2016-03-29 20:30

2016-03-29 20:30

”Jag ser fram emot att fortsätta leda arbetet”

KARLSTAD: Värmlands museums chef Åsa Hallén svarar om framtiden och kritiken mot henne

Åsa Hallén är chef för Värmlands museum. Det är ett länsmuseum som genomfört stora förändringar.
Fler förändringar är planerade. En del av dem har lett till hård kritik mot chefen och hennes sätt att leda verksamheten.
Vad anser då Åsa Hallén om museets framtid och kritiken mot henne?
Och varför ska museet ha en ny basutställning?
Och vad ska hända med den omdiskuterade ”Vilarstenen”?

Värmlands museum står inför stora förändringar. När dessa har genomförts om ett par tre år vad för slags länsmuseum har vi då?

– Organisationsförändringarna är redan genomförda. Vi har skurit i våra kostnader med nästan 3 miljoner för att klara en ekonomi i balans de närmsta åren. För att behålla bredden i vår verksamhet har vi också genomfört en omstrukturering av verksamheten, bland annat genom kompetensväxling.

Vår ambition är att vi ska fortsätta vara ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer. Vi vill precis som tidigare vara ett djärvt och angeläget museum, och fortsätta ge perspektiv på vår tids viktiga frågor, med Värmland i centrum.

Kommer museet även i fortsättningen att ha konst ­ utställningar?

– Vi kommer att fortsätta visa konst. Värmlands museum är idag en nationellt erkänd arena för konst, något som är resultatet av många personers arbete. Just nu visar vi en stor konstutställning med Bengt Olson och i sommar kommer Ebba Matz att ställa ut på von Echstedtska gården. Konsten är och förblir en viktig del av länsmuseets breda verksamhet.

Utställningar med samtida konst..?

– Vi vill fortsätta vara en nationellt intressant arena för samtidskonst, vilket också är ett av flera viktiga perspektiv när vi nu rekryterar en ny konstintendent. Genom prioriteringen att erbjuda konstnärer som ställer ut ersättning i enlighet med MU-avtalet tror vi oss kunna attrahera många nya intressanta namn framöver.

Är det vissa funktioner/verksamheter som museet har idag som kommer att försvinna?

– Länsmuseet behåller hela sitt breda uppdrag som rymmer kulturmiljöer i hela Värmland – arkeologi, byggnader och landskap – kulturhistoria och konst. Samlingarna liksom utställningar och programverksamhet är fortfarande centrala delar av verksamheten.

Museet har ansvar för t ill ex empel Flottningsmuseet och Långbans gruvby. Kommer dessa verksamheter även i fortsättningen vara delar av Värmlands museum?

– Verksamhet i hela länet är mycket viktigt för oss. Värmlands museum bedriver fortsatt verksamhet i Långbans gruvby norr om Filipstad, Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet och von Echstedtska gården i Kila utanför Säffle. Den publika verksamheten vid Dyvelstens flottningsmuseum i Forshaga har som tidigare meddelats lagts i malpåse fram till 2021 efter ett gemensamt beslut med Forshaga kommun, men vi driver projektet Skogsbrukets gränslösa historia med koppling till Dyvelsten och Klarälven med biflöden. Vi har ett bra samarbete med värdkommunerna i såväl Forshaga och Filipstad som i Säffle och Torsby.

Du har meddelat Karlstads kommun att museet behöver en ny basutställning? Varför behövs det?

– Karlstads kommun och Region Värmland har beviljat medel för att påbörja arbetet med en förnyelse av Värmlands Museums fasta utställningar. Av de ursprungligen tio basutställningarna står två kvar sedan 1998: Jag - Herulen och Möte med Värmland. När de byggdes var tanken att de skulle stå i cirka tio år. I dag har 18 år gått. De har stått sig väl, men slitage och nya krav på tillgänglighet gör det angeläget med förnyelse. Historien rymmer också så många fler berättelser som skulle kunna lyftas fram. Fyra nya fasta utställningar planeras – en om Värmland, en om Karlstad, en utställning för barn och ett makerspace (träffpunkt där personer tillsammans kan utveckla idéer; reds anmärkning).

