2016-01-07 13:29

2016-01-07 13:29

Vilken Stig Gustafsson..?

Häromdagen recenserades, på NWT:s kultursidor, den senaste volymen i serien med Tage Erlanders dagböcker.

Det påpekades då att ”Dagböcker 1968” (Gidlunds förlag) innehåller en felaktig uppgift av viss betydelse.

Enligt ”Dagböcker 1968” - i synnerhet personregistret! - förde ”Kissinger” förhandlingar med Frankrikes dåvarande president Charles de Gaulle.

Så var det inte. Det var den västtyske förbundskanslern Kiesinger som diskuterade med de Gaulle.

Efter ytterligare läsning av ”Dagböcker 1968” kan här redovisas ännu en egendomlighet. Nu en med värmländsk anknytning...

År 1968 genomförde Erlander sin sista valrörelse i egenskap av partiordförande.

En av de ledande partiarbetarna som organiserade valrörelsen hette Stig Gustafsson.

Han blev senare bland annat distriktsordförande för Socialdemokraterna i Värmland och toppman inom landstinget.

Namnet Stig Gustafsson dyker upp i Erlanders dagböcker 1968 vid två tillfällen, i april och i juli det året, båda gångerna utan närmare förklaring.

Den som nyfiken vänder sig till personregistret får veta, att det handlar om juristen Stig Gustafsson, som år 1968 var chefsjurist på TCO.

Allt tyder på att också detta är fel.

Den Stig Gustafsson som enligt dagböckerna från 1968 följde med Erlander på ett par resor måste rimligen ha varit just den senare ”värmländske” Gustafsson, Erlanders valledare.

 

 

Det påpekades då att ”Dagböcker 1968” (Gidlunds förlag) innehåller en felaktig uppgift av viss betydelse.

Enligt ”Dagböcker 1968” - i synnerhet personregistret! - förde ”Kissinger” förhandlingar med Frankrikes dåvarande president Charles de Gaulle.

Så var det inte. Det var den västtyske förbundskanslern Kiesinger som diskuterade med de Gaulle.

Efter ytterligare läsning av ”Dagböcker 1968” kan här redovisas ännu en egendomlighet. Nu en med värmländsk anknytning...

År 1968 genomförde Erlander sin sista valrörelse i egenskap av partiordförande.

En av de ledande partiarbetarna som organiserade valrörelsen hette Stig Gustafsson.

Han blev senare bland annat distriktsordförande för Socialdemokraterna i Värmland och toppman inom landstinget.

Namnet Stig Gustafsson dyker upp i Erlanders dagböcker 1968 vid två tillfällen, i april och i juli det året, båda gångerna utan närmare förklaring.

Den som nyfiken vänder sig till personregistret får veta, att det handlar om juristen Stig Gustafsson, som år 1968 var chefsjurist på TCO.

Allt tyder på att också detta är fel.

Den Stig Gustafsson som enligt dagböckerna från 1968 följde med Erlander på ett par resor måste rimligen ha varit just den senare ”värmländske” Gustafsson, Erlanders valledare.