2015-12-17 17:35

2015-12-17 17:35

En "betongblomma" för Värmlands museum

INNERGÅRDSKONST: Svensk inredningsarkitekt får beställning från Karlstad

Ett betongkonstverk för en kvarts miljon kronor.
Detta har Värmlands museum beställt av inredningsarkitekten Åke Axelsson, erfar NWT.
Konstverket - som beskrivs som en ”betongblomma” - är tänkt att placeras centralt på museets innergård.

Åke Axelsson är en av Sveriges mest kända inredningsarkitekter.

Han har bland annat gjort inredningen till Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm samt biblioteket på Marinmuseet i Karlskrona.

Men Åke Axelsson, som har professors titel och har belönats med bland annat Prins Eugen-medaljen, har redan medverkat till Värmlands museums inre.

Detta i form av specialdesignade soffor och stolar.

Arkitektbesök

Enligt ett rykte skulle museets chef Åsa Hallén ha - genom arkitektbyrån Whites, Åsa Halléns förra arbetsgivare, beställt ett konstverk som skulle ersätta Calevi Tenhovaaras ”Vilarstenen”.

Men detta rykte är felaktigt. Uppgiften dementeras också av Åsa Hallén i ett mejl till NWT.

Det konstverk som museet har beställt - och beslutet har förankrats i museistyrelsen - är alltså avsett för den i dag tomma innergården.

Åke Axelsson har varit på besök och tillsammans med museichefen och ritningar besett innergården.

Nya hyllor?

Enligt uppgift har Åke Axelsson också blivit ombedd att skapa nya bokhyllor till länsmuseets planerade nya bibliotek.

Det nya biblioteket är en del av den större ombyggnad som museet vill genomföra.

Här kommer Whites arkitektbyrå in i bilden. Den välkända arkitektbyrån har gjort den förstudie till ombyggnaden som beställts av museiledningen.

Något som överraskade ägaren till fastigheten Värmlands museum, Landstingsfastigheter, som från början var helt ovetande om beställningen av förstudien.

NWT har mejlledes - men utan att få svar - bett museichefen kommentera uppgiften om en beställning av nya bokhyllor.

Åke Axelsson är en av Sveriges mest kända inredningsarkitekter.

Han har bland annat gjort inredningen till Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm samt biblioteket på Marinmuseet i Karlskrona.

Men Åke Axelsson, som har professors titel och har belönats med bland annat Prins Eugen-medaljen, har redan medverkat till Värmlands museums inre.

Detta i form av specialdesignade soffor och stolar.

Arkitektbesök

Enligt ett rykte skulle museets chef Åsa Hallén ha - genom arkitektbyrån Whites, Åsa Halléns förra arbetsgivare, beställt ett konstverk som skulle ersätta Calevi Tenhovaaras ”Vilarstenen”.

Men detta rykte är felaktigt. Uppgiften dementeras också av Åsa Hallén i ett mejl till NWT.

Det konstverk som museet har beställt - och beslutet har förankrats i museistyrelsen - är alltså avsett för den i dag tomma innergården.

Åke Axelsson har varit på besök och tillsammans med museichefen och ritningar besett innergården.

Nya hyllor?

Enligt uppgift har Åke Axelsson också blivit ombedd att skapa nya bokhyllor till länsmuseets planerade nya bibliotek.

Det nya biblioteket är en del av den större ombyggnad som museet vill genomföra.

Här kommer Whites arkitektbyrå in i bilden. Den välkända arkitektbyrån har gjort den förstudie till ombyggnaden som beställts av museiledningen.

Något som överraskade ägaren till fastigheten Värmlands museum, Landstingsfastigheter, som från början var helt ovetande om beställningen av förstudien.

NWT har mejlledes - men utan att få svar - bett museichefen kommentera uppgiften om en beställning av nya bokhyllor.