Diskussionen pågår om framtiden för ”Vilarstenen”. Hur ser du på detta?

– Vi vill bygga om museet så att vi bland annat klarar dagens krav på en museibyggnad vad gäller säkerhet, klimat och tillgänglighet. Det skulle säkerställa att vi kan låna in föremål och utställningar från andra museer. Det skulle också innebära en uppgradering av museet och höja attraktionskraften.

”Vilarstenen” påstås ha en skada som gör det svårt att montera ner konstverket. Stämmer det?

– En bergteknisk expert har konstaterat att det finns tre genomgående sprickor. Sten är ett naturmaterial som förändras med tiden på grund av reaktion och vittring. Just nu utgör den ingen säkerhetsrisk men för att säkerställa att sprickorna inte blir större med tiden måste stenen kontrolleras vartannat år och sprickornas längd mätas.

Har museet om ”Vilarstenen” nu flyttas en alternativ placering?

– Nej.

Från olika håll har du fått kritik. Din roll som museichef har ifrågasatts. Tycker du att arbetsklimatet på museet är bra eller kan det förbättras?

– Museet har sedan jag tillträdde 2009 fortsatt att utvecklas och vunnit erkännande bland annat med de stora internationella utställningarna vi visat. Personalen gör ett fantastiskt jobb. Vad gäller arbetsklimatet så arbetar vi för ytterligare förbättringar. Man ska komma ihåg att vi precis genomgått en omvälvande omstrukturering och att få utstå kritik när så många berörs direkt och indirekt är nog oundvikligt.

Hur är din relation till styrelsen? Känner du att styrelsen ger dig sitt stöd?

– Värmlands museum är en stiftelse med en styrelse utsedd av stiftelsebildarna. Styrelsen fattar beslut om inriktning och ekonomiska ramar för museets verksamhet. Mitt uppdrag som museichef är att leda och utveckla verksamheten i enlighet med styrelsens beslut. Vi har ett mycket bra samarbete och jag känner att jag har styrelsens fulla stöd.

Om alltså: om! du hade erbjudits den anställning du sökte i Göteborg nyligen: Hade du då tackat ja och lämnat Värmlands museum? Eller hade du tackat nej till ett erbjudande i Göteborg?

– Svaret är att jag drog tillbaka min ansökan. Vi befinner oss just nu i en mycket spännande fas med en ny organisation, utveckling av lokaler och nya fasta utställningar och jag ser fram emot att fortsätta leda det arbetet.

Värmlands museum står inför stora förändringar. När dessa har genomförts om ett par tre år vad för slags länsmuseum har vi då?

– Organisationsförändringarna är redan genomförda. Vi har skurit i våra kostnader med nästan 3 miljoner för att klara en ekonomi i balans de närmsta åren. För att behålla bredden i vår verksamhet har vi också genomfört en omstrukturering av verksamheten, bland annat genom kompetensväxling.

Vår ambition är att vi ska fortsätta vara ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer. Vi vill precis som tidigare vara ett djärvt och angeläget museum, och fortsätta ge perspektiv på vår tids viktiga frågor, med Värmland i centrum.

Kommer museet även i fortsättningen att ha konst ­ utställningar?

– Vi kommer att fortsätta visa konst. Värmlands museum är idag en nationellt erkänd arena för konst, något som är resultatet av många personers arbete. Just nu visar vi en stor konstutställning med Bengt Olson och i sommar kommer Ebba Matz att ställa ut på von Echstedtska gården. Konsten är och förblir en viktig del av länsmuseets breda verksamhet.

Utställningar med samtida konst..?

– Vi vill fortsätta vara en nationellt intressant arena för samtidskonst, vilket också är ett av flera viktiga perspektiv när vi nu rekryterar en ny konstintendent. Genom prioriteringen att erbjuda konstnärer som ställer ut ersättning i enlighet med MU-avtalet tror vi oss kunna attrahera många nya intressanta namn framöver.

Är det vissa funktioner/verksamheter som museet har idag som kommer att försvinna?

– Länsmuseet behåller hela sitt breda uppdrag som rymmer kulturmiljöer i hela Värmland – arkeologi, byggnader och landskap – kulturhistoria och konst. Samlingarna liksom utställningar och programverksamhet är fortfarande centrala delar av verksamheten.

