2015-12-17 17:41

2015-12-17 17:41

Vad ska hända med museet i Karlstad?

MUSEETS KRIS: Nyckelpersoner sägs upp och ersätts inte

På Värmlands museum pågår förhandlingar om minskning av personalen.
Flera ”nyckelpersoner” är uppsagda eller kommer att sägas upp.
Detta som en konsekvens av museets problem med kommande års finanser.

– Alla uppsägningar görs på grund av arbetsbrist, som en följd av den neddragning vi är tvungna att göra för att ha en ekonomi i balans de närmsta åren, kommenterar museichefen Åsa Hallén i ett mejl till NWT.

Och Åsa Hallén tillägger samtidigt:

– Det är för alla som drabbas en svår och känslomässig process.

De som drabbas är bland annat den personal som arbetat vid museets föremålsrika förråd utanför Karlstad.

Två anställda av tre kommer sannolikt att försvinna i den omorganisation som museiledningen vill genomföra.

Följden av det innebär att förrådets samlingar - enligt en källa - ”läggs på is” under några år.

Det finns också ett förslag om att ta bort personal från museets stora fotografiarkiv.

Konstansvariga bort

Jörgen Svensson, museets så kallade curator (enkelt uttryckt: skapare av konstutställningar), har redan slutat. Detta efter att ha tackat nej till en sorts ersättningstjänst.

Bertil Bengtsson, konstintendenten och den som har ansvaret för museets konstsamlingar, tillhör också de som berörs av personalminskningen.

Det är idag inte alls säkert att han kommer att kunna fullfölja arbetet med några av nästa års stora konstutställningar, bland annat en med Bengt Olson.

Två av museets teknikertjänster försvinner i omorganisationen.

Och bland dem som själv har valt att lämna museet finns intendenten Anna Skoglund, som dock är ny chef på Rackstadmuseet.

Andras framtid är betydligt mer osäker.

”Vi beklagar”

– Vi beklagar mycket djupt att detta måste ske, kommenterar Lena Melesjö Windahl, ordförande i museistyrelsen och tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Karlstad.

Museets driftbudget borde tillföras fem miljoner kronor extra per år för att personalneddragningar och omorganisation skulle undvikas, resonerar Lena Melesjö Windahl.

Karlstads kommun, Region Värmland och staten - museets bidragsgivare - har inte gått med på att öka bidragen till driftbudgeten i den utsträckning museet har begärt, noterar museets ordförande med viss bitterhet.

Museum eller kulturhus?

Personalneddragningarna samt nyrekryteringen av ett antal personer kommer att förändra museet.

En fråga som har ställts av flera med insyn i verksamheten är: Kommer Värmlands museum att förbli ett museum eller blir det ett ”kulturhus”?

Eller ska museet kunna klara att behålla verksamheter som förknippas med ett museum?

För museistyrelsens ordförande är det hela klart:

– Syftet med förändringarna är vi ska ha ett museum med mycket bra kvalitet, säger Lena Melesjö Windahl.

Hur det blir med den saken kommer att visa sig under nästa år.

Under 2016 måste både omorganisationen och den med omorganisationen mycket tätt sammanhängande personalneddragningen gå bra.

Bland annat måste stora och planerade utställningar ge ett rejält överskott. En del av tidigare års utställningar har resulterat i motsatsen: Stora förluster, vissa har enligt uppgift gått back med hundratusentals kronor.

– Alla uppsägningar görs på grund av arbetsbrist, som en följd av den neddragning vi är tvungna att göra för att ha en ekonomi i balans de närmsta åren, kommenterar museichefen Åsa Hallén i ett mejl till NWT.

Och Åsa Hallén tillägger samtidigt:

– Det är för alla som drabbas en svår och känslomässig process.

De som drabbas är bland annat den personal som arbetat vid museets föremålsrika förråd utanför Karlstad.

Två anställda av tre kommer sannolikt att försvinna i den omorganisation som museiledningen vill genomföra.

Följden av det innebär att förrådets samlingar - enligt en källa - ”läggs på is” under några år.

Det finns också ett förslag om att ta bort personal från museets stora fotografiarkiv.

Konstansvariga bort

Jörgen Svensson, museets så kallade curator (enkelt uttryckt: skapare av konstutställningar), har redan slutat. Detta efter att ha tackat nej till en sorts ersättningstjänst.

Bertil Bengtsson, konstintendenten och den som har ansvaret för museets konstsamlingar, tillhör också de som berörs av personalminskningen.

Det är idag inte alls säkert att han kommer att kunna fullfölja arbetet med några av nästa års stora konstutställningar, bland annat en med Bengt Olson.

Två av museets teknikertjänster försvinner i omorganisationen.

Och bland dem som själv har valt att lämna museet finns intendenten Anna Skoglund, som dock är ny chef på Rackstadmuseet.

Andras framtid är betydligt mer osäker.

”Vi beklagar”

– Vi beklagar mycket djupt att detta måste ske, kommenterar Lena Melesjö Windahl, ordförande i museistyrelsen och tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Karlstad.

Museets driftbudget borde tillföras fem miljoner kronor extra per år för att personalneddragningar och omorganisation skulle undvikas, resonerar Lena Melesjö Windahl.

Karlstads kommun, Region Värmland och staten - museets bidragsgivare - har inte gått med på att öka bidragen till driftbudgeten i den utsträckning museet har begärt, noterar museets ordförande med viss bitterhet.

Museum eller kulturhus?

Personalneddragningarna samt nyrekryteringen av ett antal personer kommer att förändra museet.

En fråga som har ställts av flera med insyn i verksamheten är: Kommer Värmlands museum att förbli ett museum eller blir det ett ”kulturhus”?

Eller ska museet kunna klara att behålla verksamheter som förknippas med ett museum?

För museistyrelsens ordförande är det hela klart:

– Syftet med förändringarna är vi ska ha ett museum med mycket bra kvalitet, säger Lena Melesjö Windahl.

Hur det blir med den saken kommer att visa sig under nästa år.

Under 2016 måste både omorganisationen och den med omorganisationen mycket tätt sammanhängande personalneddragningen gå bra.

Bland annat måste stora och planerade utställningar ge ett rejält överskott. En del av tidigare års utställningar har resulterat i motsatsen: Stora förluster, vissa har enligt uppgift gått back med hundratusentals kronor.