2016-04-01 15:06

2016-04-01 15:06

Hammenbeck blir hedersdoktor i Linköping

HEDERSDOKTOR: Tidigare konstchef i Karlstad, författare, mångsysslare

Nu kan han snart kalla sig doktor Hammenbeck.
Stefan Hammenbeck, en gång konstchef på Värmlands museum, utses till hedersdoktor vid Linköpings universitet.
I slutet av maj äger ceremonin rum. Då får den nyblivne hedersdoktor en ring, en flott hatt och diplom.
Själv tackar han med ett föredrag av en annan doktor, doktor Hagdahl, kokboksförfattaren.

Den nu 62-årige konstvetaren (med mera!) Stefan Hammenbeck var konstchef på Värmlands museum under ett fåtal år.

Under den tiden 2003 - 04 han Stefan Hammenbeck arrangera uppmärksammade utställningar och skriva en hel del.

Bland annat gjorde han det arbete, som senare resulterade i en stor och viktig bok om målaren Stefan Johansson.

Ett stort antal utställningar arrangerades under Stefan Hammenbecks ledning på Värmlands museum. En av dem uppmärksammade Simon Sörman, en värmländsk konstnär (från Arvika)som under sitt liv skapade flera offentliga verk.

En mycket läsvärd katalog gavs ut i samband med Sörmanutställningen.

Stefan Hammenbeck, född i Eskilstuna, utbildad i Lund och därefter sysselsatt med kulturarbeten i Östergörland, var under några år chef för Skövde konsthall och Skövde Konstmuseum. Tiden i Skövde gav honom möjlighet att ”lyfta” konstlivet där, en möjlighet som Hammenbeck utnyttjade till fullo.

År 2007 återvände han ”hem” till Östergötland, nu som konstintendent vid Östergötlands museum i Linköping.

Men innan återvändandet hann den flitige Hammenbeck alltså med några år i Karlstad.

Alltför få år tyckte många.

I Linköping har Hammenbeck både skrivit mycket och arrangerat utställningar.

Han sitter samtidigt med i några av universitetets programråd, samarbetar på det sättet - och flera andra sätt - med universitetet.

– Han är en nära och fin samarbetspartner, säger biträdande historieprofessorn Hans Nilsson om den blivande hedersdoktorn.

Historia är för övrigt ett ämne som engagerar Hammenbeck.

Ett annat kommer att återspeglas i hans tal vid doktorshögtiden; talet handlar om Charles Emil Hagdahl, född i Linköping år 1809.

Hagdahl skrev den klassiska Kokkonsten som vetenskap och konst, ett verk som har publicerats i flera upplagor sedan 1800-talets senare del.

Det finns en Hagdahlsakademi som gör nytta och vårdar minnet av den berömde doktorn.

På stol nummer 9 i den akademien sitter Stefan Hammenbeck, som dessutom är akademiens sekreterare.

I Hagdahlsakademien hamnar endast personer med välutvecklat sinne för mat.

Akademisekreteraren Hammenbeck tillhör den kategorin.

Den nu 62-årige konstvetaren (med mera!) Stefan Hammenbeck var konstchef på Värmlands museum under ett fåtal år.

Under den tiden 2003 - 04 han Stefan Hammenbeck arrangera uppmärksammade utställningar och skriva en hel del.

Bland annat gjorde han det arbete, som senare resulterade i en stor och viktig bok om målaren Stefan Johansson.

Ett stort antal utställningar arrangerades under Stefan Hammenbecks ledning på Värmlands museum. En av dem uppmärksammade Simon Sörman, en värmländsk konstnär (från Arvika)som under sitt liv skapade flera offentliga verk.

En mycket läsvärd katalog gavs ut i samband med Sörmanutställningen.

Stefan Hammenbeck, född i Eskilstuna, utbildad i Lund och därefter sysselsatt med kulturarbeten i Östergörland, var under några år chef för Skövde konsthall och Skövde Konstmuseum. Tiden i Skövde gav honom möjlighet att ”lyfta” konstlivet där, en möjlighet som Hammenbeck utnyttjade till fullo.

År 2007 återvände han ”hem” till Östergötland, nu som konstintendent vid Östergötlands museum i Linköping.

Men innan återvändandet hann den flitige Hammenbeck alltså med några år i Karlstad.

Alltför få år tyckte många.

I Linköping har Hammenbeck både skrivit mycket och arrangerat utställningar.

Han sitter samtidigt med i några av universitetets programråd, samarbetar på det sättet - och flera andra sätt - med universitetet.

– Han är en nära och fin samarbetspartner, säger biträdande historieprofessorn Hans Nilsson om den blivande hedersdoktorn.

Historia är för övrigt ett ämne som engagerar Hammenbeck.

Ett annat kommer att återspeglas i hans tal vid doktorshögtiden; talet handlar om Charles Emil Hagdahl, född i Linköping år 1809.

Hagdahl skrev den klassiska Kokkonsten som vetenskap och konst, ett verk som har publicerats i flera upplagor sedan 1800-talets senare del.

Det finns en Hagdahlsakademi som gör nytta och vårdar minnet av den berömde doktorn.

På stol nummer 9 i den akademien sitter Stefan Hammenbeck, som dessutom är akademiens sekreterare.

I Hagdahlsakademien hamnar endast personer med välutvecklat sinne för mat.

Akademisekreteraren Hammenbeck tillhör den kategorin.