besökare i år och av dem tusen ungdomar, säger festivalgeneralen.

Värmlands skolledare har kontaktats, tanken är att rektorer och andra ska väcka intresset bland skoleleverna för kulturfesten i höst.

Från CCC till Nöjesfabriken

Bokmässor i Karlstad är någonting relativt nytt. Från början arrangerades de som en sorts reprisföreställning på det som hände i Värnmlandsmontern på bokmässan i Göteborg.

De första åren arrangerades bokmässorna på Värmlands museum.

Därefter - och fram till i höstas - fick mässbesökarna bege sig till CCC.

Nu flyttar man till Nöjesfabriken på Herrhagen. Mycket talar för den förändringen, inte minst det praktiska med att det finns gott om parkeringsplatser i närheten av Nöjesfabriken.