2016-03-06 21:44

2016-03-06 21:45

Han ledde Kyrkeruds konstskola

KULTUR: Evert Lundberg, konstnären, har avlidit

Konstnären och konstläraren Evert Lundberg har avlidit vid 94 års ålder.
Han var en av Värmlands mest kända konstnärer ur den äldre generationen.
Ännu vid hög ålder var han verksam som målare och grafiker.

Evert Lundberg var född i Kristinehamn. Sin konstnärliga utbildning fick han vid Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Konstfack i Stockholm.

Långt senare blev han själv ledare för en konstskola, Kyrkeruds konstskola utanför Årjäng. Han var dess rektor under sjutton år.

En av hans elever var Bengtgöran Flood, den framstående grafikern, som senare skulle knytas som lärare på Kyrkerud.

– Evert Lundberg var min mentor, min lärare, när jag som ung lärde mig grafisk konst. Jag är oerhört tacksam för det jag fick av Evert, säger Bengtgöran Flood i en kommentar.

Omtyckt och respekterad

Från och med mitten på 50-talet var Evert Lundberg en ständig utställare på Höstsalongerna i Karlstad (senare även i Kristinehamn och Arvika).

Han var djupt engagerad även i konstnärernas föreningsliv. Han åtnjöt respekt för sin – med åren – allt bredare erfarenhet och kunnighet samt för sin omdömesfullhet.

Under flera år, fram till pensioneringen, var Evert Lundberg rektor för Kyrkeruds konstskola.

Ett mycket stort antal då unga konstelever kunde – som vuxna, som etablerade - se tillbaka med stor glädje på tiden på Kyrkerud.

I mångt och mycket berodde det på den sakkunnige rektorn, vars positiva nyfikenhet om elevers karriärer var påfallande stor.

Han var en omtyckt skolledare.

Bengtgöran Flood säger om Evert Lundbergs roll som konstskolans ledare:

– Utan Evert hade Värmlands konstliv aldrig utvecklats så positivt som skedde. Det är väldigt många som har honom att tacka för mycket. Jag tänker på bland andra Kjell Sundberg och Rune Wall, två välkända Kristinehamnskonstnärer.

Traditionalist

Evert Lundberg var också en omtyckt konstnär, en akvarellist och en grafiker.

– Han var en traditionalist som konstnär, sammanfattar Bengtgöran Flood, och han har betytt mycket.

Inte minst den svartvita grafiken var en teknik som publiken uppskattade hos Evert Lundberg.

Med sin skarpblick tog han in landskapsmotiv och omtolkade dem i grafik, inte sällan grafiska blad som kunde få betraktaren att tänka på de berömda Falugrafikerna.

Dessa grafikkonstens mästare - Stig Borglind, Hans Norsbo, Bertil Bull Hedlund med flera - var också konstnärer som Evert Lundberg värderade högt.

Evert Lundberg återvände under de senare åren av sitt långa liv till Kristinehamn.

Och där var han bosatt vid sin bortgång.

Evert Lundberg var född i Kristinehamn. Sin konstnärliga utbildning fick han vid Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Konstfack i Stockholm.

Långt senare blev han själv ledare för en konstskola, Kyrkeruds konstskola utanför Årjäng. Han var dess rektor under sjutton år.

En av hans elever var Bengtgöran Flood, den framstående grafikern, som senare skulle knytas som lärare på Kyrkerud.

– Evert Lundberg var min mentor, min lärare, när jag som ung lärde mig grafisk konst. Jag är oerhört tacksam för det jag fick av Evert, säger Bengtgöran Flood i en kommentar.

Omtyckt och respekterad

Från och med mitten på 50-talet var Evert Lundberg en ständig utställare på Höstsalongerna i Karlstad (senare även i Kristinehamn och Arvika).

Han var djupt engagerad även i konstnärernas föreningsliv. Han åtnjöt respekt för sin – med åren – allt bredare erfarenhet och kunnighet samt för sin omdömesfullhet.

Under flera år, fram till pensioneringen, var Evert Lundberg rektor för Kyrkeruds konstskola.

Ett mycket stort antal då unga konstelever kunde – som vuxna, som etablerade - se tillbaka med stor glädje på tiden på Kyrkerud.

I mångt och mycket berodde det på den sakkunnige rektorn, vars positiva nyfikenhet om elevers karriärer var påfallande stor.

Han var en omtyckt skolledare.

Bengtgöran Flood säger om Evert Lundbergs roll som konstskolans ledare:

– Utan Evert hade Värmlands konstliv aldrig utvecklats så positivt som skedde. Det är väldigt många som har honom att tacka för mycket. Jag tänker på bland andra Kjell Sundberg och Rune Wall, två välkända Kristinehamnskonstnärer.

Traditionalist

Evert Lundberg var också en omtyckt konstnär, en akvarellist och en grafiker.

– Han var en traditionalist som konstnär, sammanfattar Bengtgöran Flood, och han har betytt mycket.

Inte minst den svartvita grafiken var en teknik som publiken uppskattade hos Evert Lundberg.

Med sin skarpblick tog han in landskapsmotiv och omtolkade dem i grafik, inte sällan grafiska blad som kunde få betraktaren att tänka på de berömda Falugrafikerna.

Dessa grafikkonstens mästare - Stig Borglind, Hans Norsbo, Bertil Bull Hedlund med flera - var också konstnärer som Evert Lundberg värderade högt.

Evert Lundberg återvände under de senare åren av sitt långa liv till Kristinehamn.

Och där var han bosatt vid sin bortgång.