Museet har ansvar för t ill ex empel Flottningsmuseet och Långbans gruvby. Kommer dessa verksamheter även i fortsättningen vara delar av Värmlands museum?

– Verksamhet i hela länet är mycket viktigt för oss. Värmlands museum bedriver fortsatt verksamhet i Långbans gruvby norr om Filipstad, Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet och von Echstedtska gården i Kila utanför Säffle. Den publika verksamheten vid Dyvelstens flottningsmuseum i Forshaga har som tidigare meddelats lagts i malpåse fram till 2021 efter ett gemensamt beslut med Forshaga kommun, men vi driver projektet Skogsbrukets gränslösa historia med koppling till Dyvelsten och Klarälven med biflöden. Vi har ett bra samarbete med värdkommunerna i såväl Forshaga och Filipstad som i Säffle och Torsby.

Du har meddelat Karlstads kommun att museet behöver en ny basutställning? Varför behövs det?

– Karlstads kommun och Region Värmland har beviljat medel för att påbörja arbetet med en förnyelse av Värmlands Museums fasta utställningar. Av de ursprungligen tio basutställningarna står två kvar sedan 1998: Jag - Herulen och Möte med Värmland. När de byggdes var tanken att de skulle stå i cirka tio år. I dag har 18 år gått. De har stått sig väl, men slitage och nya krav på tillgänglighet gör det angeläget med förnyelse. Historien rymmer också så många fler berättelser som skulle kunna lyftas fram. Fyra nya fasta utställningar planeras – en om Värmland, en om Karlstad, en utställning för barn och ett makerspace (träffpunkt där personer tillsammans kan utveckla idéer; reds anmärkning).

Diskussionen pågår om framtiden för ”Vilarstenen”. Hur ser du på detta?

– Vi vill bygga om museet så att vi bland annat klarar dagens krav på en museibyggnad vad gäller säkerhet, klimat och tillgänglighet. Det skulle säkerställa att vi kan låna in föremål och utställningar från andra museer. Det skulle också innebära en uppgradering av museet och höja attraktionskraften.

”Vilarstenen” påstås ha en skada som gör det svårt att montera ner konstverket. Stämmer det?

– En bergteknisk expert har konstaterat att det finns tre genomgående sprickor. Sten är ett naturmaterial som förändras med tiden på grund av reaktion och vittring. Just nu utgör den ingen säkerhetsrisk men för att säkerställa att sprickorna inte blir större med tiden måste stenen kontrolleras vartannat år och sprickornas längd mätas.

Har museet om ”Vilarstenen” nu flyttas en alternativ placering?

– Nej.

Från olika håll har du fått kritik. Din roll som museichef har ifrågasatts. Tycker du att arbetsklimatet på museet är bra eller kan det förbättras?

– Museet har sedan jag tillträdde 2009 fortsatt att utvecklas och vunnit erkännande bland annat med de stora internationella utställningarna vi visat. Personalen gör ett fantastiskt jobb. Vad gäller arbetsklimatet så arbetar vi för ytterligare förbättringar. Man ska komma ihåg att vi precis genomgått en omvälvande omstrukturering och att få utstå kritik när så många berörs direkt och indirekt är nog oundvikligt.

Hur är din relation till styrelsen? Känner du att styrelsen ger dig sitt stöd?

– Värmlands museum är en stiftelse med en styrelse utsedd av stiftelsebildarna. Styrelsen fattar beslut om inriktning och ekonomiska ramar för museets verksamhet. Mitt uppdrag som museichef är att leda och utveckla verksamheten i enlighet med styrelsens beslut. Vi har ett mycket bra samarbete och jag känner att jag har styrelsens fulla stöd.

Om alltså: om! du hade erbjudits den anställning du sökte i Göteborg nyligen: Hade du då tackat ja och lämnat Värmlands museum? Eller hade du tackat nej till ett erbjudande i Göteborg?

– Svaret är att jag drog tillbaka min ansökan. Vi befinner oss just nu i en mycket spännande fas med en ny organisation, utveckling av lokaler och nya fasta utställningar och jag ser fram emot att fortsätta leda det arbetet.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.