2016-02-10 06:00

2016-02-10 06:00

Konsten nedmonteras i hela samhället

REPLIK: Museet

Det är helt klart att Museiledningen och Värmlands konstnärsförbund har olika åsikter vad det gäller prioriteringen i museets nya organisation. Vi är helt införstådda med att ekonomin styr verksamheten och att ni kämpar för att få saker att fungera.

Men det borde vara fler som inser att konstens arena är krympande.

Förbundet tycker det är underligt att två halvtids toppkompetenser sparkas och ska ersättas med någon ännu okänd som vi dessutom inte vet vilka lönekrav, denna då oerhört kompetenta person, kommer att ha. Bertil Bengtsson och Jörgen Svensson var dessutom villiga att dela på Anna Skoglunds tjänst som oväntat blev ledig. Då hade museet kunnat behålla deras kompetens utan att ändra den nya organisationen som man tydligen anser vara den ultimata lösningen.

Ledningen har själva sagt att de inte har någon kompetens om samtidskonst men det är ändå de som ska sköta nyrekryteringen.

Vad säger ni i Museistyrelsen? Vänföreningen? Övriga politiker? Konstintresserade?

Konsten nedmonteras, och då menar jag inte bara på museet utan i hela samhället för att ersättas med enkla, flyktiga upplevelser. Visst museet har fem mycket fina utställningar just nu men de är producerade under 2015. Det är framtiden vi oroar oss för.

Det är helt klart att Museiledningen och Värmlands konstnärsförbund har olika åsikter vad det gäller prioriteringen i museets nya organisation. Vi är helt införstådda med att ekonomin styr verksamheten och att ni kämpar för att få saker att fungera.

Men det borde vara fler som inser att konstens arena är krympande.

Förbundet tycker det är underligt att två halvtids toppkompetenser sparkas och ska ersättas med någon ännu okänd som vi dessutom inte vet vilka lönekrav, denna då oerhört kompetenta person, kommer att ha. Bertil Bengtsson och Jörgen Svensson var dessutom villiga att dela på Anna Skoglunds tjänst som oväntat blev ledig. Då hade museet kunnat behålla deras kompetens utan att ändra den nya organisationen som man tydligen anser vara den ultimata lösningen.

Ledningen har själva sagt att de inte har någon kompetens om samtidskonst men det är ändå de som ska sköta nyrekryteringen.

Vad säger ni i Museistyrelsen? Vänföreningen? Övriga politiker? Konstintresserade?

Konsten nedmonteras, och då menar jag inte bara på museet utan i hela samhället för att ersättas med enkla, flyktiga upplevelser. Visst museet har fem mycket fina utställningar just nu men de är producerade under 2015. Det är framtiden vi oroar oss för.

  • Styrelsen Värmlands konstnärsförbund