2015-12-23 17:23

2015-12-23 17:38

Ur en Nobelpristagares skafferi

BOK: Tomas Tranströmers anteckningar, manuskript, bilder, dikter och böcker

Bokens ringa omfång till trots, är den av stort värde för förståelsen av det författarskap, som 2011 belönades med Nobelpriset i litteratur. För några och tjugo år sedan gav Tomas Tranströmer ut memoarboken "Minnena ser mig".
Den nu aktuella, och till omfånget betydligt större, I arbetets utkanter (Albert Bonniers förlag) kan ses som en djuplodande utveckling av just "Minnena ser mig".

I arbetets utkanter är sammanställd av Magnus Halldin, som har samarbetat med Monica Tranströmer, författarens hustru.

Samarbetet har varit avgörande viktigt med tanke på varifrån bokens omfattande material har hämtats:

Ur makarna Tranströmers skafferi (!) i bostaden på Söder i Stockholm.

Skafferiet är inte vad ett dylikt utrymme brukar vara till för, det är mer ett arkiv i vilket förvaras: Författarens böcker, anteckningar, brev, diktmanuskript, klipp ur tidningar, fotografier. Ur denna stora mängd har Magnus Halldin tagit fram ett material, som sammantaget kan ses som en biografi över Tomas Tranströmer.

Vacker bok

I arbetets utkanter - titeln knyter an till en dikt i samlingen Klanger och spår - är en mycket vacker bok.

Det är nu inte alls överraskande; Nina Ullmaja har formgivit denna originella och innehållsrika Tranströmerbok. Nina Ullmaja är en av landets bästa bokformgivare, och hon har utfört ett arbete som har gjort I arbetets utkanter till en både lättläst och infallsrik volym.

Boken är i stort sett indelad kronologiskt och den har överraskande många bilder från Tranströmers barndom. Bland andra finns bilder av den unge pojken Tomas tillsammans med sin morfar Carl Helmer, en betydelsefull person under den blivande författarens tidiga år.

Och även en person som skrivits in i den svenska litteraturhistorien. När Tranströmer i diktsviten "Östersjöar" skriver om en morfar som "var lots" så är det just morfar Carl Helmer på Runmarö i Stockholms skärgård.

Skrev vidare

Den stora boken har en imponerande mängd diktmanuskript publicerade i faksimil. I arbetets utkanter innehåller också ett flertal viktiga brev av Tranströmer, betydelsefulla utkast och anteckningar, manuskript till tacktal, och tidigare publicerade artiklar om Tranströmer.

Bland de senare en högst läsvärd text av Svenska Dagbladets tidigare kulturchef Carl Otto Werkelid, som år 1991 besökte Tranströmer, då bosatt i ett radhus i Västerås.  

Naturligtvis publicerar Magnus Halldin ett urval av Tranströmers mer berömda dikter, till exempel den väsentliga "Guldstekel" ur samlingen "För levande och döda", utgiven året innan författaren drabbades av en svår stroke.

Trots förlamning i högersidan, trots tal - och skrivsvårigheter (afasi) orkade och lyckades Tomas Tranströmer arbeta vidare, med den ovan nämnda minnesboken och med ytterligare ett par lyriksamlingar, "Sorgegondolen" och "Den stora gåtan", böcker som i hög grad bidragit till författares världsrykte o c h till Nobelpriset för fyra år sedan.

Deltog i arbetet

I våras avled Tomas Tranströmer.

Då hade Magnus Halldin en längre tid varit sysselsatt med det som blev I arbetets utkanter.

Tranströmer själv kunde delta i det arbetet, och det innebär att boken kan ses som en fortsättning på "Minnena ser mig".

Men I arbetets utkanter är förstås fylld med det i författarsammanhang sällan sett grundmaterial: Utkast, vardagliga minneslappar, breven till och från författaren, de fina privatbilderna. Ja, allt detta som är den andliga mylla ur vilken dikterna omsider växte fram.

I framtiden kommer det att skrivas biografiska verk om Tranströmer, en av våra största lyriker. Men den framtiden kanske är avlägsen.

I väntan på dessa kommande viktiga verk: I arbetets utkanter är underhållande, spännande, djupt engagerande.

 

I arbetets utkanter är sammanställd av Magnus Halldin, som har samarbetat med Monica Tranströmer, författarens hustru.

Samarbetet har varit avgörande viktigt med tanke på varifrån bokens omfattande material har hämtats:

Ur makarna Tranströmers skafferi (!) i bostaden på Söder i Stockholm.

Skafferiet är inte vad ett dylikt utrymme brukar vara till för, det är mer ett arkiv i vilket förvaras: Författarens böcker, anteckningar, brev, diktmanuskript, klipp ur tidningar, fotografier. Ur denna stora mängd har Magnus Halldin tagit fram ett material, som sammantaget kan ses som en biografi över Tomas Tranströmer.

Vacker bok

I arbetets utkanter - titeln knyter an till en dikt i samlingen Klanger och spår - är en mycket vacker bok.

Det är nu inte alls överraskande; Nina Ullmaja har formgivit denna originella och innehållsrika Tranströmerbok. Nina Ullmaja är en av landets bästa bokformgivare, och hon har utfört ett arbete som har gjort I arbetets utkanter till en både lättläst och infallsrik volym.

Boken är i stort sett indelad kronologiskt och den har överraskande många bilder från Tranströmers barndom. Bland andra finns bilder av den unge pojken Tomas tillsammans med sin morfar Carl Helmer, en betydelsefull person under den blivande författarens tidiga år.

Och även en person som skrivits in i den svenska litteraturhistorien. När Tranströmer i diktsviten "Östersjöar" skriver om en morfar som "var lots" så är det just morfar Carl Helmer på Runmarö i Stockholms skärgård.

Skrev vidare

Den stora boken har en imponerande mängd diktmanuskript publicerade i faksimil. I arbetets utkanter innehåller också ett flertal viktiga brev av Tranströmer, betydelsefulla utkast och anteckningar, manuskript till tacktal, och tidigare publicerade artiklar om Tranströmer.

Bland de senare en högst läsvärd text av Svenska Dagbladets tidigare kulturchef Carl Otto Werkelid, som år 1991 besökte Tranströmer, då bosatt i ett radhus i Västerås.  

Naturligtvis publicerar Magnus Halldin ett urval av Tranströmers mer berömda dikter, till exempel den väsentliga "Guldstekel" ur samlingen "För levande och döda", utgiven året innan författaren drabbades av en svår stroke.

Trots förlamning i högersidan, trots tal - och skrivsvårigheter (afasi) orkade och lyckades Tomas Tranströmer arbeta vidare, med den ovan nämnda minnesboken och med ytterligare ett par lyriksamlingar, "Sorgegondolen" och "Den stora gåtan", böcker som i hög grad bidragit till författares världsrykte o c h till Nobelpriset för fyra år sedan.

Deltog i arbetet

I våras avled Tomas Tranströmer.

Då hade Magnus Halldin en längre tid varit sysselsatt med det som blev I arbetets utkanter.

Tranströmer själv kunde delta i det arbetet, och det innebär att boken kan ses som en fortsättning på "Minnena ser mig".

Men I arbetets utkanter är förstås fylld med det i författarsammanhang sällan sett grundmaterial: Utkast, vardagliga minneslappar, breven till och från författaren, de fina privatbilderna. Ja, allt detta som är den andliga mylla ur vilken dikterna omsider växte fram.

I framtiden kommer det att skrivas biografiska verk om Tranströmer, en av våra största lyriker. Men den framtiden kanske är avlägsen.

I väntan på dessa kommande viktiga verk: I arbetets utkanter är underhållande, spännande, djupt engagerande.